"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Live is Life

2022-04-29 till 2022-05-15

Årets utställning Live is Life från Konsthögskolan vid Umeå universitet presenterar verk av Désirée Burenstrand Schyman, Olga Gniadzik, Oscar Häggström, Susan Karavelli, Therése Lundin, Ellen Macke Alström, Christoffer Mahlknecht, Abdullah Mohammed, Gabriella Novak och Anastasia Savinova, som alla går ut masterprogrammet i fri konst. Curator och huvudhandledare är konstnären Annika Eriksson, professor vid Konsthögskolan. Curatorstext.

Konsthögskolans utställning på Bildmuseet är avslutningen på fem års studier i fri konst och en tid av intensivt arbete, research och diskussioner. Under masterprogrammet har studenterna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans, dess aktuella teman och status. För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och undersökningar av tekniker och material. 

VERKLISTA

Désirée Burenstrand Schyman  (f. 1973, Stockholm)
Unspecified Ritual 
Olja på duk

Désirée Burenstrand Schyman ser akten att måla som performativ och utforskande. I sitt arbete undersöker hon bland annat begrepp som smärta som fenomen, hur sådan tycks uppstå som egen gestalt och hur den därmed blir intim. En egenartad rumslighet som bara kan upplevas och beskrivas av den som drabbas. 

Med måleri som installation och genom ett fenomenologiskt perspektiv intresserar sig Burenstrand Schyman för såväl inre som yttre rum och deras inneboende egenskaper. Hennes verk kan utforska egenskaper hos specifika platser, vad ett ämne som vatten eller ett begrepp som sensibilitet kan ha för material och kropp. De ställer också frågan: Kan det vi är, vara någonting annat?  


Olga Gniadzik (f. 1996, Warszawa, Polen) 

A Very Big Top 10 Babies Show / Gig in the Living Room of a Very Small / Tiny House  
Installation, video 
48.46 min  

Olga Gniadzik arbetar med många olika medier, som måleri, musik, skulptur, performance och fotografi. Sedan 2021 arbetar hon tillsammans med Dani Liljedahl och Erik Höglund som Top 10 Babies. Gruppen intresserar sig för kombinationen av smart galenskap och lekfullhet. Deras kaotiska energi kanaliseras i en blandning av musik, föreställning och konst.  

Installationen A Very Big Top 10 Babies Show / Gig in the Living Room of a Very Small / Tiny House är resultatet av Olga Gniadziks förkärlek till miniatyrer, absurditet och lek. Som titeln antyder består verket av ett litet hus från vilket vi kan höra det dämpade ljudet från ett framträdande av Top 10 Babies och en teve med en projektion av bandet som uppträder inne i det lilla hemmet.  

Video och ljud har spelats in och mixats med hjälp av Erik Höglund, Dani Liljedahl och Petter Olofsson. 


Oscar Häggström (f. 1993, Göteborg) 
Did You See Me Yesterday?  
Videoinstallation: animation, video, trä, tyg, biografstolar 
24 minuter

Med hjälp av symboler och figurer från populärkulturen skapar Oscar Häggström tecknade installationer med projektioner, ljud och musik som skapar en bildvärld av igenkännande. De ställer också frågor till oss som betraktare. Videoinstallationen Did You See Me Yesterday? är ett kollage av olika berättelser som flätas samman till ett större sammanhang kring identitet i en dynamisk och alltmer digital värld.  

Animationen har alltid varit grunden i Oscar Häggströms konst- närliga praktik. Med hjälp av animation berättar han historier för att försöka närma sig, analysera och förstå vår samtid. 

Genom att observera och visa på den teknik som finns runt omkring oss vill han göra vår tid begriplig. Hur använder vi moderna verktyg för att forma våra känslor, och hur formar de oss?  


Susan Karavelli (f. 1965, Istanbul, Turkiet)  
Det mörka hotet 
Teckningar på papper 

Jag lämnar inga spår men spåren lämnar inte mig
Teckning på vägg

Susan Karavellis verk är ofta berättande, och inte sällan självbiografiska. På Bildmuseet presenterar hon en serie av teckningar. Med hjälp av personliga reflektioner i ord och bild, korta faktatexter och transkriptioner av verkliga, fiktiva eller delvis fiktiva dokument, analyserar hon i serien Det mörka hotet en historia som utspelades för ett år sedan mot bakgrund av tendenser i vår samtid.  

Steget från handskrift till teckning är inte långt. I både handskrift och teckning finns spåren efter handens rörelser och en personlig, fysisk närvaro som är viktig för Susan Karavelli. På det sättet skriver hon in sig i sina verk där hon, till skillnad från i verkligheten, har lättare att finna sin plats. Det självbiografiska blir, snarare än självupptagenhet, en existentiell nödvändighet. 

Therése Lundin (f. 1986, Stockholm) 
Vindeln  
The Guide  
Förklädd till björk
Olja på linneduk

I sitt måleri avbildar Therése Lundin enkla scener och gestalter som berättar om tillstånd där stämningar och fakta blandas samman och blir till frysta ögonblick. På samma sätt kan vi höra ihop med något avlägset men vara fast i vår tid. För Lundin blir måleriet ett verktyg för introspektion och för att skapa sätt att förhålla sig till omvärlden och varandet. I målningarna som hon visar på Bildmuseet utforskar konstnären älven och dess gränsland som symbol för transformationen mellan kultur och natur. Det är en undersökning av avskildhet och samhörighet, makt och magi. Hon skriver:  

Rekonstruktionen av en bild tillåter den att vara främmande och bekant på samma gång. Att något våldsamt och överväldigande kan paralysera oss men också låta sig omformas till en möjlighet. Att tappa respekten för något för att inte behöva stå handfallen inför det. Att erkänna sig liten och temporär men vägra veta sin plats.

Ellen Macke Alström (f. 1989, Falköping) 
Best utan börda 
Keramik, trä, väggmålning

I sin konst undersöker och återberättar Ellen Macke Alström scener ur vardagen. Samtal, känslor och händelser som får karaktär, egna kroppar och ord, egna världar att röra sig i. Verket Best utan börda handlar om att känna styrka och sårbarhet i sin flock och i sig själv, här visat i keramik, trä och som väggmålning. 

Med bakgrund i teckning och inspiration från andra berättare inom litteratur, film och konst har Macke Alström börjat undersöka material som textil, keramik och trä. På så vis vill hon kliva djupare in i berättelserna, lyfta ut sina teckningar i rummet och bjuda in till show.  

Christoffer Mahlknecht (f. 1987, Stockholm)
Endogen / Exogen 
Olja och bivax på duk

I sitt abstrakta måleri intresserar sig Christoffer Mahlknecht för de materiella processerna. Genom att värma oljefärg med bivax skapar han kritor som ger färgen en struktur som kan expandera i lager på lager. Kritorna värms upp genom friktion, flyter ut över veck och hålrum för att sedan åter stelna till en fast skorpa. I serien Endogen / Exogen visar han målningar där det som är ständigt befinner sig i dialog med det som var. En pendelrörelse i tid och rum. 

Genom omtagningar och fördröjning närmar sig Mahlknecht måleriet i en öppen process. Spår och fragment av ljus och skugga appliceras, skrapas och begravs för att senare kunna återuppstå med ny kraft, i en ny tid, genom sprickor och hålrum av det som varit.  


Abdullah Mohammad (f. 1990, Damaskus, Syrien) 
The Fall 
Installation: akryl på duk, bronsskulptur, ljud
5–8 minuter 

Vid krigsutbrottet i Syrien tvingades Abdullah Mohammad lämna sitt hemland och fly till Sverige. Under sin resa stannade han i många länder med olika kulturer och språk. Han beskriver hur det skapade känslomässig skillnad mellan det förflutna och nuet, och en känsla för framtiden. Sverige blev en speciell erfarenhet med det annorlunda sättet att leva, den lugna naturen och långa, kalla vintrar som han tidigare inte var van vid.  

Under de långa perioderna av isolering kunde Abdullah Mohammad fördjupa sig i betydelsen av mänskliga känslor i dess olika former och det har han fortsatt med i sin konst. Installationen The Fall uttrycker personliga erfarenheter och låter känslor ta formen av mänskliga kroppar med expressiva drag som svävar i det undermedvetna. Alla känslor inte kända och konstnären ser våra vanliga beskrivningar som otillräckliga. Ett konstverk, menar han, kan framställa känslor mer realistiskt än ord och visa det speciella värde som finns i att känna sig annorlunda än andra.  

Gabriella Novak (f. 1982, Paczków, Polen) 
AI-generad bild 04 
AI-generad bild 34 
AI-generad bild 43 
AI-generad bild 51
Akryl på duk

Gabriella Novak arbetar med många olika medier. I sin konst använder hen det digitala (AI, algoritmer, teknologi, robotar, internet) som motstånd mot den bild av kroppen som råder i teknologi och på internet, där representation av kropp är kopplad till konsumtion av kön som produkt.  

Novaks verk som visas på Bildmuseet är gjorda med hjälp av en AI text-till-bildgenerator. Tusentals bilder från internet som har reproducerats, betraktats, använts och kopierats om och om igen har sammanfogats med hjälp av en algoritm och sedan översatts till fysiska målningar.  

Novaks verk fungerar som projektionsytor för reproducerat digitalt medieinnehåll där representationen av en kvinnlig kropp reduceras till kroppsdelar. När bilderna nu uppträder i den materiella världen tar de representerade kropparna kontroll och utstrålar lust, njutning, erotiska drömmar och kärlek till den egna kroppen.  

Anastasia Savinova (f. 1988, Sverdlovsk, Sovjetunionen)  
We Swim in One Water 
Installation inomhus: linne, vax, porslin, musselskal, stenar av okänt ursprung, vatten, video 

Glacier Milk 
Vax, porslin

Drift 
Installation utomhus: trä på vatten 

Anastasia Savinova arbetar med flera olika medier i en konst-närlig praktik som kretsar kring platser, ekologier och människans relation till den ’mer än mänskliga världen’. Hon undersöker hur allt är sammanflätat och hur vi alltid framträder som del av något större.

Installationerna inne i och utanför Bildmuseet ingår i Savinovas pågående projekt We Swim in One Water som handlar om hur vi är förbundna genom vatten, geografiskt, biologiskt och andligt. 

Installationen i utställningssalen består av skulpturer och videoverk som reflekterar över en vattenresa genom tiden på personliga och globala plan: från förfädernas vatten, genom våra kroppar och in i framtiden. Den innehåller skulpturer av strandfynd laddade med historier om att simma.

Utomhusverket är en text som flyter på Umeälven. Dess vågiga former ger associationer till drivved, formad och slipad av vågor.

Abdullah Mohammed
Anastasia Savinova
Christoffer Mahlknecht
Désirée Burenstrand Schyman
Ellen Macke Alström
Gabriella Novak
Olga Gniadzik
Oscar Häggström
Susan Karavelli
Therése Lundin