"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Bild: Polly Yassin / Bildmuseet

Policy för hantering av personuppgifter

För att Bildmuseet ska kunna fullgöra avtal och uppgifter som statligt finansierat konstmuseum, och för att kunna informera intressenter och allmänhet om vår verksamhet så behöver vi hantera personuppgifter.

I den här policyn förklarar vi vilka uppgifter det gäller, hur vi använder dessa, hur länge vi sparar dem och vilken laglig grund vi stödjer oss på i de olika situationerna, men också hur du gör om du vill att vi tar bort dina uppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, e-postadress samt bilder eller film som behandlas i dator. Exempel på vad som räknas som hantering av personuppgift är registrering, organisering, lagring, användning och radering.

Vi hanterar personuppgifter vid lokalbokning, anmälningar till evenemang med begränsat antal platser samt för att informera intressenter och allmänhet om den verksamhet vi har i uppdrag att erbjuda till allmänheten.

Bildmuseet är ett besöksmål för medborgare och turister, en mötesplats för upplevelser, reflektion och diskussion och har alltid fri entré. Till skillnad från kommersiell marknadsföring finns det inget vinstintresse i de inbjudningar och den information som vi har möjlighet att skicka ut genom att hantera dina personuppgifter.

Om du vill att vi tar bort uppgifter om dig, till exempel din e-postadress eller en bild du är med på, så kan du alltid kontakta oss på info@bildmuseet.umu.se. I inbjudningar och nyhetsbrev som vi skickar via mail finns det alltid en tydlig länk till avprenumeration.

Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och i vilket syfte.

Senast uppdaterad: 2022-05-03