"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet imorgon: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Graffiti

2003-05-04 till 2003-05-18

En grupp erfarna graffitimålare från hela Sverige – Ruskig, Daniel Diaz, Hotel, Plåster, Ångest, Ape – kommer att måla direkt på innerväggarna av Bildmuseets stora salar. Några av de inbjudna graffitimålarna har gått vidare till högre konstutbildningar och är idag verksamma inom olika kulturområden. Alla är de inbjudna av Roger Talik, konstnär som gick ut Umeå konsthögskola våren 2002, och som är samordnare för utställningen.

Det färdiga resultatet som visas mellan 4-18 maj, synliggör graffitikulturens varierade uttryck. Under utställningsperioden kan skolklasser boka in visning och workshops med måleri och screentryck på t-shirts – allt under ledning av konstnärer. I en specialbyggd labyrint av spånplattor som byggs utomhus, ett verk av Pärra Andreasson, får besökarna prova på måleri. I utställningen visas även fotomaterial och diabildspel sammanställt av Malcolm Jacobson, fotograf och författare till boken Dom kallar oss klottrare.

Programverksamhet och workshops

Speciella programkvällar med workshops, musik- och dansuppträdanden samt filmvisning arrangeras i samarbete med ungdomsgården Galaxen. Delar av marknadsföring och dokumentation av utställningen genomförs av gymnasieelever vid mediaprogrammet, Midgårdsskolan i Umeå.

Pärra Andreasson (Ruskig) – en av de inbjudna målarna som också leder workshops för ungdomar under utställningstiden – ger sin beskrivning av projektet:
”Att vi kommer att måla på väggarna är något som diskuterats fram och tillbaka varje gång graffitin skall presenteras inomhus. På vilket sätt visar vi i detta projekt kvalitéer som inte brukar visas i utställnings-/konstrum? Ofta när graffitimålare inviteras så görs målerierna på duk eller på skivor. Att vi nu förflyttar oss till väggarna ger arbetet ett helt annat symbolvärde. På flera nivåer. Flera av de deltagare som ska samarbeta har gjort det förut – men det är första gången som vi kommit överens om att måla direkt på väggarna. Det ger utrymme för det offentliga graffitimåleriets starka fysiska visualitet. Det direkta, tidsbegränsade, kommunikativa, dekorativa, icke-kommersiella, pedagogiska, antielitistiska, sociala och politiska.”

Den 10 maj blir det offentlig debatt om graffiti i Umeå. I debatten deltar representanter från Umeå kommun, Brottsförebyggande rådet, ungdomsgården Galaxen, Kulturnämnden samt graffitimålare. Debattdagen inleds med föreläsningar av Malcolm Jacobson, fotograf, Stockholm samt Staffan Jacobson, fil.dr, konstvetare, ungdomsforskare, Lund.

 

Utställning och programverksamhet genomförs i samarbete med Umeå Kulturs satsning "Kulturen lyfter Umeå". Samarrangörer är: Film i Västerbotten, Brottsförebyggande rådet, ungdomsgården Galaxen i Umeå, Studiefrämjandet och Västerbottens-Kuriren. Under utställningstiden pågår ett debattforum om graffiti på www.vk.se i samarbete med Västerbottens-Kuriren.