"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/7: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Urban Concerns / Mella Jaarsma

2008-03-09 till 2008-04-20

Bildmuseets samarbete med Johannesburg Art Gallery kring det gemensamma projektet Urban Concerns fortsätter. Ett nytt tillskott i projektet är två verk av den holländsk-indonesiska konstnären Mella Jaarsma som utforskar frågor om kulturella identiteter. 

De två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige har tillsammans arbetat fram ett program på temat Urban Concerns som genomförs på Bildmuseet under 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som diskuteras inom ramen för Urban Concerns.

Nästa del i Urban Concerns är en utställning med konstnären Mella Jaarsma. Hon visar två verk, Refugee Only (2003) och Asal (2005) som båda tar sin utgångspunkt i människors mobilitet och i de föränderliga identiteter som skapas därav. Jaarsma arbetar ofta med klädnader som symbolisk och fysisk form och använder kulturellt laddade material som camouflagetyg, djurskinn och horn. Genom att leka med förutfattade idéer om kulturella normer och gränser försöker hon öppna för dialog.

Installationen Refugee Only ser ut som ett klädesplagg men har samtidigt formen av ett skyddsrum. Skyddsrummet som har konstruerats för vardagsbruk tillhandahåller det nödvändigaste: förband och mat. Denna militärtygsklädnad tillsammans med en serie fotografier av ett kultiverat landskap refererar till migrationens närvaro i vår vardag, till det faktum att alla måste vara beredda på att bli flyktingar.

”Asal dari mana?” är indonesiska och betyder ”var kommer du ifrån?” Asal som också betyder autenticitet är titeln på Jaarsmas andra installation som ifrågasätter förståelsen av autenticitet. Verket som bygger på olika kulturella influenser behandlar komplexiteten i våra identiteter och dess instabila ursprung.

Urban Concerns

Sedan drygt ett år tillbaka samarbetar Bildmuseet och Johannesburg Art Gallery kring ett gemensamt kulturutbytesprojekt, Friendly Takeovers. En central del i projektet är samarbetet mellan de två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige. Tillsammans har de arbetat fram ett program på temat Urban Concerns som genomförs under 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som kommer att diskuteras inom ramen för Urban Concerns.

På Bildmuseet inleds programmet lördag den 19 januari kl 14.00. Då öppnar en utställning med den sydafrikanska konstnären Sharlene Khan där hon visar installationen Two Fish and Five Loaves och väggverket(B)LACK, två arbeten som båda tar sin utgångspunkt i gatulivet i Sydafrikas metropoler och berör närvaron av informella ekonomier men också frågeställningar kring invandring, främlingsfientlighet och rasism. 

Inbjuden att medverka i Urban Concerns kommer konstnären Daniel Peltz att arbeta med elever från Östra gymnasiet i Umeå i en tre dagars workshop på Bildmuseet den 16-18 januari. Syftet med workshopen är att ungdomar från Umeå och Johannesburg ska ges möjlighet att kommunicera med varandra genom en videodialog på nätet. Workshopen är en vidareutveckling av Peltz internationella projekt Call and Response och genomförs i nära samarbete med Lars Cuzner, Kulturverket, Umeå.

RACA – den danska grafiska designern Pulsk Ravn och den svenske arkitekten Johan Carlsson – medverkar med en platsspecifik rumslig gestaltning på Bildmuseet, The Hub. Den blir en mötesplats och ett rum för information och dokumentation kring projektet Urban Concerns. RACA genomför också ett affischprojekt Public Notes i stadsrummet, ett projekt som är tänkt som en interaktiv offentlig ”scrapbook” med syfte att kartlägga hur boende i Umeå ser på sin miljö. I The Hub kan man också ta del av hur invånare i Johannesburg kommenterar sin stad. RACA medverkar senare i Urban Concerns med en social interaktion i Umeå och Johannesburg.

Projektet genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programme som är en bilateral fond för kulturprojekt, administrerad av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Sharlene Khan, Daniel Peltz, Johan Carlsson och Lars Cuzner medverkar tillsammans med curator Veronica Wiman vid pressvisning och vernissage.

Projektet Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.