"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet 24/7: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Lukas Einsele / One Step Beyond – The Mine Revisited

2007-02-04 till 2007-04-22

Bildmuseets stora utställning under våren 2007 handlar om landminor. I projektet One Step Beyond – The Mine Revisited intresserar sig den tyske konstnären Lukas Einsele för denna globala plåga och de människor som skadats av minor i världens fyra mest minerade länder: Afghanistan, Angola, Bosnien-Herzegovina och Kambodja.

Enligt FN skadas eller dödas årligen 15.000 till 20.000 personer i ett 60-tal länder av minor. 96 % av minoffren i världen är civila och en fjärdedel är barn under 15 år. Det totala antalet människor som beräknas ha överlevt minexplosioner är mellan 300.000 och 400.000. Många av dem behöver fortlöpande sjukvård och olika typer av socialt och ekonomiskt stöd, vilket ofta saknas i de fattiga länder där de lever.

I projektet One Step Beyond intervjuar och fotograferar Lukas Einsele minoffer. Deras minnen och berättelser utgör grunden för utställningen. I intervjuerna försöker de som trampat på minor beskriva händelserna och upplevelserna som omgav själva olyckan. Några av de intervjuade gör teckningar som återger händelsen. Einsele fotograferar sedan de intervjuade och varje medverkande får behålla en porträttbild. I den installation som är slutresultatet presenteras dessa porträtt tillsammans med intervjuer och teckningar. Utställningen rymmer också fotografier av de aktuella regionerna; från landskapsbilder till skildringar av minröjning och rehabiliterade minoffer som idag arbetar som cykelbud i Kabul.

Insatt i globala politiska sammanhang utforskar Einsele relationer mellan landminor och offer. Genom att visa sitt material parallellt med andra inslag (texter och allmän information om landminor samt en webbsida och publikationer) skapar Einsele ett nytt slags estetiskt och politiskt rum där ett brett informativt och visuellt material kommuniceras till en publik.

One Step Beyond har fått mycket internationell uppmärksamhet och utställningen har visats i olika konstellationer – alltid omgestaltad inför varje ort – på ett flertal platser, bl a Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, Museum Haus Esters i Krefeld, och på FN i New York. Projektet kommer även att presenteras i de länder som utgör projektets källor.

Publikationen rymmer bildmaterial, intervjuer samt texter av bl a Sherko Fatah, Fabrizio Gallanti, Thomas Gebauer, Jonathan Kaplan, Frank Masche, Pedro Rosa Mendes, Bertrand Ogilvie och Ralf Syring.