"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Pia Arke / Tupilakosaurus

2010-06-06 till 2010-09-05

Sommarens stora utställning på Bildmuseet är en omfattande presentation av den grönländsk-danska konstnären Pia Arke (1958-2007). Genom en nyskapande praktik utforskade hon den dansk-grönländska kolonialhistorien, vilken hon som dotter till en grönländsk mor och en dansk far själv var en produkt av.

Norden tycktes under Pia Arkes levnad inte beredd att diskutera den dansk-grönländska kolonialhistorien, och hennes verk fick inte det erkännande och den uppmärksamhet som det förtjänar. Detta vill utställningen TUPILAKOSAURUS / Pia Arkes uppgörelse med konst, etnicitet och kolonialhistoria, 1981-2006 råda bot på. 

Pia Arke brottades med den dansk-grönländska kolonialhistorien på en rad olika sätt. I flera verk undersökte hon västvärldens föreställningar om Grönland och granskade dem som granskade Grönland. I andra sökte hon sig tillbaka till platser i Grönland där hon bott som barn och samlade in några av de många historier och levnadsöden som inte fått plats i den officiella historieskrivningen. Hon gjorde också upp med Europas föreställningar om primitiv konst och eskimåkulturens originalitet. Arkes primära media blev fotografiet och texten, när hon i rollerna som upptäcksresande, antropolog och kartograf spårade och undersökte relationer mellan olika platser. Hennes samlade produktion framstår som en enastående utforskning av drivkrafterna bakom och förträngandet av den dansk-grönländska kolonialhistorien och dess många efterverkningar än idag.

TUPILAKOSAURUS / Pia Arkes uppgörelse med konst, etnicitet och kolonialhistoria, 1981-2006 är sammanställd av det danska curatorkollektivet Kuratorisk Aktion (Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen) i samarbete med Pia Arke Selskabet (grundat 2007). Utställningen är den första större presentationen av Pia Arkes produktion och omfattar mer än 70 fotografier, målningar, videoverk, installationer och sociala projekt samt ett urval böcker och handlingar ur hennes research- och dokumentationsarkiv. Den har tidigare under året visats på Den Frie Udstillingsbygning och Nationalmuseet i Köpenhamn samt på Katuaq och Grönlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Kuratorisk Aktion erhöll nyligen danska statens konstfonds pris för utställningsprojektet.

I anslutning till utställningen har Pia Arkes bok Etnoæstetik(1995) och hennes och Stefan Jonssons Scoresbysundhistorier(2003) nyutgivits i trespråkiga versioner (engelska, grönländska och danska). Därmed har böckerna åter blivit tillgängliga för danskspråkiga läsare och för första gången även för en grönländsk och internationell publik. I samband med utställningens öppnande på Bildmuseet ges Scoresbysundhistorier ut också i svensk översättning: Pia Arke och Stefan Jonsson, Scoresbysundshistorier, en personlig närkamp – i text och bild – med Nordens koloniala historia, Glänta Produktion. Boken finns till försäljning i museets shop och kan också beställas från Daidalos.

Till utställningen finns dessutom en trespråkig guide med texter av Kuratorisk Aktion och 17 inbjudna författare. En omfattande, rikt illustrerad katalog över Pia Arkes samlade verk utkommer i januari 2011.

Projektet har möjliggjorts genom stöd från Augustinus Fonden, Bildmuseet, Jarl Borgen, Borgens Forlag, Dansk Veteranbil Udlejning, Den Frie Udstillingsbygning, Det Frie Forskningsråd / Kultur og kommunikation, Det Kongelige Grønlandsfond, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Knud Højgaards Fond, Katuaq, Kulturfonden Danmark-Grønland, Kulturkontakt Nord, Københavns Billedkunstudvalg, Nationalmuseet i Köpenhamn, Novo Nordisk Fonden, Ny Carlsbergfondet, OAK Foundation Denmark, Selvstyrets Kulturmidler, Sonning-Fonden, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Statens Kunstråds Litteraturudvalg och Svensk-danska kulturfonden.