"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Samtida självporträtt

2014-05-08 till 2014-06-08

Självporträtt är ett sätt att undersöka sig själv genom att avbilda sitt yttre och inre. Under två år har Bildmuseet samarbetat med konsthögskolor i Estland, Finland, Irland och Lettland för att utarbeta konstpedagogiska metoder kring självporträtt. I en mindre utställning visar vi nu fotografi, skulptur, collage och bildspel från de workshops som hållits på fem platser i Europa. Med olika konstnärliga tekniker och metoder har deltagare i olika åldrar berättat om sig själva. 

Workshoppar för lärare och förskolebarn
Under vårvintern 2014 har Bildmuseet och Idéan (för- och grundskolans utvecklingscentrum, Umeå kommun) gjort en stor satsning på fortbildning av förskollärare. De har kunnat välja mellan sju olika workshoppar som inspirerat till nya och annorlunda sätt att jobba med självporträtt och små barn. Lärarna har sedan fortsatt arbeta med självporträtt med barnen på sina respektive förskolor. Mellan 19 maj och 1 juni anordnar ett 50-tal förskolor egna utställningar i det offentliga rummet.

Familjefest
Ca 2400 barn från förskolor i Umeå har under våren varit inblandade i Barn sätter spår, som avslutas med en familjefest 24 maj 2014. Bildverkstaden flyttar utomhus och barn och vuxna bjuds in att skapa självporträtt på många sätt! Måla, teckna, skapa i lera! Blås jättesåpbubblor!

Seminariedag om självporträtt i fem länder
Arbetet med självporträtt presenterades och sammanfattades under en publik konferens fredag 9 maj. Den arrangerades i samarbete med institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet och konstkonsulenten vid Region Västerbotten.

Samtida självporträtt är finansierat av EU:s kulturprogram.