"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet imorgon: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Veronica Brovall

2007-09-16 till 2007-11-11

Associationsrika skulpturer av vardagliga material i monumentala format kännetecknar Veronica Brovalls konstnärskap.

Med två skulpturer, Rootfilling 1 och Rootfilling 2 och en serie collage – Essen, Essen, Essen - återvänder Veronica Brovall till Bildmuseet. För fem år sedan var hon en av avgångseleverna i 2002 års examensutställning från Konsthögskolan, Umeå universitet.

Att behandla skulpturen eller objektet som processer är centralt hos Veronica Brovall. Skulpturerna är komplexa och associativa. De bildar system eller nätverk snarare än enskilda objekt och kan betraktas som rumsliga installationer, som det vietnamesiska egnahem hon 2005 omvandlade till skulptur. Brovalls tredimensionella verk bär på mångbottnade berättelser med synliga eller dolda förbindelser och överrumplande vändningar.

Två ”träd” är huvudnummer i denna presentation. Rootfilling 1, ett liggande träd, djupsvart, närmare 10 meter långt och uppryckt med rötterna dominerar stora utställningssalen. Materialet är tejp, pvc-plaströr, ståltråd, plastfolie, papper, fjädrar, några elektriska fläktar som sätter fart på fjädrarna och så vidare. Trädets rotsystem hyser en mänsklig gestalt, tillverkad i samma material, inkapslad av rötterna. Allt energiskt, minutiöst, noggrant, omarbetat till skulptur. Figuration sammanflätas med abstraktion och association. Rootfilling 2, ett något mindre ”träd”, är ljust till färgen, upprätt. Hela rotsystemet exponeras även här med en hukande mänsklig figur sammankopplad med rötterna. Ovan jord har ”trädet” spetsats av tandpetare i tusental.

I Veronica Brovalls collage, de flesta ur serien Essen, Essen, Essen, är uttryck och material annorlunda men vi känner igen processformen. Motivsfären är hem, hushåll och kroppsdelar. Bildspråket är utpräglat surrealistiskt. Besticken går till attack. En kroppsdel visar sig vara sammansatt av andra kroppsdelar. Collagen smakar skenande konsumtionssamhälle och opersonlig, aggressiv sexualitet.

Veronica Brovall, född 1975, bor och arbetar i Berlin. Hon har deltagit i separat- och grupputställningar i Tyskland, Belgien, Estland och Sverige.