"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/4: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Dada är dada

2017-11-17 till 2018-05-20

Utställningen Dada är dada presenterar måleri, teckning, dokument, fotografi, collage, objekt, ljudinspelningar och film från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser. Dada uppstod 1916 i Zürich som en reaktion mot det pågående världskriget, nationalismen, det borgerliga samhällets värdekonservatism och konventionella estetiska ideal. Under några korta år hann rörelsen sprida sig över stora delar av världen.

Dada engagerade bildkonstnärer, författare och musiker. Deras verk utmärktes i hög grad av irrationalitet och lekfullt nonsens, men rörelsen hölls samman av ett kritiskt förhållningssätt till samhället och konsten, snarare än av en gemensam stil. Man använde sig av nya material och uttryck som collage, readymades, happenings, performance, gatuteater, ljudpoesi och film.

Utställningen lyfter fram dadaisternas antinationalism, deras gränsöverskridande nätverk och vilja att ifrågasätta etablerade system och strukturer. Den är producerad av Bildmuseet och verken har lånats in från privata samlare och museer runt om i Europa. Curatorer: Brita Täljedal (Bildmuseet), Alexandre Fruh (Atelier Caravane) och Adrian Notz (Cabaret Voltaire). Exhibition design: Alexandre Fruh.

Konstnärer och poeter som finns representerade i utställningen:

Pierre Albert-Birot, Celine Arnauld, Hans Arp, Hugo Ball, Erwin Blumenfeld, Bob Brown, Serge Charchoune, Paul Citroen, René Clair, Jean Crotti, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Suzanne Duchamp, Joaquín Edwards Bello, Viking Eggeling, Max Ernst, Elsa von Freytag-Loringhoven, George Grosz, Raoul Hausmann, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Hannah Höch, Marcel Janco, Paul Joostens, Lajos Kassák, Greta Knutson-Tzara, Man Ray, Pierre de Massot, László Moholy-Nagy, Clement Pansaers, Francis Picabia, Georges Ribemont Dessaignes, Hans Richter, Kurt Schwitters, Kate Steinitz, Sophie Taeuber-Arp, Theo Van Doesburg, Paul Van Ostaijen, Henri Pierre Roché, Tristan Tzara, Carel Willink, Beatrice Wood.

Tack till långivarna som så generöst har lånat ut sina verk för den här utställningen.