"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Game Art

2007-11-25 till 2008-01-20

Dataspel är en av vår tids ledande populärkulturella produkter. Från att ha varit en marginell del av leksaksindustrin är dataspel idag en storindustri som påverkar samhället på flera olika plan. Utställningen Game Art på Bildmuseet visar hur konstnärer arbetar med dataspelens estetik, kultur och verktyg för att skapa ny konst.

Utställningen Game Art har fått sitt namn från den nu etablerade benämningen på konst som på ett eller annat sätt inspirerats av eller utgår ifrån dataspel. På Bildmuseet visas ett urval verk av åtta konstnärer, från SAAB-ingenjören Göran Sundqvists enkla missilspel från 1960 – som anses vara ett av världens första dataspel – till Joseph DeLappes ännu ej avslutade arbete dead-in-iraq.

Nya former av dataspel utvecklas, där virtuella händelser får en direkt återverkan i det verkliga livet. I spel som Entropia Universe och Second Life levs virtuella liv genom avatarer men t. ex. köp och försäljning av virtuella varor förs över till den vanliga ekonomin. Andra spel går i motsatt riktning och för över verkliga händelser till spelen. Ett av dessa är den amerikanska militärens krigsspel American Army som har en stark koppling till Irakkriget och som också fungerar som en viktig rekryteringsplats för amerikanska soldater. Det är just spelet American Army som är basen för Joseph DeLappes verk som nämns ovan.

Flera verk i utställningen tematiserar relationen mellan den fysiska och virtuella världen. De tar upp de ikoner, den estetik, de sociala och ekonomiska kontexter som byggts upp omkring dataspel och ställer frågor om hur spelen påverkar vår uppfattning om oss själva och verkligheten. Vad händer när någon lever en stor del av sitt liv i ett dataspel? Vad betyder kroppsfixeringen och de stereotypa könsrollerna eller våldets starka närvaro för vår uppfattning om oss själva? Vilka nya verkligheter produceras i dataspelens värld?

Medverkande konstnärer: John Paul Bichard, Gonzalo Frasca, Natalie Bookchin, Feng Mengbo, Joseph DeLappe, Göran Sundqvist, Linda Erceg och Petra Vargova.

Utställningen är producerad av Mejan Labs, Stockholm.
Curatorer: Björn Norberg och Peter Hagdahl

I anslutning till utställningen visar Dataspelsgruppen vid Konsthögskolan i Umeå utvecklingen av spelet Yod Burrow and the mix-up of Chaste City. Spelet som ännu är på produktionsstadiet presenteras på Bildmuseet genom screenshots, skisser, spelexempel och animationer. Dataspelsgruppen som består av elever vid Konsthögskolan, använder dataspel som konstform och utforskar kollektiva konstnärliga processer inom området spelkonstruktion och spelutveckling.

Gruppens medlemmar är Olof Broström, Carl-Erik Engqvist, John Huntington, Anders Johansson, Eskil Liepa, Ida Rödén, Per-Arne Sträng.