"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Sara Jordenö / Diamond people – Instructions for a Film

2010-11-21 till 2011-01-30

Diamantfabriken i Robertsfors är utgångspunkten för Sara Jordenös projekt Diamond People – Instructions for a Film, som nu visas på Bildmuseet. I film, fotografi, teckning och poesi kartlägger hon ortens starka band till diamantindustrier i Sydafrika och Kina.

Diamond People undersöker globaliseringsprocesser utifrån ett specifikt material – den syntetiska diamanten – men det är också en utforskning av det dokumentära berättandets möjligheter och begränsningar. Sara Jordenö, aktuell i Moderna Museets mönstring av svensk samtidskonst, presenteras nu på Bildmuseet i en första större separatutställning.

Sara Jordenö (f. 1974, Umeå) bor och arbetar i New York. Hennes undersökande projekt växer fram under lång tid och resulterar ofta i ett antal verk, olika versioner och presentationer. Med en bakgrund i kreativt skrivande är texten en central del i hennes konstnärliga praktik. I sina projekt använder hon metoder från sociologi och antropologi och prövar oavbrutet vad det betyder att som konstnär ta rollen som observatör och hur den positionen kan redovisas i ett konstsammanhang.

Utifrån egna minnesbilder, historiska och litterära skildringar av fabrikssamhället Robertsfors gestaltar Jordenö i Diamond People en berättelse i utställningsform. Som tidigare anställd på fabriken växlar hon mellan positionerna som deltagare och observatör, och istället för en sammanhållen historia så möter vi en rad olika perspektiv och berättelser. I Diamond People gestaltas bland annat Robertsfors starka band till diamantindustrierna i Springs i Sydafrika och Suzhou Industrial Park i Kina. Under researcharbetet inför Diamond People upptäckte Jordenö att Robertsfors valts ut att representera Sveriges utveckling till en global ekonomi i vandringsutställningen Robertsfors as Sweden, en utställning som producerades 1985 av Västerbottens museum för Svenska Institutet. Denna utställning har stått modell för utställningsarkitekturen i Diamond People.

Men fokus i Diamond People är också grundämnet kol, ett material som kan producera både grafit, ett av de mjukaste materialen i världen och diamanter, det hårdaste materialet på jordklotet. Dessa två material tolkas i Jordenös projekt allegoriskt; diamanten får representera de materiella förhållandena i arbetet, politiken och verkligheten i stort, medan grafiten representerar försöken att avbilda och fånga denna verklighet genom antecknande, skrivande och skissande. I Diamond People påminns vi om att förhållandet mellan representation och verklighet är lika ömsesidigt konstituerande som grafit och diamant – de utgör i praktiken endast olika former av samma grundämne.

En fristående publikation, The Strange Case of Carbon, publiceras i januari 2011, och dokumenterar Jordenö's femåriga konstnärlig undersökning. Nyskrivna texter av Steven Lam, Erin Lee, Johan Lundh, Jill Magi och Katarina Pierre utforskar det personliga och performativa berättandet med utgångspunkt från Jordenös projekt.

Diamond People: Instructions for a Film har realiserats i samarbete med Film i Västerbotten, Lower Manhattan Cultural Council, Konstnärsnämnden och Västerbottens museum. En version av Diamond People presenteras just nu också i grupputställningen The Crude and the Rare, sammanställd av Saskia Bos och Steven Lam, på The Cooper Union Gallery i New York.