"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Rum för performance / Skiften

2018-09-07 till 2018-09-09

Under en fullspäckad helg på Bildmuseet och Norrlandsoperan fyller vi våra rum med tankeväckande, politiska och poetiska performance av konstnärer och dansare från när och fjärran.

Temat är Skiften och performanceverken i programmet rör sig på olika sätt i gränsland. Var går till exempel gränsen mellan människa och natur? Kan man koreografera sniglar? Vad är ett minne? Vissa av akterna pågår under lång tid och framförs parallellt, andra är föreställningar som du upplever från början till slut.

Följ med på vandringar, utmana din bild av kropp och konst, delta i en kreativ workshop eller publicera dig vid reflektionsstationen. Förutom allt detta bjuder vi också på musik, skönt häng i baren och samtal om konst.

 

FREDAG 7 SEPTEMBER
BILDMUSEET

Selektion  
Lisa W Carlson och Staffan Westerlund, Sverige

Black Holes   
Seke Chimutengwende och Alexandrina Hemsley, Storbritannien

Horses and Heroes, re-enactment 
Sally von Rosen, Sverige (konststudent)

Symphony of a Missing Room 
Lundahl & Seitl, Sverige

Tie, Bind, Bond, Attach, Secure   
Miss Vicc Repasi, Ungern/Sverige (konststudent)

Kritikverkstad

LÖRDAG 8 SEPTEMBER
BILDMUSEET

Cirkelns historia berättar  
Elin Már Øyen Vister, Norge

Dry Fish   
YoungSoon Cho Jaquet, Sydkorea/Schweiz

In the Dark   
Laura Cemin, Italien/Sverige (konststudent)

Palmyra   
Bertrand Lesca och Nasi Voutsas, Frankrike/Storbritannien

Symphony of a Missing Room  
Lundahl & Seitl, Sverige

Vad gör ni här?   
Ingela Ihrman / Ögonblicksteatern, Sverige

Workshop, kritikverkstad

LÖRDAG 8 SEPTEMBER
NORRLANDSOPERAN

Grounding
(Denna performance startar utanför Gitarrmuseet)
Roi Vaara, Finland

Alzheimer Café   
Valentina Vetturi, Italien

Blå Kongo   
Sindri Runudde och Julia Giertz, Sverige

Forecasting   
Barbara Matijevic och Giuseppe Chico, Kroatien/Italien

In the Dark  
Laura Cemin, Italien/Sverige (konststudent)

Mellan flygfältet och den omkringliggande skogen  
Gerd Aurell, Sverige

Slow Pixel   
Cyril Leclerc och Elizabeth Saint-Jalmes, Frankrike

Kritikverkstad

SÖNDAG 9 SEPTEMBER
BILDMUSEET

Interdine  
Gaia Crocella, Italien

Symphony of a Missing Room   
Lundahl & Seitl, Sverige

We Swim in One Water   
Anastasia Savinova, Sverige/Ryssland

Rundabordssamtal mellan kuratorer, medverkande konstnärer och publik

Workshop, kritikverkstad

 

PRESENTATIONER

LISA W CARLSON OCH STAFFAN WESTERLUND / SELEKTION
Avskalat, värdigt och rituellt lyfter konstnärerna fram vardagliga händelser och göranden och ger utrymme för omvandling av vardagens innebörd. Kring en kärna av berättelser reflekterar de med humor och allvar över prestationer, smärtor och hot. Platsens form och funktion är viktiga delar av verket.

Lisa W Carlson (f. 1949 Katrineholm) bor och verkar i Härnösand. Med en konstnärlig bakgrund inom textil och grafik har hon sedan mitten av 1990-talet arbetat med video, ljudkonst och performance. Hon intresserar sig för sociala situationer och mentala processer och undersöker kvinnligheten i olika skepnader.

Staffan Westerlund (f. 1950 Arjeplog) bor och verkar i Härnösand. Han arbetar med måleri som huvudsakligt uttryck, ofta med en social, politisk och estetisk utgångspunkt i sitt konstnärskap. Sedan tidigt 1980-tal har han undervisat i film och fotografi. Performance och improvisation i samarbete med Lisa W Carlson är ett nytt uttrycksmedel.


SEKE CHIMUTENGWENDE OCH ALEXANDRINA HEMSLEY / BLACK HOLES
Black Holes väver Alexandrina Hemsley och Seke Chimutengwende samman rörelse och poetisk text till en berättelse om universums historia från Big Bang och fram till dess död. Personliga historier kombineras med element av science fiction när de två konstnärerna driver det personliga och det mytiska till en kosmisk skala. Hur ska de förhålla sig till sina kroppar som bär på historier av marginalisering och rasism?
 
Alexandrina Hemsley och Seke Chimutengwende började arbeta tillsammans 2016, och har i sitt samarbete undersökt afrofuturismens potential och problem. I sina performance placerar de sina kroppar i skiftande och föreställda landskap i ett sökande efter hoppfulla möjligheter i en kärv omgivning av tidigare och nuvarande dystopier.

Black Holes är koreograferad, skriven och framförs av Seke Chimutengwende och Alexandrina Hemsley. Den producerades för Cambridge Junction, The Place och Chisenhale Dance Space, med stöd från Camden People's Theatre, Arts Council England samt Trinity Laban och Greenwich Dance.

Dramaturgi:  Season Butler
Scenografi:  Rosie Elnile
Ljuddesign: Xana
Ljusdesign: Simeon Miller
Producent: Rachel Rogers

 
SALLY VON ROSEN / HORSES AND HEROES, RE-ENACTMENT
Horses and Heroes, re-enactment är en återuppförande performance som kommer att framföras med originalfilmen (FlickFilm: Hästar och hjältar, video, 4.03 min, 2003) och belyser idén om att arbeta med återuppföranden som förändringsprocess och förflyttning i tiden. FlickFilm är ett omfattande och pågående projekt som startade 2001 då Sally von Rosen var i sexårsåldern. Idag, nästan tjugo år senare, återvänder hon till FlickFilm för att undersöka om hon, genom att utgå från originalfilm som hon både filmade och agerade i när hon var liten, kan driva debatt och producera frågor om egenmakt och aktörskap genom konstnärliga feministiska aktioner.
Sally von Rosen återuppför sina originalfilmer och använder sig själv som exempel för att undersöka idéer om att tolka, skildra och representera ett barn eller ett barnsligt beteende och närstudera maktkampen mellan flickorna i filmerna. Från barnets perspektiv, till sig själv idag som vuxen. Hon intresserar sig också för den spänning eller friktion som tycks uppstå när en vuxen försöker spela eller bete sig som ett barn, något som till en början tycks komiskt och säkert men efter en stund blir obehagligt.

Sally von Rosen (f. 1994) går masterprogrammet på Konsthögskolan, Umeå universitet, och för närvarande en kurs i performativ konst vid Academy of Fine Arts Vienna inom ramen för ett utbytesprogram. Hon har en kandidatexamen i estetik från Göteborgs universitet och har också studerat två år på Göteborgs konstskola. Hennes huvudsakliga fokus är performance och video, ofta som här i kombination.
 
 
LUNDAHL & SEITL / SYMPHONY OF A MISSING ROOM
Symphony of a Missing Room är ett projekt av konstnärsduon Lundahl & Seitl (Sverige/Storbritannien). Verket ställs ut på museer runt om i världen, men är också ett tillfälligt museum om sig själv som reflekterar tillbaka på sin egen kedja av upptäckter. Det är ett sammansatt konstverk som existerar virtuellt vid sidan om de fysiska utrymmen det intar.

Under performancen vägleds du genom konstverkets simulerade virtuella rum och salar av en röst i trådlösa hörlurar, samtidigt som du fysiskt förs genom Bildmuseet av en guide som håller din hand.

Lundahl & Seitl grundades 2003 och är ett antidisciplinärt konstnärligt samarbete mellan Christer Lundahl och Martina Seitl. Deras projekt undersöker förhållandet mellan människans medvetande och vår kulturs teknologiska utveckling och är ofta skapade specifikt för en plats, ett medium eller en situation. Lundahl & Seitl har visat verk runt om i världen, bland annat på Tate Britain, Whitechapel Gallery och Royal Academy of Arts i London, på Martin-Gropius-Bau i Berlin, Wooran Foundation i Seoul samt på Nationalmuseum, Dramaten och Magasin III i Stockholm. 20 minuter interaktiv promenad. 


MISS VICC REPASI / TIE, BIND, BOND, ATTACH, SECURE

Tie, Bind, Bond, Attach, Secure är ett verk som genom en repbondage-performance sätter ljuset på den intimitet och tillit som finns i BDSM.

Vicc Repasi (f. 1992 i Västerås) är en svensk-ungersk masterstudent vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Just nu bedriver hon utbytesstudier i Bremen, Tyskland. Miss Vicc Repasi är den sida av konstnärens praktik som behandlar BDSM och fetischism.

 
ELIN MÁR ØYEN VISTER / CIRKELNS HISTORIA BERÄTTAR
Elin Már Øyen Visters performance Cirkens historia berättar/Gievlien mujttalis mujttale äger rum längs Umeälven/Ubmejen Jiännuo nära Bildmuseet. De fornnordiska nornorna Urd, Skuld och Verdandi väcks från en 1000-årig djup sömn och inser de vilken förstörelse kolonialisering, industrialisering och ekologisk kris har inneburit för Sápmi och dess omgivningar. De kallar på de samiska gudinnorna Sáráhkká, Juoksákká och Uksáhkká för att be om förlåtelse och sammanhållning för rädda moder Jord.

Idé:  Elin Már Øyen Vister (Norge) i samarbete med
Katarina Barruk ( Sápmi/Sverige), Natali Abrahamsen Garner (Norge) och  Sara-Helén Persson ( Sápmi/Sverige)
Jojkare: Katarina Barruk och Sara-Helén Persson
Sångare: Natali Abrahamsen Garner och Elin Mar Øyen Vister
Koreografi: Marianne Skjeldal (Norge) i samarbete med Elin Mar Øyen Vister
Kostym:  Tokyo Twins - Anne Ødegård (Norge) och Simon Daniel Tegnander (Norge)

Performanceverket är inspirerat av en kommande försoningsprocess mellan samer och den norska staten. Det handlar om Ubmejen jiännuo/Umeälven förr, nu och i framtiden, och kopplar älven till den umesamiska historien med öst-västliga förflyttningar från Ubmeje över den konstruerade riksgränsen över till den norska sidan.

Cirkelns historia berättar framför sången och mantrat ur det polyfona röstarrangemanget i Elin Már Øyen Visters 8-kanaliga ljudinstallation med samma titel, skapad för Bildmuseets pågående utställning Ekologins visionärer. Elin Már Øyen Vister har skapat performancen för Rum för performance med stöd från Bildmuseet, NBK och OCA - Office for Contemporary Art Norway

Elin Már Øyen Vister (f. 1976) är en norsk konstnär och kompositör baserad i Røst, Nordland/Sápmi. Med en bred bakgrund inom ljud och musik - som DJ och producent, med fältinspelningar och radio - arbetar Øyen Vister inom flera konstnärliga discipliner. Hen intresserar sig för lyssnandet som konstnärlig praktik, som ett sätt att komponera och att uppfatta och uppleva världen, och arbetar helst platsspecifikt. Genom att lyssna på havet, himlen, fåglar, berg, byggnader och människors muntliga och nedskrivna historier vill Øyen Vister inkludera både det mänskliga och det icke mänskliga, det talade och det outtalade, i naturkulturen som vi lever i. Hens arbete bryter med den västliga hegemonins berättelser som har satt människan i centrum, och fokuserar istället på landskapets inneboende historier och kunskap.

 
YOUNGSOON CHO JAQUET / DRY FISH 
Dry Fish är en performance om minnen och ursprung. I verket undersöker konstnären känslan av att befinna sig på en annan plats än den man kommer ifrån, och att konfronteras med sin kultur och sina minnen.

YoungSoon Choo Jaquet kommer ursprungligen från Korea och lever idag i Europa. Hon vill inte exotisera de koreanska traditionerna, utan ifrågasätter tvärtom vårt nostalgiska förhållningssätt till det förflutna och våra minnen. Under verket ikläder sig YoungSoon den torkade bläckfisk som ger henne bilder av hennes förflutna.

Tre element är nycklar till min performance: undersökandet av olika relationer med betraktaren, skapandet av en länk mellan asiatisk och västerländsk konst och ett personligt intresse för minne och ursprung. Jag försöker inte överföra mina personliga erfarenheter som korean i Europa eller att visa upp de traditionella särdragen i min tradition. Men som vittne till och del av en glipa vill jag sätta betraktaren i en situation där den konfronterar sig själv med sina egna minnen och sin egen kultur. I en atmosfär av att dela erfarenheter tror jag att presentationen av en idiosynkrasi och ett skifte ger oss möjlighet att ifrågasätta vår bundenhet till en kultur och relationen till vårt förflutna och våra minnen.

 
LAURA CEMIN / IN THE DARK
In the Dark är en rörelsebaserad performance som utmanar vårt vardagliga sätt att se på tid och rum. Platsen och dess arkitektoniska konnotationer går från att vara bakgrund till att bli ett verktyg för nya upptäckter, en protes som passar sin värd perfekt. Tempot i den flytande, långsamma och ofta nästan osynliga rörelsen får betraktaren att möte sitt behov av hastighet och virtuositet som har tvingats på och bäddats in i det samtida samhället. När ledan känns kan du endera fly, eller låta den omfamna dig.
Performancen är tänkt som ett avslappnat möte mellan publik och konstnär på icke-platser: platser utan särskild betydelse, mellanrum där man inte spenderar tid och vars rumsliga element ignoreras.

I mörkret kan gränserna av din kropp inte längre definieras.
I mörkret blir du rum.
I mörkret är alla sinnen skärpta och referenspunkterna flyttas inåt.
I mörkret finns inget att se. I mörkret uppenbarar sig allt med tiden.

Laura Cemin (f. 1992 Italien) är en ung italiensk konstnär som arbetar i gränslandet mellan dokumentation, fotografi och performance. Efter sin kandidatexamen i fotografi och examen i balett och samtida dans i Italien, flyttade hon till Umeå där hon för närvarande går masterprogrammet på Konsthögskolan, Umeå universitet. I sitt nuvarande arbete experimenterar hon med rörelser och performativa gester i ett precist och nästan vetenskapligt sätt, och ställer frågor om förkroppsligad perception, kinestetisk empati och fysiskt tänkande.


BERTRAND LESCA OCH NASI VOUTSAS / PALMYRA
En tvåmansshow om hämnd, politik och barbari, inspirerad av ödeläggelsen av kulturhistoriska platser i Palmyra, Syrien. Med humor och allvar bjuder dig konstnärsduon Bertrand Lesca och Nasi Voutsas att ta ett steg tillbaka från nyhetsflödet för att syna vad som finns under - och bortom - civilisationen.

Vinnare av Stockholm Fringe Festival Grand Prix 2017.
"weird, wonderful and strangely stressful" (★★★★ The Stage).

Den antika staden Palmyra var en av de bäst bevarade i världen; Turister flockades för att besöka de ikoniska templen Bel och Baalshamin. Staden har haft många olika styren genom historien, från det romerska imperiet till IS ockupation.

Utvecklad med stöd av Croquis BCN, Bristol Ferment, MAYK, Tobacco Factory Theatres, Nuffield Southampton Theatres, Ovalhouse, HOME samt Arts Council England.
 
 
INGELA IHRMAN / VAD GÖR NI HÄR?
Ett gäng från skogen rör sig runt i Bildmuseet och betraktar oss, liksom vi betraktar dem. Ingela Ihrman har skapat sex kostymer till sex skådespelare som gestaltar olika varelser från skogens växt- och djurvärld: en grankotte, en dräktig näbbmus, en skogsstjärna, en gädda, en fluga och en åkerfräken.

Ihrman intresserar sig för gränslandet mellan performance, teater och ljudkonst. Hon försöker förstå maktförhållanden i allmänhet och relationen mellan människa och natur i synnerhet. Vem är främling för vem? Om naturen kunde tala, vad skulle den fråga oss människor?

Ingela Ihrman (f. 1985) är baserad i Malmö. Hon har gjort performance i sina konstnärligt utformade kostymer på konsthallar och gallerier i Sverige och utomlands. Utifrån botaniska, biologiska och kulturkritiska perspektiv riktar hon sin blick på mänskligt beteende och västerländska samhällsstrukturer, inte sällan med humor. Performancen Vad gör ni här? är skapad i samarbete med regissören Maja Samuelsson, ljuddesigner Anna Haglund och Ögonblicksteatern i Umeå.


GROUNDING / ROI VAARA 
Roi Vaara är en pionjär inom video, performance, och installationskonst i Finland men även internationellt. Vaara föddes i Moss, Norge och är bosatt i Helsingfors och Budapest. Han har gjort mer än 500 unika performances och uppträtt/ställt ut i över 50 länder. År 2005 mottog han Arts Fennica Award och Pro Finlandias hedersmedalj år 2010. Vaara är medlem av den internationella performancegruppen Black Market International sedan 1988 och också undervisat samt hållit workshops i många olika sammanhang.


ALZHEIMER CAFÈ UMEÅ / VALENTINA VETTURI 
Alzheimer Café (2014-) är ett pågående skulpturalt – och ljudbaserat  performanceverk som fokuserar på relationen mellan minnen och ljud. Varje del presenteras som ett separat project med en egen specifika gestaltning
Alzheimer Café I är en röd pyramid med ett inbyggt musikverk beställt av Konsthall Goeppingen, 2014. Pyramiden innehåller två musiklådor som när man öppnar dem spelar två stycken.

Alzheimer Café II är ett moln – ett futuristisk rum för ljud: producerat för MAXXI i Rom. Alzheimer Cafè Umeå, har premiär under Rum för Performance på Norrlandsoperan. Det är en ljudperformance och är producerat som ett slags motstånd mot nedbrytning och förlust. Alzheimer Cafè har alltid sitt ursprung ur musikfragment nynnade och sjungna av patienter med neurologiska sjukdomar och med projektet vill Valentina Vetturi skapa en intim alternativ plats där lyssnandet står i fokus.

Vetturis senaste utställningar inkluderar b.la. “Illuminate Art Festival”, Zug, Switzerland (2018); ALL’APERTO, Fondazione Zegna, Turin, Italy (2017); Quadriennale 16, Rome, Italy; Strauhof, Zurich, Switzerland; .Point Perf, Geneva, Switzerland (2016); MACRO Museum, Rome (2015); MAXXI Museum, Rome; Kunsthalle Göppingen, Germany; Tranzit.ro, Bucharest, Romania (2014
Alzheimer Cafè Umeå är ett projekt av Valentina Vetturi påbörjat 2016, som en del av Italienska institutet I Stockholms artist in residence-program. Alzheimer Cafè Umeå är curerat av Valentina Sansone med stöd av: “Room for Performance”at Bildmuseet, Vita Kuben and Norrlandsoperan, Umeå, Sweden; The Italian Cultural Institute in Stockholm; Elektronmusikstudion (EMS), Stockholm. 

Performancen Alzheimer Café har skapats med stöd från Iaspis och Italienska kulturinstitutet, Stockholm.


BLÅ KONGO / SINDRI RUNUDDE OCH JULIA GIERTZ
Blå Kongo är ett interaktivt konstverk där publiken själva kan uppleva installationen utifrån sina egna kroppar och rörelser. Med verket Blå Kongo skapar Sindri Runudde utrymme för nya sätt att tänka och uppleva och ifrågasätter sinneshierarkin och funktionsnormer. Under kvällen kommer Sindri Runudde och Julia Giertz att genomföra två kortare visningar av installationen.
Sindri Runudde är koreograf och dansare som har utbildning i både dans och cirkus på DOCH Dans och Cirkushögskolan. 2015 skapade han installationen Blå kongo som bland annat del av utställningen ”Kännbart”, som visats på konsthallar runt om i Sverige.

Julia Giertz är ljudkonstnär. Giertz studerar musik, upplevelse av ljud, fysik och våra kroppsliga reaktioner till ljudvibrationer. Tillsammans har Runudde och Giertz sedan hösten 2017 startat ”Ljudkroppskollektivet”, där verket ”Fiskedansen och andra kosmiska bekännelser” nu är under produktion.


FORECASTING / BARBARA MATIVJEVIC & GIUSEPPE CHICO
Varje minut läggs 300 timmar videomaterial ut på Youtube. Forecasting bygger på några av alla dessa videos som används som utgångspunkter i föreställningen där en dansare möter bilder på en datorskärm. Skärmen blir en del av dansarens kropp och en förlängning av rörelsen på scenen. Resultatet blir en hybrid av vardagssituationer som filmats för nätet, kroppen vi ser live framför oss och datorskärmens tvådimensionella bildspråk.


MELLAN FLYGFÄLTET OCH DEN OMKRINGLIGGANDE SKOGEN / GERD AURELL
 
”Hormoslyr är ett växtgift som sprutades över svenska skogar under 60- och 70-talet för att döda lövträd. Detta är för övrigt samma växtgift som användes av USA under Vietnamkriget, då med namnet Agent Orange. I norra Sverige var besprutningen som mest intensiv och där kan man än idag se tydliga spår av hur skogen förändrades med hormoslyr. Istället för lövrika blandskogar skapades ett landskap med rena barrskogar. I skogen vid sjön Eggelats i Norrbotten finns ett gammalt flygfält för besprutningsplan. Skogen runt flygfältet sprutades mycket noggrant med hormoslyr fram till 1970-talet.
Idag finns knappt några lövträd i skogen, bara björklik i mossan. Teckningen följer gränsen mellan flygfältet och den omkringliggande skogen och dokumenterar allt som ligger där. Verket är ett sätt att få syn på gränsen men också ett sätt att förflytta en plats genom handlingen att teckna. Med verket vill jag aktualisera ett historiskt skeende som vi har glömt men som har stora återverkningar i nutid.”

Gerd Aurell är yrkesverksam konstnär och lektor vid konsthögskolan i Umeå. I sin konst arbetar hon ofta med teckning i olika former och har länge intresserat sig för tecknandet som performativ handling.


SLOW PIXEL / CYRIL LECLERC & ELIZABETH SAINT-JALMES
Slow Pixel är en performance med 176 sniglar och två människor som rör sig i en interaktiv ljudmiljö. De 176 sniglarna har varsin lampa på sitt skal, och medverkar – förutom som självständiga ljuselement i föreställningen – också som medskapare till ljudbilden genom sina rörelser. Sniglarna äter under föreställningens på de kartonger som omger högtalarna, så deras närvaro i rummet påverkar såväl det som händer och det som kommer att hända under föreställningens gång.

De två människorna vaktar, tar hand om och flyttar på sniglarna under kvällen. De arbetar med att hålla föreställningen vid liv och påverkar också ljudmiljön och därigenom upplevelsen genom sitt agerande. Genom videoprojektioner erbjuds publiken att resa mellan det oändligt stora och det oerhört lilla. Snigeln som symbol bjuder in oss till att dra ner på tempot, att ta det lugnt i en värld som värderar snabbhet högre än långsamhet.

Sedan 2012 har konstärerna Cyril Lelerc och Elizabeth Saint-Jaimes arbetat tillsammans med performancekonst, och använt rörelse, bilder, ljud, ljus och olika typer av kroppar som material i sitt arbete. 2015 startade de även en musikalisk duo, Pigeon Pourri + Bisou Love, som adderar levande musik till deras konstnärliga spektrum.


GAIA CROCELLA / INTERDINE
Interdine är ett möte över gränser, ett invånarnas klassrum runt ett matbord. Som ett svar på den pågående flyktingkrisen lyfter Interdine frågan om bristande integration, massdeportering och tvångsförflyttningar till middagsbordet. Med mat som redskap för att möjliggöra möten skapas en nära dialog mellan de medverkande. I menyn kombineras särskilda sorters mat från olika delar av världen. Varje rätt följs av en kort presentation som leder till en politisk och känsloladdad diskussion.
Interdine föddes i mitt eget kök, och har senare växt i skala och tagit plats på olika publika platser i centrala Umeå. Interdine är öppet för alla med missionen att involvera fler invånare att bli värdar för framtida Interdine, och att skapa deltagande och medvetenhet med hopp om att närma sig en möjlig lösning.


Välkommen till Interdine söndag 9 september 15:00
Samtalsmåltiden är ett öppet evenemang som välkomnar alla som vill delta och närma sig frågan om människor på flykt och integration, globalt såväl som lokalt. Vi hyllar mänskliga förflyttningar genom mat, och gästerna får lära känna Interdines olika grader av handling. Det ultimata målet av samtalsmåltiden är att sprida värdskapets praktik och finna framtida värdar för Interdine i Umeå.Måltiden äger rum på Bildmuseets öppna terrass som vetter mot Konsthögskolan och frivilliga bjuds in att bli del av matlagningsteamet. Evenemanget börjar 15:00 på valsöndagen, och blir performancehelgens avslutningsfest.

Gaia Crocella (f. 1993 Italien) är arkitekt med inriktning mot arkitektoniska interventioner och aktivism, utbildad på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Hennes masteruppsats fokuserade på arkitekturens moraliska roll i en värld karaktäriserad av massförflyttningar och migration. För att ta itu med frågor om social integration har hon utvecklat deltagarprojektet för invånare i lokalsamhället, organisationer, flyktingar och nyanlända.


ANASTASIA SAVINOVA / WE SWIM IN ONE WATER
Anastasia Savinova är född nära Uralbergen i Ryssland, men bor och arbetar i Umeå. Under de senaste åren har hon fokuserat ekologier, undersökt sambandet och gränserna mellan människa och natur och människans plats i miljön. Hennes konstnärskap spänner över fotografi, teckning, text, collage, video och performance. Hon har visat sina verk i Sverige, Tyskland, Israel, USA, Storbritannien, Spanien, Italien och Norge.

Vi är alla sammankopplade i syskonskap genom vatten. Allt har sitt ursprung i de stora världshav som omsluter jorden och även våra kroppar består till stor del av vatten. Alla vatten hänger samman, liksom alla levande varelser. En droppe av världshaven, skapad i denna performance, sammanför vatten, berättelser, kulturer, platser och människor.