"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Nancy Holt / Inside Outside

2022-06-17 till 2023-01-29

Nancy Holt (1938–2014) var en central gestalt på New Yorks konstscen och en pionjär inom platsspecifik installation och rörlig bild. Under fem decennier ställde hon frågor om hur vi kan förstå vår plats i världen genom konstnärliga undersökningar av perception, system och plats.  
 
Inside Outside är den mest omfattande europeiska presentationen av Holts arbete och den mest ambitiösa någonsin av hennes mångfacetterade konstnärskap. Utställningen visar film, video, fotografi, konkret poesi, ljudverk, skulptur, rumsinstallationer samt ritningar och dokumentation av hennes jordkonst. Två av hennes platsspecifika System Works har återskapats och visas här i sina första postuma versioner. En av dem, Ventilation System, är en lekfull skulptur som löper över flera våningsplan, inomhus och utomhus, i dialog med Bildmuseets arkitektur.

Nancy Holt / Inside Outside är producerad av Bildmuseet och Holt/Smithson Foundation i samarbete med MACBA, Barcelona. Curatorer är Lisa Le Feuvre (chef för Holt/Smithson Foundation) och Katarina Pierre (museichef Bildmuseet).

INTRODUKTION 

Nancy Holt (1938–2014) var en pionjär inom platsspecifik installation och rörlig bild. Hon omfamnade sin tids nya medier och utforskade nya sammanhang för att arbeta med konst. Under fem decennier ställde hon frågor om hur vi kan förstå vår plats i världen genom konstnärliga undersökningar av perception, system och plats.

Inside Outside är den mest omfattande europeiska presentationen av Holts arbete och den mest ambitiösa någonsin av hennes mångfacetterade konstnärskap. Utställningen omfattar film, video, fotografi, konkret poesi, ljudverk, skulptur, rumsinstallationer samt ritningar och dokumentation av hennes jordkonst; samtliga verk gjorda mellan 1966-1992. Två av hennes platsspecifika System Works har återskapats och visas här i sina första postuma versioner: Ventilation System (1985-92) och Electrical Lighting for Reading Room (1985).

Upplevelser av och gränser mellan “insida” och “utsida” är utställningens tema. Nancy Holt var själv både en insider och en outsider. Hon var en av nyckelpersonerna inom jord-, land- och konceptkonst men hennes konstnärskap är betydligt mindre känt än hennes manliga kamraters – ett förhållande som den här utställningen vill rätta till.

1973 började Holt utveckla sina idéer för Sun Tunnels. Med en Instamatic-kamera undersökte hon hur seendet kunde fokuseras genom en skulptur placerad i ett öppet landskap utan byggnader och vägar. Dessa små bilder visas på Bildmuseet sida vid sida med stora fotografier av Holts soltunnlar, fotograferade femton år senare av den inflytelserika foto-grafen Richard Misrach (f. 1949). Tillsammans med ljudverk och rörlig bild från resor genom det nordamerikanska landskapet ställs serierna Alaskan Pines (1986), Athabascan/Russian Orthodox Graveyards (1986) och Miami Puddles (1969) ut för första gången.

Nancy Holt var fascinerad av system, som uppmätt och astronomisk tid, språk och perception, ekonomi och energi. I mitten av 1960-talet arbetade hon som biträdande litterär redaktör på tidningen Harper’s Bazaar och började 1966 att skriva konkret poesi. Strax därefter vidgade hon sitt under- sökande av språket till landskapet, guidade vänner genom okända platser genom skrivna instruktioner. I början av 1970-talet skapade Holt sina Locators, skulpturer att se igenom med ett öga skapade av T-formade stålrör. Hon beskrev verk-en som hjälpmedel för seendet. The Locators ledde vidare till hennes storskaliga jordkonstverk Sun Tunnels (1973–76) och till rumsinstallationen Mirrors of Light (1973–74). 

Nancy Holt / Inside Outside är curaterad av Lisa Le Feuvre (chef för Holt/Smithson Foundation) och Katarina Pierre (museichef Bildmuseet). Till utställningen hör en bildrik publikation med texter av Karen Di Franco, Lisa Le Feuvre, James Nisbet och Katarina Pierre. Den innehåller en tidigare opublicerad självintervju av Nancy Holt och tre texter där hon reflekterar kring de ekologiska effekterna av sina konstverk.

OM NANCY HOLT

Nancy Holt (f. 1938, Massachusetts, USA) växte upp i New Jersey. Hon tog examen i biologi 1960 vid Tufts University i Massachusetts. Senare samma år flyttade hon till New York City och började 1966 att skapa konst. Den första presentationen av Holts verk var 1969 i grupputställningen Language III på Dwan Gallery, New York. Nancy Holt är representerad i konstsamlingar runt om i världen, som Museum of Modern Art, New York; Museum für Gegenswartkunst, Siegen; Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City; och Whitney Museum of American Art, New York. 2010-2012 gjordes den första retrospektiven av hennes arbete, Nancy Holt: Sightlines, en turnerande utställning som åtföljdes av en monografi av Alena J Williams (red). De senaste åren har hennes verk visats i utställningar som Nancy Holt (2018), Dia Art Foundation, New York; Light and Language (2021), Lismore Castle Arts, Irland; Nancy Holt: Mirrors of Light (2021), Sprüth Magers, Berlin); Sound as Sculpture (2022), The Ware-house, Dallas; Nancy Holt: Between Heaven and Earth (2022), Western Washington University.

VERKLISTA

Points of View, 1974
[Synvinklar]
Videoinstallation med fyra monitorer: svartvit film, ljud, vinyltext

Points of View [Synvinklar] skapades 1974 för Clocktower Gallery i New York City. De fyra monitorerna visar vyer från galleriets fönster mot nedre Manhattan, inramade av insidan av ett cirkulärt rör. Nancy Holt bjöd in fyra par av konstnärer, författare och curatorer för att diskutera vad de såg. Deras dialoger förmedlar olika synvinklar, både bokstavligen och konceptuellt. Här samtalar skribenten och curatorn Lucy Lippard med konstnären Richard Serra; publicisten Liza Béar med curatorn Klaus Kertess; konstnären Carl Andre med konstnären Ruth Kligman; och kritikern och konstnären Bruce Boice med konstnären Tina Girouard.    

Varje duo diskuterar vad de ser genom fönstren mot norr, söder, öster och väster. Videoinstallationen visar, som Holt skriver i sina anteckningar, på ”platsens magi genom verbal beskrivning”. Under 1970-talet ledde Holts intresse för språk och för att rama in seendet till utforskande av de produktiva missförstånd som uppstår när information överförs bristfälligt från ett medium till ett annat.


Ventilation System,
1985-92
[Ventilationssystem]
Ventilationsrör, luft

Ventilation System [Ventilationssystem] (1985–92) ingår i serien System Works där Nancy Holt skapade fascinerande installationer av standardmaterial från industrin. Holt, som ville att dessa verk skulle vara “praktiska, men ändå lekfulla”, gör oss uppmärksamma på estetiken hos de system som vi är beroende av i den byggda miljön. I Ventilation System interagerar ett nätverk av ventilationsrör med arkitekturen i och utanför Bildmuseet för att, som Holt beskrev det, ”ge form åt atmosfären”. Nancy Holt gjorde fyra variationer av Ventilation System under sin livstid och det här är den första postuma versionen av verket.


Dual Locators
, 1972

[Dubbla Locators] 
Stålrör, svart vinyl, spegel

Locators with Loci,
1972
[Locators med Loci]
Stålrör, svart färg

Locator with Mirror, 1972
[Locator med spegel]
Stålrör, spegel

Fotografi var ett viktigt medium för Nancy Holt. Hon sa ofta att kameran gjorde det möjligt för henne ”att fixera seendet”. Fotografins seriella, cirkulära och seende natur gjorde den till ett perfekt medium för Holt, och det ledde henne vidare till att arbeta skulpturalt. 1971 skapade hon den första av sina Locators, skulpturala verktyg för seendet som gör oss uppmärksamma på perceptionen och platsens betydelse. Till en början lät hon sina Locators fokusera på utsikten från fönstren i hennes ateljé, för att senare placera dem i utställningsrum eller utomhus. Genom Locators with Loci ser man en svart cirkel kantad av en ljus ring, som en solförmörkelse, och i Locator with Mirror ser man sitt eget öga.

Från Bildmuseets fönster på våning 6 fokuserar en Locator på ett fläktrör på Designhögskolans tak, en referens till en vy som Holt valt att zooma in på från sin ateljé 1971. 


Nancy Holt installerar Missoula Ranch Locators: Omslutet seende, 1972
Fotografi av Michael Wheatley

1972 skapade Nancy Holt Missoula Ranch Locators: Vision Encompassed [Missoula Ranch Locators: Omslutet seende] på landsbygden i Montana. Här ser vi henne installera konstverket och titta genom en av sina Locators, skulpturala verktyg för att fokusera seendet. Det här verket består av åtta Locators placerade i en cirkel med 12 meter i diameter, var och en av dem riktad såväl inåt som utåt. 


Light and Shadow Photo Drawings,
1978 

[Fototeckningar av ljus och skugga] 
Bläckstråleutskrifter på papper från 35 mm negativ

Oavsett om det kom från stjärnorna eller en glödlampa så var ljuset och dess perceptuella kvaliteter något som fascinerade Nancy Holt. I serien Light and Shadow Photo Drawings gjorde hon tjugotvå experiment med ljus och skugga. Hon projicerade ljus genom utskärningar i pappskivor och fotograferade de ljusspel och skuggor som bildades på väggen – en variation på ljusets materialisering i Mirrors of Light I. Här renodlar Holt det fotografiska mediet till dess essens: projicerat ljus. Utan något igenkännligt referensobjekt bjuds vi in att observera spelet mellan ljus och skugga och brottas med vår egen perception. 


Utan titel, odaterad

Utan titel, odaterad
Öljetter genom skumplatta i acetatlåda

I likhet med Mirrors of Light (1973–74) och Light and Shadow Photo Drawings (1978) är dessa verk från mitten av 1970-talet undersökningar av skuggans materiella egenskaper med enkla medel. En platta har perforerats med öljetter och till varje cirkel finns en skugga som följer månens kretslopp. 


Mirrors of Light I
, 1973

[Speglar av ljus I]
Speglar, halogenlampa

1973 skapade Nancy Holt Mirrors of Light, en rumsinstallation med en spotlight och tio speglar i en diagonal linje som gör ljuset påtagligt och expansivt och gör oss medvetna om vår kropp i rummet. Spotlighten är riktad mot speglarna som bryter ljuset och projicerar ellipser av olika storlek och proportioner ut i rummet. Speglarna tycks dubbleras och expandera bortom rummet så att gränsen mellan innanför och utanför blir porös. 


Konkret poesi
Nancy Holts första konstverk var konkreta dikter och textbaserade verk. Hon använde orden som ett konkret material och öppnade för nya läsningar genom ordens placering på papperet och skapade dikter som trotsar och gäckar ett konventionellt berättande. I sina anteckningar från 1972 noterade Holt hur hon fascinerades av att göra ord ”konkreta genom det visuella”. I dessa tidiga verk kan man redan ana Holts intresse för visuell perception, system, plats och geografi – teman som återkommer i hela utställningen.  


The World Through a Circle,
ca. 1972 
[Världen genom en cirkel]  
Skrivmaskinsbläck och blyerts på papper

The World Through a Circle, 1972 
[Världen genom en cirkel]
Skrivmaskinsbläck på papper

The World Through a Circle är en konkret dikt som fångar Nancy Holts intresse för hur vi uppfattar världen omkring oss. I detta tidiga verk lyckas hon passa in sina mest centrala koncept inom gränserna för en cirkel och inbjuder oss att överväga inte bara vad vi ser, utan också hur vi ser.  


Crossword Work,
1966
[Korsordsverk]
Bläck och grafit på papper

Crossword Work är ett korsord och ett konstverk om det oväntade. Det följer de grundläggande principerna för ett korsord men Holt använder sig av rutnätet på ett okonventionellt sätt. 

Verket refererar till curatorn Lucy Lippards utställning Eccentric Abstraction som visades på Fischbach Gallery i New York. Orden i korsordsnyckeln omfattar både enkelt vardagsspråk och konstnärliga begrepp som refererar till konstverk som Lippard valt ut till Eccentric Abstraction. Den humoristiska sammanställningen inbjuder betraktaren att reflektera över seendet och bli medveten om sig själv – en inbjudan som klingar genom hela Holts konstnärskap. 


Detach Here,
1967

[Avskilj här]
Skrivmaskinsbläck på papper

Längs varje sida av en kvadrat av streckade linjer har Nancy Holt skrivit ”DETACH HERE”. Hon uppmanar oss att riva längs sidorna och lösgöra kvadraten från resten av papperet. Om handlingen genomfördes skulle dikten försvinna. Denna studie av tomhet ställdes ut offentligt för första gången 1969 på Dwan Gallery i New York. 


Hometown,
1969
[Hemstad]
Skrivmaskinsbläck på papper

I denna konkreta dikt undersöker Nancy Holt ett koncept som återkommer under hela hennes karriär: skärningspunkten mellan språk och plats. I Hometown är namn på städer i New Jersey maskinskrivna på ett pappersark där namnens placering på sidan refererar till städernas geografiska plats. Här testar Holt gränser och begränsningar för vad en karta kan vara genom att destillera formen ner till dess mest grundläggande element. Holt utforskar också sin egen personliga geografi. Som barn flyttade hon med sina föräldrar till Bloomfield i New Jersey och senare till Clifton, där hon gick i gymnasiet.


Disconsolate
, 1970
[Tröstlös]
Skrivmaskinsbläck på papper

I den här konkreta dikten har Nancy Holt sammanställt dystra ord som börjar med bokstaven D och deras speglade stavningar i en triangulär form. Ordbildens nedåt avtagande figur gestaltar en sjunkande, negativ känsla, medan ordens ljudlikhet samtidigt döljer dem i monotoni. Näst sista raden består bara av “Da” – ett frustrerat yttrande eller upplösningen av språkligt sammanhang – medan sista raden, “D”,  reducerar de verbala idéerna till abstraktion. Holts konkreta dikter erbjuder en alternativ syn på språket och undergräver bokstavlig mening till förmån för en konceptuell tolkning. 


Making Waves,
1972
[Göra vågor]
Bläck på papper

I den här konkreta dikten beskriver Nancy Holt tre olika ”jag” under en och samma dag. Hon registrerar olika tidpunkter den 2 februari 1972 då hon omväxlande är feminist, konstnär eller mystiker. Verket ger en glimt av Holts person och skärningspunkterna mellan dessa sidor av henne själv. De tre jagen av självreflektion börjar sina skiftande roller runt 04.00 på morgonen, för att återsamlas i en identitet klockan 22.00. Holts karaktäristiska sätt att tänka i system för att göra det osynliga påtagligt är centralt i Making Waves.


Vision Fixed
, ca. 1972

[Blicken fixerad]   
Skrivmaskinsbläck på papper

I den här konkreta dikten summerar Nancy Holt sitt intresse för att utforska vårt sätt att se. Hon har beskrivit sig själv som en perceptionskonstnär och hennes undersökande av perceptionen återkommer i alla hennes verk. Den 2 juli 1972 gjorde hon den här dikten med sexton rader om seendets sexton kvaliteter.


To Carl Andre,
1973
[Till Carl Andre]
Kollage av fotokopior

Under 1970-talet korresponderade Nancy Holt under många år med konstnären Carl Andre. De skickade ofta dikter till varandra, på vykort, i brev och via fax. Den här dikten anspelar på en annons för en glödlampa som jämför lampans ljusstyrka med solen. Texten beskriver ett experiment där lamporna testas i inuiters hem i Resolute Bay i den arktiska Qikiqtaaluk-regionen i Nunavut, Kanada. 


10 Billion Barrels of Crude Oil,
1986
[10 miljarder fat råolja]
Bläck på papper

Nancy Holt besökte Alaska i mars 1986 på inbjudan av The Visual Arts Centre of Alaska i Anchorage, där man hoppades att hon skulle skapa ett konstverk för att uppmärksamma regionens skönhet. Holt fångades i stället av oljetransportsystemet Trans-Alaskan Pipeline som hon kom att skildra i denna konkreta dikt. Fakta och siffror om rörledningens funktion slingrar sig längs oljans väg. För att läsa dem måste man hela tiden byta position – en obekvämlighet som understryker det olustiga i själva informationen. Det här verket relaterar till Holts tidigare konkreta dikter på temat kartläggning, och även till serien System Works som var hennes främsta fokus under 1980-talet. I den serien ingår bland annat Ventilation System. 


Concrete Poem,
1968
[Konkret dikt]
Bläckstråleutskrift på papper från originalnegativ i Instamatic-format

Här har Nancy Holt fotograferat bokstäver i en betongtrappa. Bokstäverna som kommer från teaterskyltar ser ut att ha fallit isär så att orden och meningarna upplösts. Hon tog bilden i Las Vegas, Nevada, 1968 under sin första resa till öknen. Den markerar början på hennes skapande av visuella, snarare än textbaserade, dikter. 


Stone Ruin Tour I
, 1967
[Stenruinstur I]
Bildspelsprojektion, maskinskriven instruktion, Instamatic-fotografier, digitaliserat ljud  

Året efter att Nancy Holt skapat de första konkreta dikterna tillkom Stone Ruin Tour [Stenruinstur]. I verket utvidgar hon sitt undersökande från språket till landskapet och gör sina första experiment med ljud. I juni 1967 spelar hon in sig själv när hon dikterar en guidad tur genom en förfallen labyrintisk trädgård i Cedar Grove, New Jersey. Inspelningen transkriberades till en ofullständig kartinstruktion som hon sedan bad konstnärsvänner använda som guide för att utforska platsen. 

I vitrinen finns Instamatic-fotografier som visar Nancy Holt med vännerna Michael Heizer, Joan Jonas och Robert Smithson på platsen, samt den medvetet ofullbordade instruktionen. I högtalarna hörs den ursprungliga ljudmonologen till ett projicerat bildspel. 


Going Around in Circles,
1973
[Gå runt i cirklar]
Digitaliserad svartvit video med ljud
Längd: 15 minuter 

Going Around in Circles är ett tidigt videoexperiment där Nancy Holt utforskar perception och perspektiv. En skiva med fem runda hål har placerats framför kameran. Genom hålen, som täcks och avtäcks, kan man se fem individer som förflyttar sig mellan fem punkter, rör sig i cirklar och följer instruktioner. Konstnären och hennes kollegor hörs diskutera sina upplevelser av denna performance, hur den uppfattas nere på marken och genom en monitor, och vilka olika skalor och synvinklar som skapas.


Richard Misrach
Nancy Holt, Sun Tunnels #1, #2, #3, #4, 1988
Pigmentfotografi

Nancy Holt skapade sitt stora jordkonstverk Sun Tunnels [Soltunnlar] mellan 1973 och 1976, ett landmärke i Great Basin Desert, Utah. Här ser vi det i nästan naturlig storlek i konstnären Richard Misrachs fotografier från 1988. Fyra betongtunnlar har arrangerats i en X-formation, perfekt placerade i förhållande till solljuset när solen stiger och går ned vid sommar- och vintersolstånden – den längsta och den kortaste dagen på året. Sedd från insidan av Sun Tunnels inramas den amerikanska öknens ofantlighet av den cirkulära formen för att, som Holt beskrev det, ”föra öknens väldiga rymd ner till mänsklig skala”. Under dagen faller solljuset in i soltunnlarna genom de borrade hålen i taket på varje tunnel i form av fyra stjärnbilder: Draken, Perseus, Duvan och Stenbocken. Sun Tunnels är ett uttryck för Holts stora intresse för kosmos, cyklisk tid och inramning av synfältet.  


Fotostudier för Sun Tunnels, 1975

Stjärnbilden Draken, 10.00-17.00, 30 augusti
Stjärnbilden Stenbocken, 10.00-15.00, 31 augusti
Stjärnbilden Perseus, 10.00-15.00, 31 augusti
Grafit, tejp och fotokollage på papper


Fotostudier för Sun Tunnels, 1975
Undersöker avståndet mellan tunnlar, 12 och 15 november
Fotografier med grafit på baksidan

Under arbetet med verket Sun Tunnels [Soltunnlar] (1973–76) gjorde Nancy Holt ritningar över de stjärnbilder som skulle avbildas genom perforeringar i tunnlarnas väggar. Med fotostudier prövade hon möjliga placeringar av tunnlarna. Dessa fotografier visas i vitrinen. När jordverket var färdigt tog Holt idéerna vidare i fotoverket Sunlight in Sun Tunnels [Solljus i soltunnlar] (1976), en serie bilder tagna varje halvtimme mellan 06.30 och 21.00 som kartlägger ljusets växlingar inne i en tunnel. Filmen Sun Tunnels (1978) visar hur konstverket skapades och dess unika omgivning.


Sun Tunnels
(Position for holes for Columba constellation), 1975 
[Soltunnlar (positioner för hål för stjärnbilden Duvan)]  

(Position for holes for Perseus constellation), 1975  
[Soltunnlar (positioner för hål för stjärnbilden Perseus)]  

(Position for holes for Capricorn constellation), 1975
[Soltunnlar (positioner för hål för stjärnbilden Stenbocken)] 

(Position for holes for Draco constellation), 1975
[Soltunnlar (positioner för hål för stjärnbilden Draken)]   
Blyerts, bläck och kollage på papper

Dessa fyra ritningar visar hur Nancy Holt planerade hålen som skulle perforera betongtunnlarna i det stora jordkonstverket Sun Tunnels. När hon valde stjärnbilder sökte hon stjärnor av olika magnitud och stjärnbilder med tillräckligt många stjärnor för att täcka in så mycket som möjligt av tunnlarnas översidor. Holt ville också att det skulle finnas stjärnhål i ögonhöjd för att tillgängliggöra vyer både inifrån och utanför tunneln. Hon valde stjärnbilderna Draken, Stenbocken, Perseus och Duvan. En stjärnbild är på en och samma gång fast och tillfällig; den lokaliserar betraktaren i tid och rum, samtidigt som den rör sig över himlen i takt med jordens rotation.


Förberedande skiss till
Sun Tunnels, 1975  
Grafit och svartvita fotografier på papper

Tolv fotografier av horisontlinjen som korresponderar med tolv olika perspektiv, en föraning om vad som kommer att bli vyerna från Holts monumentala jordverk Sun Tunnels. Fotografierna är monterade på papper och visar de geografiska landmärken som framträder i de olika väderstrecken. 

Ritningen är ett arbetsmaterial inför det färdiga verket och bär redan på den konceptuella idén för det färdiga verket. Linjerna som strålar ut från mitten antyder att sikten är oändlig medan fotografierna visar fragment av vyn och begränsar det vi ser till en konstruerad upplevelse av landskapet. 


Sunlight in Sun Tunnels,
1976
[Solljus i soltunnlar] 
Bläckstråleutskrift på papper. Komposition av Nancy Holt 2012 från 35 mm originalnegativ

Den 14 juli 1976 registrerade Nancy Holt hur ljus och skugga rörde sig inuti av en av cylindrarna i verket Sun Tunnels (1973–76). Varje halvtimme mellan 06.30 och 21.00 dokumenterade hon minutiöst det föränderliga ljuset med sin kamera under solens ständiga rörelse från soluppgång till solnedgång. Denna 15 timmar långa process har sedan fogats samman i ett enda sammansatt fotografi. Med Sunlight in Sun Tunnels ville Holt ta ner stjärnorna till jorden. Perforeringarna i tunnlarnas ovansidor silar solljuset mot marken som ett eko av stjärnhimlens mönster ovanför. 


Sun Tunnels,
1978
[Soltunnlar]
16 mm färgfilm med ljud överförd till HD-video
Längd: 26 minuter, 31 sekunder 

Nancy Holts film Sun Tunnels från 1978 berättar om skapandet av hennes ikoniska jordverk och är både dokumentation och ett självständigt filmverk. Det enorma företaget skildras som en serie ögonblick som omfattar alltifrån att skotta jord för hand till spänd väntan med en betongtunnel hängande i luften. Filmen får en vacker avslutning med solljusets rörelse över jordverket och den omgivande öknen vid olika tidpunkter på dygnet. Holt arbetar känsligt med balansen mellan ljud och tystnad; dånet från byggarbetet i början av filmen får lämna plats för tystnad till bilderna av solljuset genom tunnlarna. 


Views Through a Sand Dune,
1972
[Utsikter genom en sanddyn]
Narragansett Beach, Rhode Island
Dokumentation av konstverk. Fotografier av Nancy Holt

Hydra’s Head, 1974
[Hydrans huvud]
Art Park, Niagara, New York
Dokumentation av konstverk. Fotografier av Nancy Holt

I början av 1970-talet gjorde Nancy Holt sina första jordkonstverk ute i landskapet. På Narragansett Beach i Rhode Island skapade hon Views Through a Sand Dune [Utsikter genom en sanddyn] (1972). Genom att föra ett betongrör genom en sanddyn förvandlade hon den till ett verktyg för seendet, en Locator som ramar in utsikten över havet och stranden. Två år senare gjorde hon Hydra’s Head [Hydrans huvud] (1974) vid Niagaraflodens strand i Lewistown, New York. I sex vattenspeglar arrangerade som stjärnbilden Hydran (Vattenormen) reflekteras himlen, ljuset och färgerna ovanför, medan floden forsar vidare nedanför. Views Through a Sand Dune och Hydra’s Head lade grunden till Holts senare jordkonstarbeten som utforskar idéer kring inramning av blicken och att föra kosmos ner till jorden.


Trail Markers
, 1969

[Ledmarkörer]
Bläckstråleutskrifter på papper från original i Instamatic-format

Wistman’s Wood, 1969
Bläckstråleutskrift på papper. Komposition av Nancy Holt 2012 från original i Instamatic-format

Nancy Holt skapade Trail Markers [Ledmarkörer] 1969 under en resa i nationalparken Dartmoor i England. De orangefärgade markörerna – avsedda att guida vandrare – lyfter fram en mänsklig konstruktion i ett vidsträckt naturlandskap. Verket anknyter till Holts intresse för system och mänsklig rörelse i tid och rum, och till hennes fascination för cirkeln. På samma resa skapade hon den första av sina fyra Buried Poems [Begravda dikter], konstverk tillägnade specifika personer på platser som Holt ansåg kunde frammana dem. Wistman’s Wood är tillägnad konstnären Robert Smithson, Holts partner. 


Miami Puddles,
1969

[Miamis vattenpölar]
Bläckstråleutskrifter på papper från originalnegativ i Instamatic-format  

California Sun Signs, 1972
[Kaliforniska solskyltar]
Bläckstråleutskrifter på papper från originalnegativ i Instamatic-format

I de tidiga fotografiska verken Miami Puddles [Miamis vattenpölar] (1969) och California Sun Signs [Kaliforniska solskyltar] (1972) har Nancy Holt använt upprepning för att skapa visuell poesi. Under en resa i Kalifornien 1972 fotograferade hon ordet ”sol” som förekom i olika kommersiella sammanhang. California Sun Signs kombinerar hennes intresse för skriftspråk, seriellt seende och kosmos och visar på en mängd mänskliga föreställningar om solen och hur de kommer till uttryck i språket. I Miami Puddles har Holt valt en annan utgångspunkt för seendet: att skildra staden Miami genom att fotografera dess vattenpölar. Det är ett verk som förebådar hennes senare jordkonst med reflekterande vattenspeglar, men också serien System Works som undersöker estetik och teknologi i vattenledningar och dräneringssystem. 


Electrical Lighting for Reading Room,
1985

[Elektrisk belysning för läsrum]  
Installationsrör, lampor

Electrical Lighting for Reading Room [Elektrisk belysning för läsrum] (1985) är en funktionell skulptur, ett rum för att läsa, lyssna och betrakta. Nätverket av ledningar och glödlampor uppmärksammar oss på flödet av elektricitet som strömmar från Bildmuseets arkitektur och vidare in i installationen. 

Liksom Ventilation System på första våningen får verket här sin första postuma presentation. Nancy Holt, som tidigt experimenterade med nya medier, skapade under video-teknologins barndom de tre videoverk som visas här. East Coast/West Coast [Östkust/Västkust] (1969), Zeroing In [Sikta] (1973) och Revolve [Kretsa] (1977) utforskar system för tänkande, seende och språk.


Nancy Holt och Robert Smithson

East Coast/West Coast, 1969
[Östkust/Västkust]
Digitaliserad svartvit video med ljud 
Längd: 22 minuter 

East Coast/West Coast spelades in i konstnären Joan Jonas ateljé i SoHo på Manhattan. Jonas var Nancy Holts vän och medverkar i verken Down Hill och Over the Hill som också visas i utställningen. I East Coast/West Coast möter vi Nancy Holt och Robert Smithson i en improviserad dialog. Med humor, intelligens och inslag av improvisationsteater intar de rollerna av stereotypa konstnärer från USA:s västkust respektive östkust. Holt har rollen som en intellektuell konceptkonstnär från New York medan Smithson spelar en tillbakalutad kalifornier, driven av känslor och instinkt.


Zeroing In,
1973

[Sikta]
Digitaliserad svartvit video med ljud
Längd: 31 minuter 15 sekunder

Zeroing In är en dialog mellan två personer som betraktar en stadsscen uppifrån. Rösterna tillhör Nancy Holt och hennes vän, författaren Ted Castle. Till en kamerabild över New York City i rörelse hör vi deras samtal när de betraktar samma vy på en monitor. Mellan kameran och monitorn finns ett cylindriskt rör och en svart skiva med fem runda, stängbara titthål. Holt experimenterar med denna rekvisita för att skapa olika åskådarsituationer, växla mellan att zooma in och zooma ut, mellan att visa hela utsikten och den fokuserade vyn genom röret. 


Revolve,
1977
[Kretsa]
Digitaliserad svartvit video med ljud  
Längd: 77 minuter 

Revolve är en filmisk betraktelse över människans dödlighet och möjlighet att förstå sin egen begränsade livstid. Verket fokuserar på Dennis Wheeler, en Vancouverbaserad författare och filmskapare som var en nära vän till Nancy Holt. Filmad med tre kameror, och ledd av frågor från Holt utanför bild, beskriver Wheeler sina erfarenheter av leukemi som en ”biologisk besatthet”. Berättelsen har redigerats så att fraser återkommer; vi ser Wheeler uttrycka samma sak från olika vinklar. Han beskriver sin sex veckor långa behandling på Vancouver General Hospital och chocken som det innebar att återvända till världen efteråt. Det var som ”att komma tillbaka från månen” och krävde en återställning av hans ”hela konceptuella ramverk”, inklusive hans förståelse av det konstnärliga skapandet. 


Alaskan Pines,
1986

[Alaskas tallar]
Bläckstråleutskrifter på papper från originalnegativ i 35 mm-format

Athabascan/Russian Orthodox Graveyards, 1986
[Athabaskisk/rysk-ortodoxa gravplatser]
Bläckstråleutskrifter på papper från originalnegativ i 35 mm-format

Under en resa genom sydcentrala Alaska i mars 1986 besökte Nancy Holt städerna Eklutna och Chitina där hon skapade två fotografiska serier – Alaskan Pines [Tallar i Alaska] och Athabascan/Russian Orthodox Graveyards [Athabaskisk/rysk-ortodoxa gravplatser]. I Alaskan Pines kommunicerar Holt sin rörelse genom landskapet genom att rikta kameran mot ett återkommande motiv – tallarna. Athabascan/Russian Orthodox Graveyards, som gjordes under samma resa, ingår i Holts Graveyard Series och illustrerar hennes intresse för relationen mellan människor, plats och tid. Serien skildrar denna begravningsplats där Dena’ina-Athabascanfolkets traditioner och den rysk-ortodoxa kyrkans trossystem blandas på ett unikt sätt. 


Pine Barrens: Trees
, 1975

[Pine Barrens: träd] 

Pine Barrens: Footprints, 1975
[Pine Barrens: fotspår]

Pine Barrens: Hoofs, 1975
[Pine Barrens: hovar]
Bläckstråleutskrift på papper. Komposition av Nancy Holt 2012 från stillbilder ur video

Nancy Holt växte upp i New Jersey och skapade ofta verk i sin hemstat. Dessa tre fotografiska serier är utvecklade från stillbilder ur filmen Pine Barrens (1975) som visas i filmrummet. Filmen är ett poetiskt porträtt av New Jerseys vildmark.


Up and Under,
1987-98

[Uppe och nere]
Pinsiö, Finland

Dokumentation av konstverk. Fotografier av Nancy Holt 1998. 

Jordverket Up and Under [Uppe och nere] (1987–98) är beläget i en tidigare sandtäkt nära Tammerfors i Finland. Det skapades på uppdrag av konstnären och jordbrukaren Osmo Rauhala som en del av ett större projekt för att återställa exploaterad mark. Verket består av monumentala, slingrande och böljande jordformationer, perforerade av tunnlar i de fyra väderstrecken. Himlen, jordkonstverket och landskapet omkring det reflekteras i de tre vattensamlingar som är placerade runt skulpturen. Holt ville att verket skulle upplevas ur alla möjliga aspekter och att varje nytt perspektiv skulle leda till ett ”ifrågasättande av själva perceptionen – nära och på långt håll, som helhet och detalj, som reflektion och i verkligheten, från luften och från marken”.


Filmverk
Dessa tre filmer visar Nancy Holts konstnärliga undersökningar av hur landskapet har formats, först av sin geologiska historia och sedan genom människans intervention. Utah Sequences [Sekvenser från Utah] undersöker miljön vid Rozel Point på den norra delen av Great Salt Lake i Utah och väcker tankar om människans påverkan på miljön. Swamp [Kärr], skapad tillsammans med Robert Smithson, visar på seendets mekanik genom att studera en plats, en kärnfråga för Holt. Vi ser vad Holt ser genom sökaren på hennes 16 mm-filmkamera, medan Smithsons röst guidar henne genom New Jerseys träskmarker. I Pine Barrens leds berättelsen av ’Pineys’, invånare i Pine Barrens, New Jersey, medan Holt låter sin kamera kartlägga en plats som hon känner sedan barndomen.  


Utah Sequences,
1970
[Sekvenser från Utah] 
Digitaliserad 16 mm färgfilm, utan ljud 
Längd: 9 minuter, 26 sekunder 

Utah Sequences visar Nancy Holts intresse för hur landskapet har formats, först av den geologiska historien och sedan genom människans intervention. Filmen utforskar miljön vid Rozel Point på den norra delen av Great Salt Lake i Utah 1970. Vi ser träbyggnader, ett amfibiefordon och rester av oljeborrningar som i stort sett har försvunnit från platsen idag. Tjärläckorna och de salttäckta pelikanerna är däremot konstanter på platsen. Holts film visar konstnären Robert Smithson, galleristen Virginia Dwan, fotografen Gianfranco Gorgoni och den lokala konsthandlaren Douglas Chrismas när de förbereder konstruktionen av Smithsons ikoniska jordverk Spiral Jetty (1970). Utah Sequences berättar om Holts och Smithsons tid i Utah och inbjuder till samtal om förgänglighet, tidsskalor och människans inverkan på naturen. 


Nancy Holt och Robert Smithson

Swamp, 1971
[Kärr]
Digitaliserad 16 mm färgfilm med ljud 
Längd: 6 minuter 

Swamp är en film av Nancy Holt och Robert Smithson, men det är med Holts blick vi ser. Hon vandrar genom ett kärr i New Jersey med sin 16 mm filmkamera och sikten begränsad av dess sökare. Hon förlitar sig på Smithsons muntliga instruktion, där han går bakom henne. Vass piskar mot kameran, gummistövlar gnisslar för varje mödosamt steg medan Smithsons röst blir alltmer enträgen och stödjande. Träskgräset tar över synfältet och löser upp känslan för riktning och perspektiv. En känslomässig, kaotisk resa utspelar sig när de två konstnärerna möter ett tätt virrvarr av växter och kämpar med begränsningarna i sin egen perception. 


Pine Barrens,
1975

[Pine Barrens]
Digitaliserad 16 mm färgfilm med ljud 
Längd: 30 minuter 24 sekunder 

Pine Barrens är ett porträtt av New Jerseys vildmark, filmad av Nancy Holt när hon tar sig fram genom ett påfallande ödsligt landskap. Filmen är ljudsatt med musik av ​Bill Pattons Pine Barrens Trio och intervjuer med ’pineys’, invånare som uttrycker både stolthet och irritation över det fruktlösa land som de kallar hem. Parallellt med deras berättelser om kamp för försörjning och övernaturliga möten med ”Jerseydemonen” låter Holt sin kameralins undersöka platsen på nära håll och avslöjar en oväntad skönhet i detaljerna.


Over the Hill,
1968
[Över höjden]
Bläckstråleutskrift på papper. Komposition av Nancy Holt 2012 från Instamatic-original  

Down Hill, 1968
[Nedför]
Bläckstråleutskrift på papper. Komposition av Nancy Holt  2012 från Instamatic-original

Resande och den mänskliga kroppens förflyttning i rummet är återkommande teman i Nancy Holts tidiga fotografiska serier. I Over the Hill [Över höjden] (1968) och Down Hill [Nedför] (1968) ser vi Holts vän och konstnärskollega Joan Jonas röra sig genom New Jerseys landskap. Bilderna får oss att fundera över hur människokroppen formar vår förståelse av skala och tid i landskapet.


Locator (Exhaust Pipe),
1971

[Locator (Ventilationsrör)]
Stålrör 

Locator (Exhaust Pipe) var ett av de tidigaste verken i Nancy Holts serie av Locators. Riktad från ett fönster i Holts ateljé på Greenwich Street, Manhattan, gav denna Locator en perfekt inramning av en viss skorsten. Från Bildmuseets fönster fokuseras vyn i stället på ett fläktrör på Konstnärligt campus. Holts fascination för perception och seende kommer till uttryck i denna enkla intervention. Den förebådade hennes intresse för skulpturala former i den byggda miljöns ofta förbisedda system – ett intresse som på 1980-talet utvecklas vidare i serien System Works. 


Western Graveyards,
1968
[Västliga gravplatser]
Bläckstråleutskrifter på papper från originalnegativ i Instamatic-format  

Att resa var en viktig del av Nancy Holts arbete. Hon använde motorvägarna och sin kamera för att skapa visuell poesi av det hon observerade. Exempel på det kan man se i de fotografiska serierna på denna våning och höra i trapphusets ljudverk. 

Många gånger vände Holt sin fotografiska blick mot begravnings-platser och de monument som representerar mötet mellan minne, material och form och tillsammans med text markerar ett liv. Serien Western Graveyards [Västliga gravplatser] samlar bilder från sextio gravplatser i Lone Pine, Kalifornien, och Virginia City, Nevada, som Holt fotograferade 1968 och sammanställde till en serie 2012.


U. S. 80 SOLO: Nebraska,
1976
Digitaliserat ljud 
Längd: 12 minuter 46 sekunder 

Under en bilfärd 1976 på Interstate 80, den amerikanska motorväg som förbinder Salt Lake City och New York City, spelar Nancy Holt in vad hon ser medan hon kör. Hon lägger ingen vikt vid platser eller händelser under resan, fokus ligger snarare på den linjära, filmiska tid som passerar allt eftersom bilen färdas framåt. Inspelningen fångar den speciella mentala och fysiska känslan av att befinna sig ensam i en bil på väg medan medvetandet registrerar samtidigt som tankar och associationer löper fritt. 1979 redigerades Nebraska-delen av inspelningen för att sändas i radio.   

Till utställningen hör en bildrik publikation med texter av Karen Di Franco, Lisa Le Feuvre, James Nisbet och Katarina Pierre. Den innehåller en tidigare opublicerad självintervju av Nancy Holt.

Med stöd av Fort Knox, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Henry Moore Foundation.

Nancy Holt / Inside Outside
Lisa Le Feuvre, curator om Nancy Holt Inside / Outside
Nancy Holt, Sun Tunnels (1973-76)

Great Basin Desert, Utah, USA
Collection Dia Art Foundation with support from Holt/Smithson Foundation
Video: Charles Uibel
© Holt/Smithson Foundation and Dia Art Foundation, Licensed by Artists Rights Society, New York

Seminarium 7 oktober.

Öppna föreläsningar och samtal kring Nancy Holts mångfacetterade konstnärskap och hennes betydelse idag.
Välkommen och introduktion

Katarina Pierre, museichef Bildmuseet, Umeå universitet

Varför Nancy Holt nu? Om arvet efter Nancy Holts praktik och hennes relevans idag

Lisa Le Feuvre, chef för Holt/Smithson Foundation och museichef Katarina Pierre, Bildmuseet

Ekologiska frågeställningar från land art till posthumanism

Milou Allerholm, skribent och föreläsare i konstteori och konstvetenskap, Stockholm

Det offentliga och det privata: Om det politiska i Nancy Holts och andra konstnärers praktiker på 70-talet

Teresa Grandas, curator på MACBA: Museum of Contemporary Art of Barcelona

Nancy Holt: Textens horisont

Karen Di Franco, curator och skribent, London

Alla dessa relationer: Hur förståelsen av platsspecificitet har förändrats i min egen konstnärliga praktik

Ingo Vetter, konstnär och professor vid University of the Arts Bremen