"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / YOUMEÅ

2006-05-13 till 2006-05-28

YOUMEÅ är titeln på årets avgångsutställning vid Umeå Konsthögskola. Efter fem års studier visar konsteleverna sina projekt på Bildmuseet. Medverkande konstnärer: Erik Berggren, Mats Bergqvist, Anna Jin Hwa Borstam, Jakob Eklund, Emma Hartman, Evaanna Hertov, Kamilla Levring, Marie Magnusson, Helena Morland, Robert Pörschke, Nina Svensson och Johan Äijä.
Curatorer: Maria Lind och Robert Stasinski.

Teknikerna och uttrycken varierar från teckning, måleri och skulptur till video- och ljudinstallationer samt ett dataspel. Konstverken behandlar skilda teman som kommunikation, nätverk, beröring, tvåsamhet, våld och maktspel, undersökande av centralperspektivet samt travsportens betydelse i Sverige idag.

Tillsammans med eleverna har årets gästkoordinatorer – Maria Lind, direktör för IASPIS och Robert Stasinski, frilansande curator – fört diskussioner om grupputställningens funktion, styrka och svagheter och om att gå från studentens kollektiva tillvaro ut i verkligheten som individuell konstnär. För vad innebär det att som individuell konstnär ställa ut sin konst i ett kollektivt sammanhang? Den filosofiska paradoxen om "Fångarnas dilemma" har stått som fond i arbetet med utställningen. Hämtad från ekonomisk teori om samspel mellan olika individer, framvisar dilemmat svårigheten med att bedöma situationer beroende på om man söker kollektivets eller individens bästa.

I utställningen återkommer temat individ och kollektiv i flera av elevernas verk: Anna Jin Hwa Borstam skapar ett kollektivt konstverk genom att genomföra en teckningstävling för alla avgångselever. Jacob Eklunds fotografier skildrar längtan efter tvåsamhet, och Helena Morlands ljudinstallation av individuella röster vävs ihop med varandra. Några provar också att bryta sig ut ur kollektivet genom att visa delar av sina projekt på andra platser än på Bildmuseet.

Till utställningen hör en katalog med presentationer av elevernas verk och texter som anknyter till konstnärernas tematik.