"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Maria Miesenberger

2009-10-04 till 2010-01-17

Höstens stora utställning på Bildmuseet är en mäktig presentation av Maria Miesenbergers fängslande konstnärskap. Utställningen innehåller den första kompletta presentationen någonsin av det stora fotografiska projektet Sverige / Schweden, Miesenbergers hypnotiskt vackra och suggestivt allmängiltiga upptäcktsfärd i familjefotografiets universum.

Maria Miesenbergers konst ges en genomgripande presentation i höstens omfattande utställning på Bildmuseet. Förutom projektet Sverige / Schweden inbegriper utställningen också ett stort och generöst urval av skulpturer, objekt och andra fotografier, ofta med temat barndom, kropp och utsatthet. Visningen är det hittills mest gedigna mötet med hennes konstnärskap. Med hela Bildmuseets entréplan till förfogande och ett urval av över hundra arbeten från närmare två decennier är det en upplevelserik utställning som erbjuds museets besökare.

Maria Miesenberger, född 1965 i Lund, debuterade under tidigt 1990-tal med ett flertal uppmärksammade fotografiska serier. Det fotografiska mediet har förblivit en beståndsdel i hennes konstnärskap och det ges också en särskild plats i denna utställning. Men Maria Miesenbergers konst är i lika stor utsträckning skulptural, rumslig och tredimensionell. Skulpturala verk i aluminium, brons eller textila material; objekt komponerade av hushållsmaterial som skurlappar, tvättsvampar eller syattiraljer; eller installationer som en självgående gunga finns med i utställningen på Bildmuseet. 

Ett alldeles avgörande inslag här är att närmare hälften av utställningen dediceras projektet Sverige / Schweden som här för första gången presenteras i sin helhet. Dessa suggererande fotografiska arbeten är sinnrika omgestaltningar av familjefotografier, hämtade från det egna familjealbumet där konstnärens far står bakom fotografierna från konstnärens barndom. Mer än 80 verk ur Sverige / Schweden är en vindlande resa in i kärnfamiljens innersta med familjefotografiet som språkligt raster och verktyg.

En monografi med hela projektet Sverige / Schweden, med texter av Elfride Jelinek och Bildmuseets chef Jan-Erik Lundström publiceras på Steidl Verlag i november.