"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Carola Grahn / Vidderna ropa

2014-05-25 till 2014-09-07

Carola Grahns platsspecifika ljudinstallation Vidderna ropa markerar den samiska närvaron i landskapet. Titeln anspelar på en föreställning om naturen som vårt kollektiva medvetande, och en idé om att när människan inte talar om svåra erfarenheter ropar vidderna ut hennes sanningar.

Naturen har intagit terrassen utanför Bildmuseet. Här står en döende tall och ur högtalare hörs en komposition av röster, en sorgsen jojk, en mullrande renhjord och skällande hundar. Besökaren bjuds in att vila och kontemplera - över platsens historia eller över egna gömda minnen. Ljudet är en 7.44 minuter lång loop. Jojk av Jörgen Stenberg.

Carola Grahn (f. 1982) kommer från Jokkmokk och bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar framförallt med fotografi, ljud och text och starka känslor är ofta en utgångspunkt i hennes arbetsprocess. Carola Grahn konstruerar och dekonstruerar sociala relationer för att försöka förstå givna roller, hur de relaterar till den egna självbilden och på samma gång påverkar samhället. Hennes verk har bland annat visats på Centrum för Fotografi, Stockholm, 2013; Malmö Konsthall, Malmö, 2013 och Galleri Mejan, Stockholm, 2013. Hon publicerade även romanen Lo & Professorn 2013.

Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord.