"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet imorgon: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Människor i Norr / Antropologiska föreställningar under 1800- och 1900-talen

2005-11-13 till 2006-01-22

Historiska föreställningar om nordskandinaviska kulturer belyses i utställningen Människor i norr som ingår i Umeå universitets 40-årsjubileum.

Människor i norr undersöker erövringen och koloniseringen av Nordskandinavien. Hur har samiska och nordskandinaviska folkslag skildrats av tillresande expeditioner? Hur beskrivs Ultima Thule (”yttersta norden”) av europeiska resenärer? Finns det skillnader mellan hur nordkalottens folk ser på sig själva jämfört med hur de blir betraktade och representerade utifrån?

Med historiska fotografier, reseskildringar, arkivmaterial och andra vetenskapliga dokument ger Människor i norr kritisk granskning och analys av hur föreställningar om Nordkalotten växer fram. Detta historiska källmaterial, främst från 1800-talet och tidigt 1900-tal ställer angelägna frågor kring kolonisering, kulturgränser, kulturell dialog, makt, centrum och periferi.

I utställningen ingår fotografiskt material inlånat från svenska, skandinaviska och europeiska institutioner, särskilt Royal Anthropological Institute och Victoria & Albert Museum i London samt Pitt Rivers Museum, University of Oxford. Även Nordiska Museet och Kungliga Biblioteket i Stockholm, FOARK, Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Västerbottens museum och Kiruna kommun bidrar med material.

I presentationen ingår många tidigare ej visade fotografer av namnkunniga pionjärer inom antropologi-, dokumentär- och reportagefotografi. Några exempel är Roland Bonaparte (1858-1924), Lotten von Düben (1828-1915), Borg Mesch (1869-1956), Hélène Edlund (1858-1941), Gustaf Hallström (1880-1962) och Robert Lundgren (1880-1950).

Umeå universitet invigdes den 17 september 1965. Under 2005 firar Umeå universitet 40-årsjubileum med en rad aktiviteter. Människor i norr ingår som jubileumsutställning i 40-årsfirandet.

En föreläsningsserie anordnas i anslutning till utställningen tisdagarna 15 november och 22 november i samarbete med forskningsprojektet Främmande nord vid Umeå universitet.