"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Konsthögskolan Umeå / Dispatched

2005-04-30 till 2005-05-15

Medverkande konstnärer: Beata Berggren, Erica Bergman, Stefan Berntzen, David Helander, Anna Henriksson, Ingela Johansson, Moa Krestesen, Jonas Larsson, Stefan Larsson/qnq, Katarina Pirak Sikku, JM Schmidt och Anna Westin. Curator: Power Ekroth

Dispatched [Avsänt] är titeln på 2005 års avgångsutställning från Konsthögskolan vid Umeå universitet. Utställningen tar avstamp i den situation som de tolv nybakade konstnärerna befinner sig i. Utsända från en relativt skyddad tillvaro under fem års tid ut till en verklighet fylld av andra aktörer, som gallerister, curatorer, kritiker, konstnärer och inte minst publiken. Utställningens titel refererar också till de konstverk som de utställande konstnärerna nu har adresserat till en publik.

De tolv konstnärerna visar på Bildmuseet en mångsidighet, både vad gäller val av medium och i innehåll och uttryck, och de tillåts verkligen att ta plats. Besökaren kommer att mötas av just det myller av olikheter som dagens konstnärer i stort representerar. Man skulle kunna kalla utställningen ett slags lackmuspapper på hur konstvärlden i en glokal värld ser ut just idag. Här återfinns måleri, videodokumentärer, fotografi, performance, installationer, konceptkonst, skulptur, videoinstallationer och även en lådbil.

Utställningskatalogen innehåller ett urval av konstnärernas arbeten samt texter producerade speciellt till utställningen, samt en längre essä av Daniel Birnbaum – en av curatorerna för 2003 års Venedigbiennal och årets Moskvabiennal – om vad en konsthögskola egentligen är och betyder idag. Dessutom texter av sex unga och aktiva aktörer på konstfältet: galleristerna Peter Bergman och Natalia Goldin Lundh, curatorerna Stella d’Ailly och Niklas Östholm samt skribenterna Natalia Kazmierska och Kim West. De kommer att delta i ett öppet seminarium 6 maj, ett samarbete mellan Konsthögskolan och Bildmuseet.

Årets gästkoordinator är Power Ekroth, frilansande curator och skribent samt redaktör för tidskriften SITE. Hon är kritiker i tidskrifterna Artforum.com, Contemporary, Flash Art och Kunstkritikk.no

PROGRAMVERKSAMHET

Performance Comet Boy Says – Girl Inform me med Beata Berggren lördag den 30 april och 7 maj klockan 14.30.

Seminarium Dispatched fredag 6 maj 2005
Öppet seminarium med galleristerna Peter Bergman, Natalia Goldin Lundh, curatorerna Stella d’Ailly och Niklas Östholmoch skribenterna Natalia Kazmierska och Kim West.

Dessa curatorer, gallerister och skribenter kommer från samma generation som studenterna, men har hunnit med några år som etablerade inom sina professioner. De kommer att dela med sig av sin egen erfarenhet om hur det fungerar i "den hårda verkligheten", och förhoppningsvis kommer seminariet att fungera som ett icke-hierarkiskt, och ganska informellt, runda-bordet samtal, där så många som möjligt kan få komma till tals.

Samtalet kommer att lyfta blicken från den ganska snäva cirkeln kring själva konstproducerandet, och istället röra sig mot det som ligger utanför, nämligen hur konstprodukten slutligen når sin publik genom ett större
socialt sammanhang.