"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/4: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Ovanliga tider

2021-05-08 till 2021-05-23

Årets examensutställning för Konsthögskolans masterprogram är en mycket personlig utställning av unga konstnärer som ägnat energi och ansträngningar åt en gammal poetisk uttrycksform — konsten – i en tid när många självklarheter har börjat svikta. Denna ovanliga tid är ett slags outtalad bakgrund till de utställda verken.

Samtidigt presenteras här konstnärernas individuella praktiker och uttryck, intresset för material och tekniker, som måleri, video eller skulptur, och berättelser som utgår från det personliga och från uppfattningar om världen. Deras tillvägagångssätt är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer, eftersom de kommunicerar genom de utställda verken.

Läs mer om verken i utställningen

Medverkande konstnärer

Rakel Bergman Fröberg, Tekla Bergman Fröberg, Hannah Brännström, Joel Danielsson & Louise Öhman, André Fischer, Mrah Gazi, Erica Giacomazzi, Emma Hjelm, Judit Kristensen, Per Nenzelius, Charlotte Ostritsch, Jonatan Pihlgren, Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis) och Sandra Wasara-Hammare.

Huvudhandledare och curator för examensutställningen är Ariane Müller, Berlinbaserad konstnär och gästlärare på Konsthögskolan.

Tekla Bergman Fröberg
Rakel Bergman Fröberg
Joel Danielsson & Louise Öhman
Jonatan Pihlgren
Emma Hjelm
André Fischer
Per Nenzelius
Sandra Wasara-Hammare
Judit Kristensen
Hannah Brännström
Charlotte Ostritsch
Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis)