"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

USSR in Construction / Grafisk form i det tidiga Sovjet

2007-02-04 till 2007-04-22

Mottot ”ett nytt samhälle kräver en ny konst” underströk konstnärens starka position i revolutionens Sovjet. Utställningen USSR in Construction / Grafisk form i det tidiga Sovjet tittar närmare på ryskt konstnärligt avantgarde och på bildtidningens och bildjournalistikens pionjärtid i Sovjetunionen.

Den legendariska sovjetiska bildtidningen USSR in Construction (SSSR na stroike) var en statligt finansierad tidskrift vars syfte var att berätta om arbetet med att utveckla, industrialisera och modernisera Sovjetunionen. Grundad 1929, med ambitionen att vara en ny slags illustrerad tidskrift, var den både ett inhemskt och internationellt projekt. Förutom den ryska utgåvan publicerades USSR in Construction på fyra språk – engelska, franska, tyska och spanska. Den distribuerades flitigt också i västvärlden under 1930-talet. Bildens betydelse i tidskriftens uttryck bedömdes extra värdefull i ett ännu till stora delar illitterat och fattigt Sovjet.

I dramatiska och kontrastrika bilder presenterade i en dynamisk layout beskrevs det nya kommunistiska samhället. Framstående fotografer och konstnärer som Max Alpert eller Nikolai Troshin bidrog med ett förstklassigt bildmaterial. Lika betydelsefull var den nyskapande och experimenterande grafiska designen där bild och text samverkade på nya sätt. Fotomontage, collage och bildutvik över flera sidor vittnade om ambitionen att skapa en ny journalistisk estetik.

Varje nummer av tidskriften hade ett särskilt tema, t ex gruvdrift, järnindustri eller matproduktion. Men även teman som ny sovjetisk film eller poeten Majakovskij förekom. Med en särskild formgivare – ofta konstnärer som Alexander Rodtjenko, El Lissitskij, Varvara Stepanova eller någon annan ur det det ryska konstnärliga avantgardet – var varje nummer också en unik konstnärlig skapelse.

Utställningen på Bildmuseet inkluderar originalexemplar av tidskriften, originalfotografier samt reproduktioner av tidskriftssidor.

USSR in Construction / Grafisk form i det tidiga Sovjet är producerad av Fotomuseet i Sundsvall och Petter Österlund. Till utställningen finns en katalog med texter av Erika Wolf och Rune Hassner, utgiven av Fotomuseet i Sundsvall.