"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Camille Normet / Drift Glass & Knut Åsdam / Filter City

2004-09-05 till 2004-10-17

Camille Norment (USA) och Knut Åsdam (Norge) arbetar i skärningspunkten mellan film, ljud, foto, arkitektur och interaktionsdesign. Under våren 2004 var de verksamma i Umeå och utställningen på Bildmuseet visar nya arbeten tillkomna under deras Sverigevistelse.

Camille Norments multimediainstallation Drift Glass (2004) består av en spegel som reflekterar rummet men inte den som speglar sig i den. Spegelbilden tycks försvinna och istället får betraktaren respons i form av ljud som förändras beroende på hur han eller honrör sig i lokalen. Ställer sig däremot två eller fler personer bredvid varandra framträder spegelbilderna tydligare, som substitut för den egna frånvaron.

Knut Åsdam visar färgfotografier från sitt film- och fotoprojekt Filter City som undersöker rörelsemönster i arkitektur och identitet. Med den nutida staden som utgångspunkt intresserar han sig för det slumpmässiga och föränderliga i våra liv, historier och sexualiteter. Filter City har rönt stor uppmärksamhet internationellt och tilldelades nyligen Artimage Film & Video Award i Österrike.

Norment och Åsdam är födda under sent 1960-tal och är internationellt verksamma som konstnärer sedan drygt 10 år tillbaka. De är bosatta i New York, Berlin och Oslo. Under vistelsen i Sverige var de stipendiater i gästateljéprogrammet IASPIS.