"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Bildmuseets rådgivande grupp

Bildmuseets rådgivande grupp består av en extern ordförande, en extern ledamot från kultursektorn, en representant från varje fakultet vid Umeå universitet, en representant från Umeå kommun, samt två representanter från Umeå studentkår. Bildmuseets chef är ständigt adjungerad. Fram till 2027-12-31 ingår följande personer i den rådgivande gruppen:

Marlene Johansson, extern ordförande
Annika Levin, extern ledamot

Camilla Hällgren, samhällsvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Pernilla Lundberg, medicinsk fakultet vid Umeå universitet
Åsa Boily, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Anna Hegardt Källén, humanistisk fakultet vid Umeå universitet

Leif Mårtensson, Umeå kommun

Felix Köhler, utbildningsbevakare vid Umeå studentkår
Alva Jeppsson, studeranderepresentant Humanistiska sektionen

Ständigt adjungerad: Katarina Pierre, museichef Bildmuseet
Sekreterare: Maja Sandow, administrativ samordnare Bildmuseet

Verksamhetsberättelser

Här hittar du samlad information om Bildmuseets verksamhet mellan 2012-2023

Utställningar

Se alla våra pågående utställningar på Bildmuseet.

Tidigare utställningar

Här hittar du Bildmuseets tidigare utställningar mellan åren 1998-2024

Senast uppdaterad: 2024-03-28