"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Designhögskolan Umeå / Examensutställning 2004

2004-06-06 till 2004-06-13

Designhögskolans examensutställning för första gången på Bildmuseet. Utställningen innehåller sammanlagt 33 arbeten representerande kandidat- och magisterexamen i industridesign.

Initialt har varje student formulerat en problemställning. En strukturerad designprocess med noggranna studier av tilltänkta användare, framtagande och utvärdering av en mängd olika konceptförslag har lett fram till ett slutligt designförslag gestaltad i en presentationsmodell. Utställningen visar ett brett spektra av produkter för varierande yrkessituationer, hushåll, fritid samt olika typer av fordon. Projekten har genomförts i samarbete med organisationer och näringsliv.

Från kandidatprogrammet har 12 studenter under tio veckor genomfört arbeten för examen i industridesign. Vid de tre magisterprogrammen har 21 studenter ägnat 20 veckor åt sina arbeten för magisterexamen i Advanced Product Design, Interaction Design samt Transportation Design.

Designhögskolan vid Umeå universitet utbildar industridesigner i ett treårigt kandidatprogram på svenska följt av tre två-åriga magisterprogram; Advanced Product Design, Interaction Design samt Transportation Design, vilka ges på engelska. Varje år tas 14 studenter in på kandidatprogrammet och tio studenter på respektive magisterprogram. I år har ca 90 studenter från 13 olika länder studerat på skolan. Designhögskolan utbildar årligen även ca 250 studenter från andra program vid Umeå universitet i kortare designorienterade kurser.