"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Urban Concerns / Jewyo Rhii / Lie on the Han River

2008-06-08 till 2008-09-21

I en av Bildmuseets tre sommarutställningar låter den sydkoreanska konstnären Jewyo Rhii oss möta människorna kring staden Seoul och floden Han. Utställningen som ingår i projektet Urban Concerns är den första presentationen av Jewyo Rhiis arbete för en svensk publik.

I sitt konstnärskap intresserar sig Jewyo Rhii för kroppens utsatthet och för hur man kan skapa offentliga miljöer som erbjuder både fysisk trygghet och omsorg men också rum för tankar. Med lokala och tillfälliga material bygger Jewyo Rhii stadsmiljöer och interiörer och bjuder sedan in publiken att delta och bli en del av dessa rumsliga installationer. Jewyo Rhii visar, ofta med en humoristisk ton, på behovet av mänsklig omsorg och värme i ett ogästvänligt stadslandskap som enbart präglas av privata och kommersiella intressen.

I en platsspecifik version av verket Lie on the Han River tar Jewyo Rhii oss till Seoul – en värld där älskande par och andra stadsinvånare har svårt att träffas p.g.a. trångboddhet och brist på sociala mötesplatser i stadsmiljön. På Bildmuseet återskapar konstnären Han-floden och de möten som äger rum längs flodens stränder. Hon visar på hur floden fyller en central funktion i Seoul och möjliggör kärleksmöten och en särskild datingkultur.

Jewyo Rhii (f. 1971) avslutade nyligen sin utbildning på Rijksakademie van Bildende Kunsten i Amsterdam. Hon har bl.a medverkat i följande solo- och grupputställningar: Korean Misulsang (Seoul, 2007), Lie on Han River (Düsseldorf, 2007), Samuso (Seoul, 2006), 51st Venice Biennale (2005) och Under Construction (Tokyo, 2003).

Presentationen av Jewyo Rhii ingår i projektet Urban Concerns, Bildmuseets pågende samarbete med Johannesburg Art Gallery. 

Urban Concerns

Sedan drygt ett år tillbaka samarbetar Bildmuseet och Johannesburg Art Gallery kring ett gemensamt kulturutbytesprojekt, Friendly Takeovers. En central del i projektet är samarbetet mellan de två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige. Tillsammans har de arbetat fram ett program på temat Urban Concerns som genomförs under 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som kommer att diskuteras inom ramen för Urban Concerns.

På Bildmuseet inleds programmet lördag den 19 januari kl 14.00. Då öppnar en utställning med den sydafrikanska konstnären Sharlene Khan där hon visar installationen Two Fish and Five Loaves och väggverket (B)LACK, två arbeten som båda tar sin utgångspunkt i gatulivet i Sydafrikas metropoler och berör närvaron av informella ekonomier men också frågeställningar kring invandring, främlingsfientlighet och rasism. 

Inbjuden att medverka i Urban Concerns kommer konstnären Daniel Peltz att arbeta med elever från Östra gymnasiet i Umeå i en tre dagars workshop på Bildmuseet den 16-18 januari. Syftet med workshopen är att ungdomar från Umeå och Johannesburg ska ges möjlighet att kommunicera med varandra genom en videodialog på nätet. Workshopen är en vidareutveckling av Peltz internationella projekt Call and Response och genomförs i nära samarbete med Lars Cuzner, Kulturverket, Umeå.

RACA – den danska grafiska designern Pulsk Ravn och den svenske arkitekten Johan Carlsson – medverkar med en platsspecifik rumslig gestaltning på Bildmuseet, The Hub. Den blir en mötesplats och ett rum för information och dokumentation kring projektet Urban Concerns. RACA genomför också ett affischprojekt Public Notes i stadsrummet, ett projekt som är tänkt som en interaktiv offentlig ”scrapbook” med syfte att kartlägga hur boende i Umeå ser på sin miljö. I The Hub kan man också ta del av hur invånare i Johannesburg kommenterar sin stad. RACA medverkar senare i Urban Concerns med en social interaktion i Umeå och Johannesburg.

Projektet genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programme som är en bilateral fond för kulturprojekt, administrerad av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Sharlene Khan, Daniel Peltz, Johan Carlsson och Lars Cuzner medverkar tillsammans med curator Veronica Wiman vid pressvisning och vernissage.

 

Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.