"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/4: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Joachim Schmid / Photoworks 1982–2007

2008-02-03 till 2008-04-27

Bildmuseets utställning med Berlinbaserade konstnären Joachim Schmid är en innehållsrik och mångfasetterad upptäcktsfärd i människors märkvärdiga samvaro med fotografier. Joachim Schmid tar inga egna fotografier. Ändå är det sannolikt få människor som sett så många fotografier och som så noggrant och insiktsfullt arbetat sig igenom den fotografiska bildens kulturer, upplevelsevärldar och uttrycksformer.

Utställningen Joachim Schmid / Photoworks 1982–2007  är en gedigen genomlysning av Schmids konstnärskap, med närmare tre decenniers produktion som källa. Under mottot "inga nya fotografier till dess att de gamla förbrukats" etablerade Schmid en alldeles egen genre - found photography, det funna fotografiet. Schmid samlar alltså på fotografier, andras fotografier.

Råmaterialet för hans konst är foton han funnit och införskaffat på loppmarknader och antikvariat, laddat ner från internet eller klippt ur publikationer av olika slag, hittat på gator och torg under resor världen runt, hämtat från arkiv och bildsamlingar och fotoalbum och stora kollektioner som skänkts honom som svar på hans många efterlysningar och annonser om att han tar emot och återbrukar fotografier som människor annars har för avsikt att kasta bort.

Tusen och åter tusen fotografier har Schmid på dessa sätt skaffat sig. Och livsnerven och kungsmetoden i hans konstnärliga arbeten är just ett återbruk av fotografier; ett återbruk där Schmid på olika sätt organiserar och omorganiserar, sammanställer, ordnar, strukturerar, kategoriserar dessa funna fotografier. De resulterande konstverken är ofta omfattande arbeten, som med olika konceptuella ingångar, botaniserar i och genomlyser fotografins värld. Två poler av fotografiets kultur är närvarande i de flesta av Schmids arbeten - alltings förgänglighet sett genom det övergivna fotografiet och överflödet av fotografier som en del av konsumtionssamhällets livsformer.

Photoworks 1982–2007 har kurerats av John Weber och producerats av Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College, Saratoga Springs, New York, USA. Till utställningen har även en omfattande monografi av Joachim Schmids konstnärskap publicerats. Visningen på Bildmuseet är den första presentationen av Joachim Schmid i Skandinavien.