"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Ursula Biemann

2007-11-25 till 2008-01-20

Ursula Biemanns videoprojekt har visats på internationella utställningar, filmfestivaler och representerats i ett flertal boksammanhang. Nu presenterar Bildmuseet den schweiziska konstnärens första retrospektiva utställning i Sverige. Biemann är också forskare på Institute for Theory of Art and Design HGK i Zürich samt undervisar vid ESBA, Högskolan för konst och design i Geneve.

Bildmuseets presentation av Ursula Biemanns konstnärskap omfattar tre storskaliga videoinstallationer; SAHARA CHRONICLE (2006–2007), BLACK SEA FILES (2005) och CONTAINED MOBILITY (2004) samt en sammanställning av tidigare arbeten i form av ett datorbaserat arkiv med videoessäerna; Performing the Border (1999), Writing Desire (2000), Remote Sensing (2001) och EUROPLEX (2003).

SAHARA CHRONICLE

SAHARA CHRONICLE gestaltar samtidens exodus mot Europa från Afrika söder om Sahara. Bildmuseet visar ett urval om fem filmer; DESERT TRUCK TERMINAL, DESERT RADIO DRONE, INTERVIEW ADAWA, ALGERIAN BORDERLANDS och DEPORTATION PRISON LAAYOUNE. Verken undersöker vår tids globala geopolitiska ordning och dess centrala migrationspolitik genom att närmare undersöka flyktingströmmarna, deras strukturer och logistik, i Sahara-området.

BLACK SEA FILES

BLACK SEA FILES är en videoessä i tio delar och en undersökning av den kaspiska oljans geografi och territorium, världens äldsta oljeutvinningsdistrikt. En ny jättelik underjordisk pipeline tvärs över Kaukasus kommer snart att pumpa kaspisk råolja till Väst. Rörledningen som förbinder resurserna i periferin till ändstationens centrala globala högteknologiska oljeraffinaderi sträcker sig som en röd tråd genom videoverket. Den ackompanjerande berättelsens förlopp är dock allt annat än linjär. Genom att stanna upp vid regionens olika aktörer – exempelvis oljearbetare, bönder, flyktingar och prostituerade – kastar verket ljus på en mängd kompletterande scenerier.

CONTAINED MOBILITY

CONTAINED MOBILITY är en dubbelvideoprojektion om människors försök att ta sig till Europa. Den visar hur kommunikationerna har förändrats till följd av det sätt på vilket de regleras, exempelvis genom Schengenöverenskommelsen. Verket fokuserar på sofistikerade metoder och teknologier från respektive sida, myndigheternas övervakning av varu- och människotransporterna och de resandes strategier att undvika begränsningarna och uppnå rörlighet och trygghet.

 

SAHARA CHRONICLE utgör en del av projektet Port City samordnat av samtidskonstcentrat ARNOLFINI i Bristol med finansiellt stöd av Europeiska Unionen. Texten är en fri översättning av Ursula Biemanns hemsida.