"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/7: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Om webbplatsen

Konstnärerna äger rättigheterna till de konstbilder som publiceras på Bildmuseets webbplats, och bilderna får inte publiceras på annan plats utan deras tillåtelse.

Konstverken skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär att verken inte får återges eller tillgängliggöras utan tillstånd från rättighetshavaren. Det krävs till exempel tillstånd för att kopiera bilderna på konstverk till en annan webbsida, till interna nätverk och för annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt i Sverige återges på denna webbplats med tillstånd av Bildupphovsrätt i Sverige. Vid önskan att nyttja ett sådant verk ska Bildupphovsrätt i Sverige kontaktas.

Vad gäller andra bilder, t ex miljöbilder från Bildmuseet, så äger den enskilde fotografen upphovsrätten. De bilder som publiceras på Bildmuseets webbplats får inte användas i andra sammanhang utan deras och Bildmuseets tillåtelse. Maila till Bildmuseet för kontaktinformation.

Media har tillgång till pressbilder – välkommen till pressrummet.

I övrigt gäller samma webbplatsinformation som för resten av Umeå universitet. Information om Umeå universitets webbplats

Senast uppdaterad: 2023-04-13