"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Performancehöst

2023-09-30 till 2023-11-19

Performance i olika former har blivit ett återkommande inslag i Bildmuseets program. I år har vi valt att sprida ut performance-upplevelserna under hela hösten. Vid ett antal helger presenterar vi sex helt nya performanceverk skapade speciellt för Bildmuseet av konstnärer verksamma i norra Sverige. Vi får möta performanceuttryck som rör sig i gränslandet mellan konst, musik, ljud och dans och som äger rum på olika platser i Bildmuseet, i utställningssalar, trapphus och i flexhallen. Som besökare får du ta del av spännande konstupplevelser som pågår från några minuter till hela dagar och du bestämmer själv om du stannar en kortare eller längre stund.

Madelaine Sillfors, Kenneth Hansson Tornéus och Daniel Westman Sub Astra

När: Lördag 30 september och söndag 1 oktober, 14.00-15.00
Plats: Flexhallen
Performance av Madelaine Sillfors, bildkonstnär och ljudkonstnärerna Kenneth Hansson Tornéus och Daniel Westman

Natten, stjärnhimlen - polstjärnan, atmosfärisk, den låga skrala dvärgbjörksdominerade vegetationen, detta är ord och kvalitéer som vi samlats kring. Det mystiska, ensliga, det magiska, gnistrande. Norrskenets färd över himlen och frågan huruvida det ljuder eller inte. 
 
Under sommaren 2023 reste de till Kiruna för att göra ljudupptagningar i den gamla och den nya staden, och i Abisko. Med olika mikrofoner har de samlat på sprängljudet från Kirunagruvans nattliga gruvexplosioner och ljud från olika områden som betytt mycket under deras uppväxt. Hus och strukturer kommer att rivas, och allt som återstår blir en instängslad natur. De försöker förstå konsekvenserna av dessa förändringar, platser som kommer upphöra att existera annat än i deras kroppsminnen.  
 
Madelaine Sillfors (f. 1982, Kiruna), Kenneth Hansson Tornéus (f. 1978, Jukkasjärvi) och Daniel Westman (f. 1986, Långhyttan) är verksamma i Umeå. Madelaine Sillfors och Kenneth Hansson Tornéus växte upp i Kiruna respektive Jukkasjärvi, och har det senaste året tillsammans utforskat ljudupptagningar från gamla Kiruna. De gjorde ett första samarbete i utställning Ostilla natt, som Madelaine Sillfors visade på Galleri Alva i Umeå.

Cecilia Cissi Hultman L_I_N_J_E_N

När: Lördag 30 september och söndag 1 oktober. 12.00-17.00.
Pågående under dagen i hela huset.
Plats: Bildmuseet

Likt en nerv eller en förenklad teckning letar sig Cecilia Cissi Hultmans performance L_I_N_J_E_N sig genom Bildmuseets rum och våningar. Det är ett slags konkret kartläggande eller svar på de linjer som redan finns i arkitekturen och som varieras i olika kapitel med olika färger, tjocklekar och material. Linjens roll är likt Hultmans egen roll, starkt sammankopplad med att vara på väg, men samtidigt vara i det direkta, i nuet. Att följa linjen och vara vaken på de val som görs i samråd med den valda färdsträckan. Performancen pågår under två dagar och som besökare kan du följa Cecilia Cissi Hultmans lågmälda process genom Bildmuseet, stanna till länge eller kort stund och återkomma senare.  
 
Cecilia Cissi Hultman (f. 1985 i Sundsvall) är verksam i Sundsvall. Hon gick ut Konstfack 2015 och jobbar både med installationer och performance. Hon har ställt ut på många platser i Sverige och utomlands och är representerad i flera offentliga konstsamlingar. Hultman ser det som sitt konstnärskaps styrka att notera detaljer och visa på sätt att se det som redan finns. I det krävs en närvaro och ett vaket öga som väljer med precision, likaså en kropp som är uppmärksam på helheten.

Irina Laaja She Wears Her Nerves on Her Sleeve

När: Fredag 13 oktober 17.00-00.00. Lördag 14 oktober 12.00-17.00
Plats: Bildmuseet

Irina Laaja ställer frågor om vad en kropp är och kan vara, och om förhållandet mellan "kroppen" och “jaget”. Hennes praktik är både konceptuell och konfessionell, med stort fokus på processen och den egna kroppen. 
 
Verket She Wears Her Nerves on Her Sleeve är dels ett performanceverk, dels en bärbar skulptur där Irina Laaja utgått ifrån ett nervöst sammanbrott och hur det skulle se ut om det tagit en egen form. Om vi bar våra nerver på utsidan, vilka färger skulle de då ha? Vilken form, vilken rörelse? Skulpturen är tillverkad i återvunna kläder, som klippts till garn, virkats och sytts ihop till en abstrakt form. Under performance-akten bär hon formen, försöker röra sig i den samtidigt som hon förhåller sig till utställningsrummen och situationer i huset. Det textila verket blir en förlängning av hennes kropp och samtidigt en egen abstrakt form. 
 
Irina Laaja (f. 1989 i Vasa, Finland) är idag verksam i Malmö men tog sin master vid Konsthögskolan i Umeå 2020. Hennes bakgrund inom modedesign har påverkat hennes konstnärliga praktik. Som del av modeindustrin ställde hon sig kritisk dess relation till kropp och material och som konstnär har hon ändrat riktning och börjat inkludera kroppen på ett nytt sätt. Laaja arbetar främst med textil och skulptur i blandade material. Ofta med tekniker och metoder förknippade med hantverk eller mönsterkonstruktion och använder gärna återvunna, ekologiska eller på annat sätt miljövänliga material och metoder. Virkning förekommer ofta i Irina Laajas arbeten och den repetitiva, monotona arbetsprocessen intresserar henne.

Gideonsson/Londré Ur arken


När: Söndag 22 oktober 10.00-12.00. Måndag 23 oktober 9.00-16.30
Plats: Plan 6
15 minuter, bokas i förväg. Boka här.

Konstnärsduon Gideonsson/Londré ingår i utställningen Ner till norr / Samtida konst i Arktis med installationen Ark. Vid varje plats under turnén har duon genomfört performance i någon form. Ur arken är den avslutande delen i en långsträckt rörelse från Portland till Reykjavik och vidare till Umeå. I olika sessioner med lokala grupper har fysiska berättelser växt fram med hjälp av en spelplan och små valvformade objekt. I mötena har olika kroppsliga spår frammanats, som lämningar av tidigare generationer och existenser, präglade av landskapet vi bebor. Konstnärerna bjuder nu in till en 15 minuters performance med tre deltagare per session, de insamlade berättelserna kommer att delas och bäras vidare av nya mottagare. 
 
Gideonsson/Londré består av Lisa Gideonsson (f. 1985, Linköping) och Gustaf Londré (f. 1986, Dalsjöfors) och är baserad i Kallrör, Jämtland. Genom performance, installationer och interventioner undersöker de vårt förhållande till tid. En del av deras praktik består av att placera och använda sina kroppar på̊ nya och påfrestande sätt och bryta mot invanda rörelsemönster. De menar att en sådan strategi kan frigöra kunskaper och erfarenheter som har lagrats i våra kroppar genom generationer, men som dagens människor har tappat kontakten med.  
 
Konstnärerna vill tacka Dave, Katarina, Lars, Bergþóra, Brynja och Guðný.

Linn Lindström och Gusten Aldenklint Ett tvinnat tillstånd

När: Lördag 28 oktober 14.00-15.00. Söndag 29 oktober 15.00-16.00
Plats: Plan 5

Ett tvinnat tillstånd är en tvärkonstnärlig föreställning där modulsynt i surroundsystem möter dans och skapar en intim och omslutande upplevelse. Rörelse och ljud styrs här av elementarpartiklarnas egenskaper och våra fyra fundamentala krafter - stark växelverkan, svag växelverkan, elektromagnetismen och gravitationen. Information staplas och formas likt olika lager som stundtals ger upphov till sannerligen intrasslade tillstånd. Tillsammans tar vi oss in och ut ur olika dimensioner - sammanflätar, klonar och bryter ner tillvaron. Verket uppmanar till att ta ett steg tillbaka, stanna upp och beskåda det liv som ständigt finns runt omkring oss. Att utforska och upptäcka på oväntade ställen.

Dansaren och koreografen Linn Lindström (f. 1998, Piteå) är verksam i Norrbotten och Stockholm. Hon är utbildad vid Balettakademiens yrkesdansarutbildning i Stockholm 2017–2020 och har efter examen frilansat i olika projekt i Sverige och Tyskland. Livet och skapandet ingår för henne i ett ständigt cirkulärt utbyte. Lekfullhet och tydliga inre bilder är utgångspunkter för att översätta tanke till rörelse. Vidare finner hon sig gärna i tvärkonstnärliga samarbeten. I sådana sammanhang ställer hon sig frågan hur de medverkande kan skapa omgivningar åt varandra där utrymme ges för att uppnå stundens fulla potential. 

Gusten Aldenklint (f. 1988, Stockholm) är elektronisk musiker och kompositör, verksam i Göteborg. Han arbetar med modularsynt som främsta instrument och har nyligen fördjupat sig i högtalarorkestrar och flerkanalsmusik. Han framträder med Anna von Hausswolffs band, den normkritiska ensemblen Elefantöra, eller solo. Gusten är också aktiv i styrelsen för Levande Musik och skriver musik för experimentell scenkonst och konserter. 

Maria K Olsson Korrosionens hastighet

När: Lördag 18 november 14.00-15.00. Söndag 19 november 15.00-16.00.
Plats: Flexhallen

Korrosionens hastighet är ett utforskande performanceverk som rör sig i gränslandet mellan det levande och det döda. Vi leds in i en industrimiljö som sammanförts med den mänskliga kroppen. I verket rör sig konstnären mellan olika roller: tekniker, fabriksarbetare och kirurg. Kroppsarbetet och maskineriets rörelser flätas ihop och blir till en rytmisk scen i sökandet efter hammarslag och hjärtslag. 
 
Stålet är bärande: som malmen som grävs fram ur jorden och reser konstruktioner för att sedan korrodera och färga in ytorna där vi befunnit oss; som det flytande spårämne som pumpar innanför huden tillsammans med syret, från lungorna och in i alla kroppens delar. Genom verket tecknas en kamp för det levande och en sorgeprocess över det som inte kan hållas vid liv. 
 
Maria K Olsson (f. 1993) har en kandidatexamen från Konsthögskolan vid Umeå universitet 2021. Sedan 2020 är hon medlem i det konstnärsdrivna Galleri Verkligheten. Olsson arbetar med installationer och performance med utgångspunkt i mänskliga och ickemänskliga kroppars agens och samspel. Tid är alltid en faktor i hennes konst oavsett i vilken form den presenteras. Kontrasten mellan långsamma skeenden i naturliga miljöer och de snabba förlopp som drivs av människan intresserar henne särskilt.

Performanceverken har tillkommit inom projektet Networking North med stöd från Region Västerbotten.