"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Kropp och själv / Om att uttrycka, utforska och utvecklas genom bildterapi

2005-04-30 till 2005-05-15

Kan man måla sig frisk? I utställningen Kropp och själv ger forskare och yrkesverksamma terapeuter en presentation av bildterapi, en behandlingsform som möter ett ökat intresse i Sverige.

Bildterapi är en metod för att behandla emotionella kriser – ett verktyg för att skapa mening, rehabilitera och reparera identitet. I bildterapi använder klienten konstnärliga material för att kommunicera med sig själv och med terapeuten.

Behandlingsformen kan användas i olika syften och inom många olika områden. Ett syfte kan vara att väcka livslust, ett annat att förbättra kommunikation och öka självkännedom. Bildterapins syfte kan också vara psykoterapeutiskt – insikt och utveckling. Utställningen visar bildterapeutiskt material.

Bildterapi är fortfarande en ung behandlingsform. Metoden lanserades i Sverige på 1960-talet när konstnärer, arbetsterapeuter, lärare och andra som utbildat sig utomlands började använda bildskapande i psykiatrisk vård och i specialundervisning. Idag finns landets enda bildterapeut-utbildning på högskolenivå vid Umeå universitet. Vid Umeå universitet pågår också flera forsknings- och utvecklingsprojekt kring bildterapins betydelse för upplevelse av identitet och hälsa.

I samarbete med Bildterapeututbildningen, Umeå universitet och Bildterapiföreningen i Norrland