"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Campanas / Woods

2014-11-02 till 2015-02-08

Bröderna Humberto och Fernando Campana är influerade av den mångfacetterade brasilianska kulturen; dess resursrika natur, stadslivet, de ekonomiska klyftorna, historien, motsägelserna, färgerna och kaoset. I sitt arbete tolkar och gestaltar de denna kulturella bakgrund, till exempel genom valet att arbeta med återvunna material. Deras sätt att uppfinna nya användningsområden för olika material, att använda dem på överraskande och lekfulla sätt, påminner ibland om surrealisternas collageteknik. Genom oväntade materialmöten undersöker Campanas ständigt nya sätt att uttrycka sig.

Även i den platsspecifika installation de har skapat för Bildmuseet har de närmat sig materialen med målet att använda dem på nya sätt. Denna gång är materialet hämtat från den svenska naturen.  För Bildmuseet skapar Campanas en ny platsspecifik rumsinstallation, Woods, inspirerad av naturen och sammansatt av lin och takhalm.
- Vi har flyttat in naturen och budskapet är att låta den ta tillbaka sin givna plats bland människorna, säger Humberto Campana.

Campanas arbetar fritt och förutsättningslöst utan givna ramar och deras verk är resultatet av denna organiska process. Tidigt i deras gemensamma karriär vävde de korgar och dekorerade objekt med snäckor som de själva hade samlat. Så småningom bestämde de sig för att överge den precision som den praktiken krävde för att istället undersöka det defekta och improviserade. De kom fram till att deras gemensamma formspråk byggde på misstag och skavanker, det irrationella och det mindre noggranna. De drogs till ett speciellt  poetiskt uttryck, vilket gör att man lätt placerar deras verk i fältet mellan design och konst.

Bröderna Fernando och Humberto Campana har tillsammans stakat ut ett helt nytt verksamhetsområde. Processen är en viktig del av deras verk och de samarbetar med olika samhällsgrupper, fabriker och industrier vilket ständigt sätter dem i dialog med nya frågor och utmaningar. Detta informationsutbyte är i sig en inspirationskälla och en viktig del av arbetsprocessen.

Att stå nära materialen, känna och lukta på dem, att låta sina sinnen ta in dem, har alltid varit en viktig del av Campanas arbete. När de bjöds in för att göra ett projekt för Bildmuseet bestämde de sig för att använda lokalproducerade material, lin och takhalm.
- Vi finner inspiration i naturen, förklarar Humberto Campana. Målet är att flytta naturen inomhus; att låta den ta tillbaka sin givna plats och kasta om rollerna, säger han.