"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Bild: Mikael Lundgren

Dessa personuppgifter hanterar vi

Här listar vi de personuppgifter som Bildmuseet förvarar och hanterar, och vad som är syftet med det.

Om du vill att vi tar bort uppgifter om dig, till exempel din e-postadress eller en bild du är med på, så kan du alltid kontakta oss på info@bildmuseet.umu.se. I inbjudningar som vi skickar via mail finns alltid en tydlig länk till avprenumeration.

Bokningar av lokaler och tjänster
För att kunna hantera bokningar av lokaler och tjänster, till exempel visningar, workshoppar och kurser, hanterar vi namn, kontaktuppgifter, faktureringsadress, organisations- eller personnummer och eventuella uppgifter som du själv väljer att lämna. Dessa uppgifter hanterar vi vid bokningar, om- och avbokningar, utskick av bokningsbekräftelser, kommunikation kring bokningen och hantering av betalning.

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.
Lagringsperiod: Till dess att tjänsten slutförts.

Deltagande i evenemang och kurser
För att kunna genomföra evenemang och pressvisningar med begränsat antal platser samlar vi in och registrerar namn och e-postadress till dem som önskar komma på evenemang med begränsat antal platser. Dessa uppgifter använder vi för att hantera och pricka av antal deltagare vid dessa evenemang.

Laglig grund: Allmänintresse och myndighetsutövning. Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra evenemangen och fullgöra vårt myndighetsuppdrag.
Lagringsperiod: Till dess att evenemangen är genomförda.

Serviceärenden och förfrågningar
För att kunna hantera serviceärenden och förfrågningar hanterar vi namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter hanterar vi vid kommunikation med dig och besvarande av frågor (via telefon, e-post, synpunktsformulär eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier) och utredning av eventuella klagomål

Laglig grund: Allmänintresse och myndighetsutövning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna sköta vår uppgift som myndighet och besvara frågor kring vår verksamhet och våra lokaler.
Lagringsperiod: Till dess att serviceärendet har avslutats eller i förekommande fall tills gallring får ske i enlighet med offentlighetsprincipen.

Information till intressenter
För att kunna informera och bjuda in särskilda intressenter till utställningar och evenemang, som till exempel prenumeranter på nyhetsbrev, konstnärer, bildlärare, kulturjournalister, kulturpolitiker, samarbetsparter och andra personer som är viktiga för oss, hanterar vi namn och e-postadresser. Uppgifterna förvaras i Apsis, en tjänst för hantering av e-postutskick. Dessa uppgifter hanterar vi när vi bjuder in särskilda intressentgrupper och listor till vernissager, evenemang, workshoppar, skolprogram och pressvisningar.

Laglig grund: Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att de som anmält sig för nyhetsbrev eller pressmeddelanden ska kunna ta emot utskicken.
Lagringsperiod: Till dess att mottagaren inte längre önskar ta emot våra inbjudningar. Tydlig länk till avprenumeration finns i varje meddelande.

Information till allmänheten
För att kunna informera om vår verksamhet till allmänheten hanterar vi information om aktuella föreläsare, utställande konstnärer, kuratorer och andra samarbetsparter, samt bilder och videoupptagningar på konstnärer, föreläsare, kuratorer, museivärdar och i förekommande fall publik. Dessa uppgifter använder vi för att informera om vår verksamhet på Bildmuseets officiella kommunikationskanaler, som webbplats, utskick och i sociala medier.

Laglig grund: Allmänintresse och myndighetsutövning. Behandlingen är nödvändig för att Bildmuseet ska kunna beskriva sin verksamhet och fullgöra sitt myndighetsuppdrag.
Lagringsperiod: Till dess att informationen inte längre är aktuell eller behövs, eller om medverkande personer ber att tas bort. Önskar du att vi tar bort dina uppgifter, maila till info@bildmuseet.umu.se.

Senast uppdaterad: 2022-05-03