"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Larissa Sansour / Heirloom

2020-08-27 till 2021-04-11

I utställningen Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av detta arvegods? 

Hjärtat i utställningen är den tvåkanaliga science fiction-filmen In Vitro [I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord, och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktträdgård. I den underjordiska anläggningen ligger trädgårdens skapare Dunia på sin dödsbädd, när 30-åriga Alia kommer för att besöka henne. Till utställningen hör också en installation med en monumental skulptur, Monument for Lost Time [Monument över förlorad tid].

Larissa Sansour (f.1973, Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regissör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konstmuseer över hela världen. Utställningen Heirloom valdes ut och bekostades av Statens Kunstfond i Danmark för den danska paviljongen på Venedigbiennalen, där den visade fram till november 2019.

Läs mer om verken i utställningen.

Tack till Statens Kunstfond i Danmark.