"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

The Map / Navigating the Present

2008-10-12 till 2009-02-08

Kartan som konstnärlig gestaltning, kunskapsinstrument, politisk eller vetenskaplig praktik; kartan som symbol eller metafor, som grafisk form eller historiskt föremål. The Map / Navigating the Present är en mångfacetterad och upplevelserik utställning om nutida och historiska kartkulturer.

I utställningen The Map / Navigating the Present engageras bildkonstnärer med specialintressen i kartor tillsammans med kartografer, geografer, lingvister, fotografer, filosofer och aktivister. Utställningen visar närmare 40 verk/projekt av svenska och internationella deltagare och är en upplevelse-, erfarenhets- och kunskapsrik presentation som gestaltar en mängd aktuella teman från vår samtid. Kartor, kartografiska processer eller kartläggningar är den gemensamma nämnaren. Det är en bred kavalkad av kartor för att minnas det som har varit, navigera i och begripa det som är, men också kartor som framtidsvisioner och vägar till alternativa världar eller verkligheter. 

Metoder, teman, tillvägagångssätt och medium erbjuder stor variationsrikedom. Sju exempel ur utställningen som antyder spännvidden: Sabine Réthoré gör egna världs- eller nationskartor där väderstrecken illmarigt byter plats; i Jan Svenungssons teckningar/målningar faller Europakartan långsamt samman; hos Philippe Rekacewicz är handritade världskartor illustrationer över människors flyktvägar eller livsöden; i det mångåriga paneuropeiska språkgeografiska projektet Atlas Linguarum Europae görs lika innehållsrika som vackra kartor över språkens utbredning och särskilda ords förvandlingar på vår kontinent, Armin Linke kartlägger en globaliserad värld med sin kamera; Katarina Pirak ger oss i sin karta över Sápmi ett nytt sätt att se vår närgeografi och historia; och Yoko Ono bjuder på ett nära möte med John Lennons ansikte.

Utställningen fyller hela Bildmuseet och kommer även att förändras och utvecklas under utställningsperioden. En omfattande programverksamhet med föreläsningar, konstnärspresentationer, visningar och workshops följer med utställningen/projektet.

Medverkande: Kristoffer Ardeña, Lauri Astala, Renaud Auguste-Dormeuil, Rosa Barba, Milena Bonilla,Bureau d’Études, Stefan Constantinescu, Lukas Einsele, Buckminister Fuller, Frances Goodman, hackitectura, Brian Holmes, Ashley Hunt, Karlo Andrei Ibarra, Johan Jarnestad/World Values Surveys, Emma Kay, Maria Lantz, Dinu Li, Armin Linke, Mikael Lundberg, Bertien van Manen, Adrian Matei, Christophe Mayer, Christina McPhee, Randa Mirza, Oliver Musovik, Karina Nimmerfall, Josh On, Yoko Ono, Lia Perjovschi, Arno Peters, Katarina Pirak,Philippe Rekacewicz/Le Monde Diplomatique, Sabine Réthoré, Jan Svenungsson, Philippe Terrier-Herman, Adriana Varejão

The Map: Navigating the Present har producerats av Bildmuseet. Utställningen är ett samarbete med Bucharest Biennale 3 och visades i sin första version i Bukarest sommaren 2008. Andra samarbetspartners är Rumänska Kulturinstitutet och Umeå 2014. Projektet möjliggörs genom ett särskilt bidrag från Stiftelsen framtidens kultur.