"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Nisrine Boukhari / Wanderism is a State of Mind

2015-11-22 till 2015-03-27

Nisrine Boukharis konst är inspirerad av psykogeografi, teorier om hur miljöer påverkar människors känslor och beteenden. Under de senaste åren har hon arbetat med idéer om hur fysisk och intellektuell rörelse genereras när tankarna får vandra fritt och har myntat begreppet "wanderism". Bakom den dubbeltydiga utställningstiteln ligger det faktum att konstnären har lämnat sitt hemland, förflyttar sig från plats till plats och ser sitt eget sinne som sin stat. 

På Bildmuseet ställer hon ut sitt manifest om "wanderism" som en installation. Manifestet presenteras som fragmentariska påståenden om vandraren, den som vandrar planlöst - både i fysisk och intellektuell mening. Mitt i rummet står ett skrivbord och en stol. På skrivbordet ligger ett antal böcker och föremål som varit en del av Nisrine Boukharis konstnärliga forskningsarbete om "wanderism". Besökaren bjuds in att göra ett eget urval bland pappersarken som ligger utspridda runt bordet och de lösryckta meningar som är handskrivna på vart och ett av dem, välja ut påståenden som känns relevanta och sedan läsa dem högt. Varje läsare tolkar orden och skapar betydelser enligt sin egen logik. Det representerar den vandrande tankens ändlösa möjligheter.

Besökaren kan också sätta igång dubbelpendeln som hänger på väggen. En vanlig pendel har en förutsägbar rörelse, men den dubbla pendeln illustrerar här en kaotisk och oförutsägbar rörelse. I utställningen visas också det tvåkanaliga videoverket The map is not the territory [5:52 min]. Den ena bilden visar hur en penna tecknar nervbanor på huden. Den andra visar hur pennan raderar det tecknade. I textremsor presenteras fragmentariska påståenden om vandraren, platser, vägar, gränser, mellanrum, avstånd och kartografi. Språket spelar en stor roll i Nisrine Boukharis arbete. Hon använder sig ofta av en egen vokabulär för att subtilt ändra betydelserna hos vanliga begrepp och fraser, för att därigenom påverka betraktarens upplevelser och tolkningar. Nisrine Boukharis projekt involverar ofta kroppen likaväl som tanken. Hon koreograferar besökaren i utställningen och skapar situationer där de inte bara observerar utan också deltar i verket och därigenom upplever det.

Nisrine Boukhari (f. 1980) är ursprungligen från Syrien där hon studerade skulptur på universitetet i Damaskus. Hon bedriver forskarstudier vid Universität für Angewandte Kunst i Wien, Österrike men arbetar från residensvistelser på olika platser runtom i världen. Första delen av 2015 har hon varit stipendiat vid MAWA, Winnipeg, Manitoba, Canada, och vid Nkdale, Dale, Norge. Under hösten 2015 har hon varit Iaspis-stipendiat i Stockholm. Det här är Boukharis första separatutställning i Skandinavien.