"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Right is Wrong

2014-06-08 till 2014-10-12

Utställningen Right is Wrong visar kinesisk konst från fyra decennier och presenterar samtidskonstens explosionsartade framväxt i Kina. Med start i 70-talet och konstnärsgrupper som No Name och Stars, via händelserna på Himmelska fridens torg 1989, följer vi utvecklingen fram till dagens rika konstscen. Right is Wrong presenterar centrala verk av betydande konstnärer och en nutida kinesisk konsthistoria. Utställningen omfattar drygt 80 konstverk: måleri, fotografi, skulptur, video, installation och performance. Verken ingår i en av världens främsta samlingar av kinesisk samtidskonst; M+ Sigg Collection från M+, det stora museum för visuell kultur som just nu byggs i Hongkong för att öppnas i slutet av 2017.

Right is Wrong är en extremt koncentrerad nutida kinesisk konsthistoria berättad genom ett urval av nyckelverk. Den visar utvecklingen på den kinesiska konstscenen i relation till den politiska händelseutvecklingen i Kina. Den ger oss möjlighet att studera sambandet mellan konst och samhälle utifrån den specifika kinesiska nutidshistorien. Right is Wrong väcker frågor om konstens relation till vår samtid och vår historia. Hur konsten speglar ett samhälle och samtidigt också påverkar det. Hur konsten inte bara reagerar och kommenterar utan också är med och formar en framtid. Vad kan konsten göra? är en fråga som denna utställning väcker. Förhållandet mellan konst och samhälle, konst och ideologi, konst och politik, löper som en röd tråd i Right is Wrong.

Right is Wrong väcker också frågor om villkoren för det konstnärliga skapandet, om konstens frihet, förutsättningar och begräsningar. Och om hur konsten kan utmana rådande tankesystem genom att ställa frågan: Varför inte? Varför inte föreställa sig ett annat sätt att se på världen - ett annat sätt att vara i världen? Konsten kan erbjuda en skrattspegel där saker vänds upp och ner och rådande överenskommelser tillfälligt sätts ur spel; där rätt är fel och fel är rätt, en alternativ verklighet där hierarkier, värdesystem och normer vänds till sin motsatts, om så bara för ett ögonblick. Right is Wrong visar på konstens förmåga att ifrågasätta, utmana och förändra. För det är inom konsten och kulturen vi kan formulera och uttrycka angelägna frågor i vår samtid.

Right is Wrong är resultatet av ett samarbete mellan Bildmuseet Umeå universitet och M+, West Kowloon Cultural District, in Hongkong och utställningen har premiär under det Europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Utställningen har kuraterats av Pi Li, chefsintendent M+; Lars Nittve, museichef M+ samt Katarina Pierre museichef Bildmuseet i samarbete med Uli Sigg.

Tack till MTAB.