"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Projekt ’07; Utställning

2007-05-05 till 2007-05-20

Under titeln Projekt ’07; Utställning visar 15 nyutexaminerade konstnärer arbeten från sina fem år på konsthögskolan. Måleri, teckning, digitala bilder, fotografi och väggtapeter blandas med ljud- och videoverk. Avgångsutställningen är både ett tillfälle att knyta ihop säcken och en möjlighet att för sista gången pröva något nytt inom skolans ramar. Flera av årets utställare visar därför både nya och äldre verk, några presenterar även samarbetsprojekt.

Medverkande: Jill Blomqvist, Aldis Ellertsdottir, Johan Hallberg, Isaskar Jerrhage, Tove Kleist, Andreas Kurtsson, Ylva Landoff Lindberg, Solveig Lindgren Inderbitzin, Lisa D Manner, Åsa Norberg, Mikael Näsström, Gustav Sparr, Radoslaw Stypczynski, Jennie Sundén och Helena Sundin.

Utställningen är varken en tematisk grupputställning eller en samling separatutställningar, utan snarare en blandning av båda alternativen. Många arbeten har beröringspunkter med varandra – överlappar i ämnen och arbetssätt, samtidigt som uttrycken ofta är högst individuella och drar åt olika håll. Blottläggande av det normaliserade, fiktionalisering av vardagen samt viljan att bringa ordning i ett ständigt flöde av information och minnen är exempel på teman som återfinns i flera verk.

Årets avgångsutställning bjuder på en stor variation vad det gäller teknik, uttryckssätt och teman. Måleri, teckning, digitala bilder, fotografi och väggtapeter blandas med ljud- och video-installationer. Presentationsformen återspeglar också detta.

Gästcurator och katalogredaktör är Kim Einarsson, vikarierande konstintendent på Marabouparken Annex i Sundbyberg. Medredaktör för katalogen är skribenten Rebecka Thor.

Projekt ’07; Utställning

Projekt ’07; Utställning på Bildmuseet är en av flera hållpunkter inom Projekt ’07. I syfte att ge rum åt många varierande uttryck och arbetssätt innehåller Projekt ´07 olika delmoment och format; hemsidan www.projekt07.info med fyra rundabordssamtal, publikationen Projekt ’07: Intervjuer, denna utställning på Bildmuseet samt ett kvällsevenemang i Stockholm. De olika delarna bygger vidare på varandra men kan samtidigt ses som enskilda, fristående moment.

Projekt ’07; Intervjuer

Årets katalog går under benämningen Projekt ’07; Intervjuer och är baserad på individuella intervjuer med studenterna som genomfördes i mars i år av konstnärerna Magnus Bärtås, Fredric Gunve, Fia-Stina Sandlund, samt curatorerna Emma Reichert och Elena Tzotzi. Katalogen är en fristående publikation, men fungerar även som ett komplement till utställningen.

www.projekt07.info

Hemsidan www.projekt07.info spelar en central roll för projektets upplägg. Här kan man se fler arbeten och följa projektets utveckling allteftersom det fortskrider. Sidan kommer att uppdateras hela året eftersom det finns ett liv även efter skolan…