"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Urban Concerns / Amy Franceschini / Nearest Nature

2008-09-06 till 2008-09-21

Konstnären och designern Amy Franceschini (USA) intresserar sig för frågor om hållbara miljöer och konflikten mellan människa och natur. Hennes arbete tar sig uttryck i installationer, sociala aktioner och publikationer. 1995 bildade hon tidningen Atlas och organisationen Futurefarmers med visionen att sammanföra yrkesverksamma från olika ämnesområden till multidisciplinära samarbeten. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete undervisar hon på San Francisco Art Institute, California College of the Art, Stanford University och University of San Francisco.

På Bildmuseet genomför Amy Franceschini Nearest Nature, en workshop och en utställning. Nearest Nature handlar om språkets betydelse i hur vi förstår och benämner naturen. Amy Franceschini tar sin utgångspunkt i Carl von Linnéskartläggning och systematisering av arter för att uppmana till en diskussion kring hur vi kategoriserar vår miljö. Vilken social och kulturell värdegrund bär de redan namngivna växtarterna på i Linnés växtflora? Carl von Linné betraktas som grundaren av taxonomi. Han skapade vetenskapliga kriterier för namngivning av växtarter. Samtidigt var ej egna värderingar frånvarande då han t.ex. namngav organismer med hjälp av mytologiska gestalter som Andromeda.

I sin workshop, lördag den 30.8 respektive söndag den 31.8, bjuder konstnären in allmänheten till att medverka i arbetet med att skapa en alternativ klassificering av växtarter. En klassificering som grundar sig på deltagarnas individuella och sociala referenser. Tillsammans med botanisten Stefan Ericsson, Umeå universitet, vill Amy Franceshini gå i Linnés fotspår och kartlägga växter på Gammila för att sedan teckna av dem och döpa om dem och skapa en ny databas. Det blir en heldag med spännande diskussioner med pauser för mat och reflektion i det gröna. Resultatet från workshopen Nearest Nature presenteras sedan i en utställning på Bildmuseet som visas tom 21.9.

Curator för projektet Nearest Nature är Veronica Wiman. Nearest Nature ingår i Urban Concerns, Bildmuseets pågende samarbete med Johannesburg Art Gallery. 

The Gendered City

Aktioner och samtal i Döbelns park
Lördag 6 september kl. 14-18

Vem har rätt till staden? Finns det något som ett jämställt stadsrum? Hur kan stadsrummet göras mer tillgängligt? The Gendered City vill initiera en dialog om det offentliga rummet tillsammans med Umeå stads invånare och titta närmare på staden utifrån ett genusperspektiv. Under en dag blir Döbelns park till en mötesplats för konstnärliga aktioner och spännande diskussioner. Vi träffas under en picknick i parken för att med Umeå som utgångspunkt diskutera stadens miljö, arkitektur och infrastruktur; dessas politiska, sociala och existentiella dimensioner.

Lördag den 6 september mellan kl. 14-18 inbjuds umeåbor till att medverka i aktioner och samtal i Döbelns park. Konst- och designgruppen RACA (Sverige/Danmark) presenterar en publikation med Umeåbornas egna tankar och skisser om sin stad. Arkitekten Johan Carlsson bjuder upp till en queer Mazurka, 3 Minuter Stad, där dansarna slumpvis möts i par bestående av partners med både samma och motsatta kön. Konstnären Anthea Moys (Sydafrika) hävdar att depression även kan drabba en stad och ett samhälle och hon erbjuder olika konkreta behandlingar för att häva detta tillstånd. Konstnären och designern Amy Franceschini (USA) gör en aktion där hon med utgångspunkt i Carl von Linnés klassificeringssystem vill uppmuntra till nya sätt att kategorisera människor och miljöer. Konstnären Camilla Påhlsson (Sverige) uppmanar oss att HÅNGLA MER! Medverkar under dagen gör också lokala konstnärer, forskare från Umeå universitet, representanter för kommun, polis, föreningsliv och aktivistgrupper i Umeå.

Temadagen The Gendered City har initierats och producerats av Veronica Wiman i samarbete med Camilla Påhlsson. The Gendered City ingår i projektet Urban Concerns, Bildmuseets pågende samarbete med Johannesburg Art Gallery. 

Urban Concerns (Friendly Takeovers)

Sedan drygt ett år tillbaka samarbetar Bildmuseet och Johannesburg Art Gallery kring ett gemensamt kulturutbytesprojekt, Friendly Takeovers. En central del i projektet är samarbetet mellan de två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige. Tillsammans har de arbetat fram ett program på temat Urban Concerns som genomförs under 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som kommer att diskuteras inom ramen för Urban Concerns.

På Bildmuseet inleds programmet lördag den 19 januari kl 14.00. Då öppnar en utställning med den sydafrikanska konstnären Sharlene Khan där hon visar installationen Two Fish and Five Loaves och väggverket (B)LACK, två arbeten som båda tar sin utgångspunkt i gatulivet i Sydafrikas metropoler och berör närvaron av informella ekonomier men också frågeställningar kring invandring, främlingsfientlighet och rasism. Utställningen pågår t.o.m. 20 februari.

Inbjuden att medverka i Urban Concerns kommer konstnären Daniel Peltz att arbeta med elever från Östra gymnasiet i Umeå i en tre dagars workshop på Bildmuseet den 16-18 januari. Syftet med workshopen är att ungdomar från Umeå och Johannesburg ska ges möjlighet att kommunicera med varandra genom en videodialog på nätet. Workshopen är en vidareutveckling av Peltz internationella projekt Call and Response och genomförs i nära samarbete med Lars Cuzner, Kulturverket, Umeå.

RACA – den danska grafiska designern Pulsk Ravn och den svenske arkitekten Johan Carlsson – medverkar med en platsspecifik rumslig gestaltning på Bildmuseet, The Hub. Den blir en mötesplats och ett rum för information och dokumentation kring projektet Urban Concerns. RACA genomför också ett affischprojekt Public Notes i stadsrummet, ett projekt som är tänkt som en interaktiv offentlig ”scrapbook” med syfte att kartlägga hur boende i Umeå ser på sin miljö. I The Hub kan man också ta del av hur invånare i Johannesburg kommenterar sin stad. RACA medverkar senare i Urban Concerns med en social interaktion i Umeå och Johannesburg.

Projektet genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programme som är en bilateral fond för kulturprojekt, administrerad av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Sharlene Khan, Daniel Peltz, Johan Carlsson och Lars Cuzner medverkar tillsammans med curator Veronica Wiman vid pressvisning och vernissage.

Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.