"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Communitas

2012-11-18 till 2013-02-10

Hur kan vi förhålla oss till staden? Vilka idéer och metoder finns för att skapa en bättre stad och vem bestämmer stadens framtida utveckling?

Kan vi hitta sätt att göra staden till vår, om än bara för stunden? Utställningen Communitas vill inspirera, väcka intresse och skapa debatt om staden som vårt gemensamma rum.

Umeå genomgår just nu stora förändringar. Nya byggnader växer fram och 2014 står staden värd för det europeiska kulturhuvudstadsåret. Communitas ger exempel på konstnärers och arkitekters visionära idéer om städers möjliga framtid. Här visas experimentella strategier och lekfulla interaktioner som skapar nya berättelser i och om staden. Utställningen uppmärksammar olika discipliner och arbetssätt. Här finns inte nödvändigtvis experter, inte heller tydliga frågor och svar utan snarare en öppenhet inför oprövade och nyskapande förhållningssätt till städerna och dess invånare.

Communitas är ett latinskt substantiv som hänvisar till ett samhälle där människor är jämlika, eller till själva andan av gemenskap.

De konstnärer och arkitekter som medverkar i utställningen är Die Baupiloten (Tyskland), Jordi Colomer (Spanien), Jimenez Lai (USA), Listen to the City (Sydkorea), myvillages.org (Tyskland, Holland, Storbritannien), m7red (Argentina), Royce Ng (Australien), PKMN (Spanien) och Rakett (Norge).

Läs om verken och de medverkande

Rakett (Norge), 
Space, Conflict, Freedom, Change (Kolhaas, Deutsche, Saab, Kohn), 2012. I samarbete med Jaan Evart
Efter att ha arbetat med Oslo och Umeå som platser för sina urbana undersökningar bidrar den norska konstnärsduon Rakett - Åse Lövgren och Karolin Tampere - till utställningen med en serie affischer som uttrycker idéer om det offentliga rummet. Tillsammans med Expodium (Nederländerna) kommer Rakett också att arrangera en diskussion och en kvällspromenad för att prata om konst och arkitektur i Umeå.

Rakett arbetar med curatoriella projekt, ofta med en tvärvetenskaplig utgångspunkt. Deras projekt fungerar som livliga, tillfälliga plattformar, en scen där olika kulturproducenter sammanförs. Expodium är ett holländskt kollektiv som arbetar med stadsmiljöer i förvandling.

Royce Ng (Australien)
The Ballad of Zebadiah Arrington, 2012
The Ballad of Zebadiah Arrington är en animerad film baserad på den amerikanske gatukonstnären Arringtons erfarenheter i Chicago, New York och Boston, där han dömts till fängelse på grund av sitt graffittimålande. Royce Ng träffade Arrington under en konstnärs-residens-vistelse i Gwangju, Sydkorea, och har i filmen föreställt sig de stadsmiljöer och fängelser som han då beskrev. Animationen vävs samman med filmat material där Arrington målar graffitti i Gwangju. I verket avspeglas Arringtons erfarenheter i förhållande till den koreanska folksagan Chunhyangjeon. Musiken i videon utgörs av pansori-opera, traditionell koreansk musik, som återberättar Chunhyangjeon. På så vis återspeglas både den lokala historien och de omständigheter under vilka verket kom till.

PKMN (Spanien)
Communitas Monubench, 2012
Till utställningen har PKMN utformat en så kallad "monubench", en blandning av monument och sittplats. I det här fallet är Umeås rådhus utgångspunkt för sittmöbeln som också fungerar som mötesplats i utställningsrummet.

PKMN är ett arkitektkontor i Madrid som undersöker städer i relation till sina invånare, ofta med hjälp av pedagogiskt utformade spel och lekar. De arbetar med lokala monument och leker gärna med deras storlek för att göra dem mer tillgängliga för stadens invånare. Många städer söker idag efter en egen "identitet" genom att förhärliga sin historia eller framhålla sitt toppmoderna samhälle. Stadens identitet blir ett varumärke i jakten på att locka till sig investeringar och att öka sin attraktionskraft gentemot turister.

Susanne Hofmann Architects BDA and Die Baupiloten (Tyskland)
I Umea, 2011
Installationen visar hur invånares engagemang kan ge nya perspektiv och väcka nya frågor om framtiden för våra städer. Die Baupiloten utforskar på olika sätt hur människor uppfattar staden de lever i. De har nu bett umeåborna berätta om sin stad, berättelser som kan användas för att diskutera alternativa visioner för framtidens Umeå.

Die Baupiloten startades 2003 som ett samarbete mellan det tekniska universitetet i Berlin och Susanne Hofmann Arkitekter. Arkitektstudenterna deltar i projekten, från idé till färdigställande - pågående experiment, genomförande och utvärdering i verkliga sammanhang. Forskning, undervisning och arkitektonisk praktik kombineras för att utveckla alternativa sätt att engagera invånare och beslutsfattare i produktionen av vår byggda miljö.

Jordi Colomer (Spanien)
L'Avenir, 2011
L'Avenir (Framtiden) är ett verk som kombinerar film och tredimensionella arkitekturmodeller. Det anspelar på den franske filosofen Charles Fouriers berömda Phalanstère, en arkitektonisk utopi med verklighetsfrånvänd och motsägelsefull utformning. Filmen visar en grupp människor som likt pionjärer har bestämt sig för att erövra framtiden. I det ökenliknande Ebrodeltat söder om Barcelona bär de en skalenlig modell av Fouriers utopi. Modellen kan inte beskriva komplexiteten i Phalanstère och verket påminner oss om de motsättningar som all arkitektur står inför i förhållande till den verklighet som den placeras i.

Tack till Joost och Siska Vanhaerents samling, VanhaerentsArtCollection Bryssel, Belgien

Jimenez Lai (USA)
Ur serien Babel, 2011
Jimenez Lai föreställer sig andra världar och använder arkitektoniska element för att berätta sina historier. Berättelserna är vackra och handlar om ämnen som relationer, nyfikenhet och attityder. Det är ofta absurda historier som skvallrar om falska verkligheter men som också öppnar för nya möjligheter och tankegångar. I serieteckningarna möts design, teori, kritik och historia. Ibland tar hans tecknade berättelser också fysisk form genom arkitektoniska installationer, modeller och mindre byggnader.

Jimenez Lai är universitetslektor vid University of Illinois i Chicago och leder arkitektbyrån Bureau Spectacular.

Listen to the City (Sydkorea)
Urban Film Festival, 2011
Den sydkoreanske konstnärsgruppen Listen to the City arbetar för att skapa dialog mellan invånare i olika delar av Seoul. I utställningen visas filmer som Listen to the City ursprungligen valde ut för Urban Film Festival i Seoul 2011. Det handlar framför allt om den hårda verklighet som invånarna står inför i samband med utvecklingen av sydkoreanska städer.

Filmerna som visas är: Sanggye-dong Olympic av Kim Dong-won, The Structure of Goliath av Kim Kyung-man, 2 Doors av Hong Ji-you / Kim Il-rhan, Yongsan av Jeong-hyun Mun, Still Alive av Kim Sung-man, River workers av Kim Jun-ho/Park Chae-eun, Seoul Tours och Hidden History of Dongdaemun Design Plaza & Plaza av Listen to the City. 

myvillages.org (Tyskland/Nederländerna /Storbritannien) 
Vorratskammer, 2010-2012
Vorratskammer (Skafferiet) utvecklades när konstnärerna i myvillages.org inbjöds till festivalen Über Lebenskunst i Berlin 2011. Under ett års tid arbetade de med lokala livsmedelsproducenter i Berlin för att fylla skafferiet. Tanken var att bjuda 5 000 personer på mat under festivalen, men det kom 8 000. Filmen berättar om möten och processer under arbetet med att samla in och producera livsmedel. myvillages.org består av Kathrin Böhm, Wapke Feenstra och Antje Schiffers.

m7red (Argentina)
Inhabiting the Interlacings. A Cartography of Glocalization for Umeå, 2012
Installationen visar en "glokal" karta av Umeå med hjälp av olika objekt som har med staden och regionen att göra. Objekten som valts ut fungerar som ställföreträdande talespersoner för ett antal processer som just nu håller på att förändra Umeå. Genom de intrikat sammanflätade sammanhang som dessa objekt är en del av bidrar de till berättelsen om Umeås framtid.

m7red är ett nätverk i Buenos Aires med ett eget arkiv, laboratorium och rådgivningskontor. Det grundades av Mauricio Corbalan och Pio Torroja 2005, och sedan dess har m7red arbetat med att analysera, diskutera och utarbeta förslag om angelägna politiska och urbana frågor. De fungerar som en forskargrupp, som urbana konsulter och ett strategiskt forum.