"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Elin Wikström / Half Being, Half Flow

2005-02-27 till 2005-04-24

Konstnären Elin Wikström har i sitt verk Half Being, Half Flow funderat över den globala världsmarknaden och relationen mellan de   som köper kläder på H&M här i väst och de som tillverkar dem i Kambodja. I utställningen visas videodokumentationer. En grupp gymnasielever kommer att vara engagerade både i utställningen och i kringverksamhet.

Elin Wikström arbetar ofta med konstruerade situationer, främst undersökningar av sociala och ekonomiska system och konventioner, men även frågor om konsumtion, samhörighet och makt. Projektet Half Being, Half Flow med material från Kambodja, Tyskland och Sverige, belyser både produktion och konsumenters föreställningar rörande klädjätten H&M.

Elin Wikström är en av Sveriges mest internationellt utställda konstnärer och professor på Konsthögskolan vid Umeå Universitet. I Half Being, Half Flow (part 1, sequence I – IV) samarbetar hon med personer från Bremen i Tyskland och Phnom Penh i Kambodja:

– Personerna har inte någon historisk, geografisk, religiös, språklig eller miljömässig koppling. Vad de har gemensamt är deras samröre med ett och samma företag: H&M. Personer från de båda städerna svarar på frågor om sin livssituation, sina framtidsdrömmar, jobb eller studier, säger Elin Wikström.

Kunder på väg in och ut ur H&M-butiker i Bremen intervjuar hon i verkets första del (sekvens 1), liksom textilarbetare i Phnom Penh, på väg in eller ut ur fabriker som producerar kläder till H&M (sekvens 2). Deltagarna i projektet får också tillfälle att reagera på varandras intervjuer, samt diskuterar med särskilt inbjudna personer om etik och värderingar i kläd- och livsstilsindustrin.

Bildmuseet presenterar även verkets andra del Half Being, Half Flow (part 2, sequence V-VIII) med videodokumentationer från Bremen och Phnom Penh. Utställningsrummet kan också användas av besökarna som ett öppet arkiv och diskussionsforum. Utställningen och arkivet är en pågående process och aktiviteter äger rum under utställningsperioden, även utanför Bildmuseet. Aktiviteterna dokumenteras och presenteras i efterhand. Här ställs frågor som: Vilket ansvar har olika aktörer i den globala produktions och konsumtionsgemenskapen? Hur relaterar etik till kläder, mode och konsumtion?

Till utställningen har några gymnasieelever bjudits in för att kommentera temat. Bland övriga arrangemang planeras en gör-det-själv-t-shirt-tävling och en klädbytardag.

Den första delen av

 är producerad i samarbete med Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Bremen. Verkets andra del produceras av Bildmuseet i samarbete med Konsthögskolan i Umeå. Hela projektet har genomförts med stöd från Vetenskapsrådet.