"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Tools for the Future

2020-05-01 till 2020-05-17

Utställningen Tools for the Future skulle ha varit avslutningen på fem års studier i fri konst och en tid av intensiv diskussion, research och arbete. Den ställdes in på grund av situationen kring det nya coronaviruset, men de nyexaminerade konstnärerna presenteras i bild och korta intervjufilmer.

Ta del av Konsthögskolans webbpresentation

Utställningen på Bildmuseet skulle ha presenterat verk av Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Ella Shipway, Richard Slatter, Mathijs van Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund som alla i år tar sin examen på masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

"Utställningen må vara inställd, men resultaten från tolv lovande konstnärers praktik och efterforskningar finns kvar och kommer att ses. För det första under examinationerna som kommer att äga rum 'live' i en slags separatutställning med student och professor närvarande, och med resten av studentgruppen, den externa examinatorn Maria Lind, gäster från fakulteten och andra studenter från Konsthögskolan online. För det andra på Konsthögskolans webbplats där examensprojekten kommer att presenteras och arkiveras. För det tredje, i en tryckt katalog som envist och stolt behåller titeln på utställningen som aldrig var: Tools for the Future."

Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan, Umeå universitet
och huvudhandledare på masterprogrammet i fri konst

Läs hela texten här

"Årets utställning av de examinerande studenterna på masterprogrammet vid Konsthögskolan fick titeln Tools for the Future. Tyvärr fick den lov att ställas in på grund av coronaviruskrisen. Utställningens titel hänvisar till ett kritiskt men konstruktivt ifrågasättande av samhällsvärden i tider av ökad osäkerhet. Den hänvisar till möjligheter att ifrågasätta dessa värdens definition och att utveckla en idiosynkratisk repertoar för att genom konstnärliga uttryck interagera med samtidens strömningar. Våra samhällen står inför politiska och kulturella utmaningar utan motstycke, just nu med pandemin och än mer i en nära framtid för att klara av klimatförändringar och dess konsekvenser.

Studenter som har valt Konsthögskolan i Umeå lyfter ofta fram det tätt vävda nätet av interaktion och kommunikation inom akademin, och den stödjande miljö som har utvecklas i denna lilla gemenskap. I detta laboratorium utvecklar eleverna finjusterade verktyg för att närma sig det som omger oss: för att kunna redogöra för vad vi ser, hur vi får ihop det, vilka slutsatser vi drar. Det processbaserade tillvägagångssättet resulterar i ökad självreflektion och fördjupad reflektion över vår miljö, mikro- och makrokosmos.

Utställningen må vara inställd, men resultaten från tolv lovande konstnärers praktik och efterforskningar finns kvar och kommer att ses. För det första under examinationerna som kommer att äga rum 'live' i en slags separatutställning med student och professor närvarande, och med resten av studentgruppen, den externa examinatorn Maria Lind, gäster från fakulteten och andra studenter från Konsthögskolan online. För det andra på Konsthögskolans webbplats där examensprojekten kommer att presenteras och arkiveras. För det tredje, i en tryckt katalog som envist och stolt behåller titeln på utställningen som aldrig var: Tools for the Future.

Onlinepresentationen och katalogen innehåller verk av Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Ella Shipway, Richard Slatter, Mathijs Van Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund. Deras huvudinstruktör är konstnären Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan.

Tools for the Future är kulmen av fem års studier i fri konst, varav två år på masterprogrammet, och visar ett brett spektrum av idéer, tekniker och uttrycksformer. Masterprogrammet vid Konsthögskolan är internationellt inriktat och förbereder studenterna för professionell konstutövning. Utmanade att utforma metoder för experiment och en betydande förståelse för historiska och samtida sammanhang, utvecklar masterstudenterna informerade konstnärliga praktiker, specifika för deras olika avsikter och temperament. Studenterna arbetar inom och över olika ämnen och medier i en läroplan utformad för att främja djupet i det individuella konstnärliga uttrycket och ett samverkande och tvärvetenskapligt tänkande.

Även om Umeå universitetet stängde sina lokaler för undervisning kunde Konsthögskolan få dispens så att studenterna kunde fortsätta använda ateljéer och verkstäder för att slutföra sina projekt. Eftersom utbildningen främst är praktikbaserad så var detta en ovärderlig ljuspunkt för de examinerande studenterna.

När jag skriver detta påverkas vi alla av den globala pandemin, och mångas framtid är i limbo. Berthold Brecht skrev: «Kommer det att sjungas också under de mörka tiderna? Ja, det kommer att sjungas. Om de mörka tiderna». Tack och lov är vi inte där ännu, och eftersom de i de flesta fall har utvecklats under två terminer så återspeglar inget av studenternas projekt direkt den nuvarande krisen. Min förhoppning är att verktygen de tillägnat sig i sin master ska hjälpa dem att navigera i en framtid som verkar alltmer osäker och svår. Denna kris kan vara ett genrep inför kommande saker och tider som mänskligheten är dåligt förberedd för. Nu och i framtiden måste vi insistera på att samhällen inte bara ska skydda sina ekonomier och människors välbefinnande, utan också det som gör oss mänskliga: vår kultur."