"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Farewell, my lovely

2013-05-04 till 2013-05-19

Efter fem års utbildning visar studenterna på masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet, sina verk i en gemensam utställning på Bildmuseet innan de går ut i arbetslivet som färdiga konstnärer.

Utställningen utställningen Farewell, my lovely presenterar fjorton masterstudenter som arbetar i olika medier och med olika uttryck:  Josefin Bergman,  Gabriel Bohm Calles,  Arngrímur Borgþórsson,  Jenny Carlsson,  Kristoffer Grip,  Andreas Knag-Danielsen, Caroline Ljuus,  Elvine Lund, Anna Neander,  Stina Persson, Tommy Persson, Julia Selin, Linus Svensson och Marte Edvarda Tidslevold.

"Den gemensamma nämnaren i  Farewell, my lovely är en önskan att utforska den nutida människans förhållningssätt till naturen och sin egen kropp. Konstnärernas olika strategier visar att man framgångsrikt kan närma sig omgivningen och det kulturella tillstånd vi lever i från anspråkslösa positioner. Filosofins intresse för tidens obeveklighet och livets förgänglighet aktualiseras på nytt och i linje med en vidare utveckling inom konsten just nu, där såväl kontemplation som känslomässig respons får en allt större roll i den kreativa processen.

Det faktum att det kan finnas en glädje i avsked, en lättnad i förlust, och pånyttfödelse i döden, visar inte bara de många kontemplativa verken i masterprogrammets examensutställning 2013, utan har historiskt förekommit i kulturen som signaler om en förestående kulturell och social återfödelse. Ett farväl då, innebär början på något nytt."
(Utdrag ur katalogförord av Joakim Borda, utställningens kurator och konstkritiker baserad i Norge och Sverige)

Handledare för Masterprogrammet i fri konst är Florian Zeyfang och Julia Peirone.