"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Studentutställning / Bilden av forskning

2002-05-07 till 2002-05-20

Bilden av forskning är ett utställningsprojekt av museologistudenter vid Umeå universitet, resultatet av momentet utställningsgestaltning i kursen Museologi B. Studenterna har arbetat med olika teman som här utgör delar av utställningen.

Frossa i forskning: Vad tycker du att forskning är? Är du en forskare? I den här delen av utställningen presenteras forskning med inriktning på barns tankar om forskning. Kommer vi att få ett svar på vem som egentligen är forskare?

Konstnärsgillet: Konstnärsgillet grundades nyårsaftonen 1845 och upplöstes våren 1854. Under sin verksamma tid ordnade föreningen hundratals möten, utställningar och föredrag. Gillet utgjorde en mötesplats i Stockholms kulturliv. De strävade efter en nationell konst och ett från staten fritt konstliv.

Tolkat ur sten: Ett intressant samarbete mellan humaniora och teknik presenteras i denna del av utställningen. Vilken betydelse hade hällristningarna för bronsåldersmänniskorna och vad har de för betydelse idag? Skulle det se annorlunda ut om en hällristning gjordes idag?

Minnen av lukter: Hur skulle livet te sig om vi inte hade något luktsinne? Du hade inte känt lukten av den stickande brandröken eller den skämda maten, men inte heller den underbara doften av nybakade bullar. Dofter får oss att minnas - vad minns du?

Gammpojke - myt eller individ: Vad kännetecknar en gammpojke? Bär vi på en stereotyp bild av honom? Utifrån etnologen Bo Nilssons forskarrapport om manlighet konfronteras myten med en mer nyanserad bild, där studenterna vill visa på den enskilde individen.