"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet imorgon: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

FFB / Searching for Smooth Space

2014-09-07 till 2014-11-02

Arkitektkollektivet FFB har tittat närmare på offentliga platser i Umeå och reflekterat över hur de används. Genom ingående research och arkitektoniska ingrepp undersöker de hur platserna förhåller sig till Deleuzes och Guttaris filosofiska begrepp "smooth space" och "nomadism".

Smooth spaces kan beskrivas som platser som karaktäriseras av kreativitet, mångfald eller föränderlighet, en motpol till den centraliserade stadsplaneringen. Arkitekterna frågar sig om begreppen kan användas för att väcka en bredare och mer mångfacetterad diskussion om våra gemensamma rum.

Under deras två veckor långa vistelse i Umeå har FFB främst intresserat sig för de pågående diskussionerna om stadsrummet och de olika kritiska röster som möts i det offentliga rummet. "Konflikt är hälsobringande för ett demokratiskt samhälle" säger de, och menar att det måste finnas arenor som är till för att föra diskussioner i det offentliga rummet. Förutom polariserade diskussioner i media behövs också arenor där man kan samtala närmare varandra, öga mot öga. De har därför med traditionellt samisk byggnadsteknik börjat bygga en torvkåta utanför gamla lokstallarna på Haga, och har hållit ett seminarium för att överföra byggnadskunskapen till intresserade umeåbor, som förhoppningsvis kan ta vid i byggprocessen och färdigställa kåtan för att sedan använda den som mötesplats. 

Under projektperioden i Umeå har de också fört en löpande dialog med umeåbon Erik Persson, angående tre begrepp som FFB funderat kring i anslutning till researchen om Umeå, nämligen "Det släta rummet" [smooth space], "Den urbana nomaden" och "Den perfekta ytan". I utställningen finns poetiska texter som sammanfattar diskussionerna om dessa teman, författade av Erik Persson.

Filmen som visas i utställningen är en stämningsfull skildring av gruppens materialinsamlingsprocess, klippt och sammanställd av bildkonstnären Matti Aikio. En viktig aspekt av gruppens arbetssätt är att tillämpa en skonsam insamlingsmetod som inte lämnar sår i landskapet. Man väljer noggrant ut träd och näver och "gallrar" ut dem. En viktig aspekt av nomadisk tradition är också att det man bygger inte ska lämna spår efter sig. Därför är kåtan helt och hållet byggd av nedbrytbart material. Träplugg istället för spik och skruvar, och varje byggnadselement är noggrant utvalt för att fylla sin funktion. Till exempel den böjda björkstam som formar kåtans kupoltak.

FFB (Felleskapsprosjektet å Fortette Byen) består av tre norska arkitekter, till vardags verksamma i Oslo och Tromsø: Håvard Arnhoff (f. 1979), Joar Nango (f. 1979) och Eystein Talleraas (f. 1980). Projektet Searching for Smooth Space på Bildmuseet är en del av en serie undersökningar av det offentliga rummet som arkitektkollektivet utfört på olika platser.

Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå 2014 och Kulturkontakt Nord. Tack till Sámi Dáiddáriid ja Girječalliid Buhtadusfoanda.