"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Urban Concerns / Anthea Moys

2008-04-27 till 2008-05-25

Bildmuseets samarbete med Johannesburg Art Gallery i projektet Urban Concerns fortsätter. Nu öppnas en utställning av den sydafrikanska konstnären Anthea Moys, som i lekfulla performanceverk ställer frågor om hot och säkerhet i stadsrummet. 

Två inbjudna curatorer, Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige har tillsammans ställt samman ett program kring temat Urban Concerns som genomförs på Bildmuseet under 2008. Det senaste tillägget till projektet är två verk av den Johannesburg- baserade konstnären Anthea Moys. I lekfullt iscensatta performances, fotografiska arbeten och video undersöker hon stadsrummets förändring och utveckling och invånarnas upplevelser av den urbana miljön. På Bildmuseet visar hon två aktuella verk, Boxing Games, 2007 och Gautrain: Ophelia, 2008.

Boxing Games är en videodokumentation av en rad performances där 12 deltagare utför ett spel med boxning som huvudingrediens. Det äger rum på publika platser i Johannesburg och leds och döms av en domare. Spelet genomförs enligt vissa förutbestämda regler men det har också oförutsedda konsekvenser. Boxing Games handlar om erfarenheter av stadsmiljön och spänningsförhållandet mellan lek och allvar, säkerhet och risktagande.

The Gautrain är benämningen på en snabbtågsbana som byggs mellan Johannesburg, Pretoria och Johannesburgs flygplats och som beräknas vara klar 2011. Byggarbetsplatsen vid the Gautrain är liksom de många andra pågående byggprojekten i och utanför Johannesburg områden där stora förändringar sker. I verket Gautrain: Ophelia drar Anthea Moys paralleller mellan osäkerheten inför dessa omfattande omvandlingsprojekt och den känsla av maktlöshet som många av Johannesburgs invånare ger uttryck för.

Som en del i Urban Concerns har The Hub, ett rum för information och dokumentation kring projektet, iordningställts. Via en skypeuppkoppling i The Hub ges invånare i Umeå och Johannesburg möjlighet att kommunicera med varandra.

Söndag den 27 april kl 14.00 ger Michelle Harris en presentation av Anthea Moys utställning. Från kl 14.30 finns representanter för miljögrupper i de båda städerna på plats för en dialog kring miljöfrågor, via nätet. Bildmuseets besökare är välkomna att delta i diskussionen, som i Umeå leds av Ulrika Nuottaniemi, Klimax.

Urban Concerns

Sedan drygt ett år tillbaka samarbetar Bildmuseet och Johannesburg Art Gallery kring ett gemensamt kulturutbytesprojekt, Friendly Takeovers. En central del i projektet är samarbetet mellan de två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige. Tillsammans har de arbetat fram ett program på temat Urban Concerns som genomförs under 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som kommer att diskuteras inom ramen för Urban Concerns.

På Bildmuseet inleds programmet lördag den 19 januari kl 14.00. Då öppnar en utställning med den sydafrikanska konstnären Sharlene Khan där hon visar installationen Two Fish and Five Loaves och väggverket (B)LACK, två arbeten som båda tar sin utgångspunkt i gatulivet i Sydafrikas metropoler och berör närvaron av informella ekonomier men också frågeställningar kring invandring, främlingsfientlighet och rasism. 

Inbjuden att medverka i Urban Concerns kommer konstnären Daniel Peltz att arbeta med elever från Östra gymnasiet i Umeå i en tre dagars workshop på Bildmuseet den 16-18 januari. Syftet med workshopen är att ungdomar från Umeå och Johannesburg ska ges möjlighet att kommunicera med varandra genom en videodialog på nätet. Workshopen är en vidareutveckling av Peltz internationella projekt Call and Response och genomförs i nära samarbete med Lars Cuzner, Kulturverket, Umeå.

RACA – den danska grafiska designern Pulsk Ravn och den svenske arkitekten Johan Carlsson – medverkar med en platsspecifik rumslig gestaltning på Bildmuseet, The Hub. Den blir en mötesplats och ett rum för information och dokumentation kring projektet Urban Concerns. RACA genomför också ett affischprojekt Public Notes i stadsrummet, ett projekt som är tänkt som en interaktiv offentlig ”scrapbook” med syfte att kartlägga hur boende i Umeå ser på sin miljö. I The Hub kan man också ta del av hur invånare i Johannesburg kommenterar sin stad. RACA medverkar senare i Urban Concerns med en social interaktion i Umeå och Johannesburg.

Projektet genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programme som är en bilateral fond för kulturprojekt, administrerad av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Sharlene Khan, Daniel Peltz, Johan Carlsson och Lars Cuzner medverkar tillsammans med curator Veronica Wiman vid pressvisning och vernissage.

Projektet Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.