"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Kraftverk

2002-05-04 till 2002-05-12

Malin Matilda Allberg, Roland Beijer, Jonte Björklund, Veronica Brovall, Kerstin Forsberg, Karin Frennesson, Emil Holmer, Camilla Rosberg, Roger Talik, Mårten Åhsberg. Curator: Pia Kristoffersson

2002 års avgångsutställning har titeln Kraftverk, och det är inte någon blygsam tilldragelse som utspelar sig på Bildmuseet. Den fysiska skalan är uppskruvad och hos många av studenterna finns det ett utpräglat intresse för tredimensionell gestaltning och skulptur. Utställningsrummet är väl utnyttjat och rumsdispositionen följer snarare en konfrontationens princip, än den respektfullt åtskilda.

”Som så ofta vid avgångsutställningar känns ett gemensamt tema svårt och konstruerat att formulera och enas kring. Under fem år utvecklas man på en konsthögskola åt olika håll, även om påverkan från omgivningen givetvis både är oundviklig och en viktig del i utvecklingen. Skall man ändå söka beröringspunkter mellan årets avgångsstudenter, så tycker jag mig se en vilja hos samtliga att i någon form skapa förutsättningar för möten och konfrontation, en nyfikenhet på material och en hoppingivande energi.

En avgångsutställning är en motsägelsefull blandning av kollektiv och individuell manifestation, där framställningen av gruppen och de enskilda uttrycken följer olika kommunikationslagar. Men i denna utställning fungerar Kraftverk som titel för såväl helheten som dess enskilda delar.”

Pia Kristoffersson, chef vid Gävle Konstcentrum och samordnare för utställningen.