"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Performancehelg

2022-09-16 till 2022-09-17

Välkommen till en septemberhelg med performance i och omkring Bildmuseet. Helgen inleds med en Art Friday och fortsätter under lördag eftermiddag och har givetvis fri entré. Som besökare får du uppleva olika sorters performance och kan också delta själv.

LILITH (Elin Lundgren och Petter Pettersson) framför en interaktiv performance som undersöker följsam grupptillhörighet och rebellisk individualism. Anna-Karin Rasmusson agerar i en vardagsrealistisk men skruvad scenografi och Geoff Robinson bjuder in oss till en ljudvandring om Umeälvens potentiella framtid. Josefine Östlund skapar en skulptural installation vid älven tillsammans med en hjulgrävare. Akterna framförs löpande eller upprepas vid flera tillfällen så att du har möjlighet att uppleva dem alla. Under lördagen kan du dessutom lyssna på en rad korta samtal med de medverkande konstnärerna i kaféet.

Josefine Östlund GRUND


Genom en performativ, platsrelaterad metod undersöker Josefine Östlund mötet mellan kropp, material och plats. En hjulgrävare med gripklo rör sig fram och tillbaka, svänger runt, lastar ur material från sitt släp och räcker över till konstnären. Det blir en koreograferad dans mellan två parter. Det är platsernas brutalitet och maskinens efterlämnade spår som fascinerar Östlund. Skogsindustrins och byggarbetsplatsers lämningar tar plats på scenen, och där materialet vittnar om ett maskinellt våld. 
 
Med skräp från stad och skog sammanfogat av sträckfilm och packtejp skapar Östlund en formation på en uppbyggd scen. I ljuset från maskinens lykta får besökare bevittna samverkan mellan människa och maskin med älvens lugna driv som fond. Den skulpturala installationen skapas under en kväll och kan sedan beskådas under helgen. 
 
Josefine Östlund (f. 1990) har en masterexamen från Konsthögskolan, Umeå universitet 2020. Samma år mottog hon bland annat Umeå kommuns konststipendium. Östlund arbetar utforskande och fysiskt med performance, skulptur, installationer, måleri och video.

Performancen GRUND har producerats för Bildmuseet, med stöd från Region Västerbotten

 

Geoff Robinson Durational Situation / Umeälven / 3022

Hur ser livet kring Umeälven ut om 1000 år? Har vi påverkat klimatet och den ekologiska balansen? Är vi inne i en ny istid? Eller har älven tagit tillbaka sitt ursprungliga flöde? Detta är frågor som konstnären Geoff Robinson utgår från i sin ljudvandring Durational Situation / Umeälven / 3022. Besökare leds på en vandring, med start vid Bildmuseet, guidad på engelska av konstnären, genom att ladda ner den till sin smartphone.

Durational Situation / Umeälven / 3022 är en fortsättning på en tidigare ljudvandring som Geoff Robinson skapade till Re-Thinkfestivalen i Umeå 2021. Denna första del av ljudvandringen som jämförde två olika flodsystem: Birrarung i Australien och Umeälven i Sverige genom att fokusera på geologisk och kolonial påverkan på de två specifika platserna på var sin sida av jordklotet.  I det nya verket fortsätter vandringen men vi lämnar det historiska bakom oss och fokuserar på människans påverkan på framtidens älvlandskap.

Geoff Robinson (f. 1973), Australien, är doktor i filosofi och har en masterutbildning inom mediakonst. Han och har tilldelats en rad utmärkelser under 2000-talet. Under hösten 2022 har han ett vistelsestipendium i Umeå finansierat av IASPIS/Konstnärsnämnden.

Anna-Karin Rasmusson ASSISTANS


Anna-Karin Rasmusson undersöker relationen mellan assistent och brukare. Den enes rätt till ett meningsfullt liv blir slentrian och rutin för den andre. Den mellanmänskliga relationen gestaltas utifrån en ren yta, en blank start, som snart ska förvanskas. Sår öppnas, det personliga blöder ut. Det är en inre värld av otillräcklighet och behov som gestaltas. Scenografin är uppbyggd för att visualisera det privata hemmet, ett slutet rum, där enbart de som befinner sig där vet vad som pågår.
 
Rasmusson arbetar främst med video, animation, måleri och installation och där vardagens känslomässiga utmaningar är en viktig utgångspunkt i hennes konstnärskap. I performanceverket ASSISTANS tar hon denna praktik vidare och arbetar improvisatoriskt i en live-akt som utspelar sig i relation till scenografin och videoprojektionens rum.   

Anna-Karin Rasmusson (f. 1983) har en MFA vid Kungliga konsthögskolan, Stockholm (2016) och har tilldelats bland annat Fredrika Bremers utmärkelse 2016 och Stockholm stads kulturpris 2019. Hon medverkade vid Modernautställningen på Moderna museet i Stockholm, 2018. Anna Karin Rasmusson är verksam i Stockholm men har inlett ett samarbete kring performance med Institutet Vitsaniemi i Tornedalen.

Performancen är producerad i samarbete med Norrlandsoperan och Vita kuben och med stöd av Umeå kommun.

LILITH Game Changer


Rebellisk individualism, följsam grupptillhörighet och kollektiv sorgbearbetning undersöks i Game Changer. Aktörer och besökare rör sig i en dunkel klubbmiljö, alla vördnadsfullt iklädda anonymiserande huvor och karnevalliknande fjädrar. Längtan efter intimitet, tröst och utlevelse prövas och bearbetas genom gester, riter och impulser. Det nyproducerade verket upplöser och förskjuter gränserna mellan besökare och aktör då varje besökare väljer hur de deltar.  
 
LILITH är konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson. I performanceverk om gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger de sina verk som levande bilder med absurd humor och ett avklätt, dokumentärt berättande. Grundtonen är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg. LILITH vill flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och drivs av en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.  
 
Elin Lundgren (f. 1973) och Petter Pettersson (f. 1972) har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999. 2007 grundade konstnärsduon LILITH – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade storskaliga konstperformance av inbjudna konstnärer från hela världen. 
 
Musiken till verket är skapat av Siri Jennefelt. Performancen är producerad i samarbete med Bildmuseet, Norrlandsoperan och Vita kuben och med stöd av Umeå Kommun. 

Schema


Fredag 16/9 Art Friday 17.00-21.00

17.00–21.00
ASSISTANS av Anna-Karin Rasmusson
Installation och videoprojektion med live performance kl 17–18 och 20–21

Kl 18.00-20.00 
Game Changer av LILITH (Elin Lundgren och Petter Pettersson)
Pågående performance (drop-in till 19.30)

 Kl 18.00- ca 20.00
GRUND av Josefine Östlund
Pågående performance (drop-in)

17.00–21.00
Durational Situation / Umeälven / 3022 av Geoff Robinson 
Pågående ljudvandring ca 30 min (drop-in)

DJ under Art Friday:
17.00-21.00
Dim Spirit (DJ-set)
Dim Spirit är Joel Dunkels, en multidisciplinär musiker och konstnär från Umeå aktuell med debutalbumet "Clear Recent History".

17.00-21.00
Öppen Workshop med eget skapande.
 
Lördag 17/9 12.00-17.00 
 

12.00–17.00
ASSISTANS av Anna-Karin Rasmusson
Installation och videoprojektion med live performance kl 12–13 och 15–16

12.30–16.00
Fyra konstnärssamtal á 15 min
12.30 Josefine Östlund
13.30 Anna-Karin Rasmusson
14.30 Geoff Robinson (språk: engelska)
15.30 Elin Lundgren & Petter Pettersson

Kl 13.00-15.00 
Game Changer av LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson)
Pågående performance (drop-in till 14.30)

12.00–17.00
Durational Situation / Umeälven / 3022 av Geoff Robinson 
Pågående ljudvandring ca 30 min (drop-in)

12.00–17.00
GRUND av Josefine Östlund
Skulptur skapad under fredagens performance

 
Performancehelg
Anna-Karin Rasmusson
Elin Lundgren och Petter Pettersson
Josefine Östlund
Geoff Robinson