"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Rune Hassner / Fotografier

2004-09-05 till 2004-10-17

Rune Hassner var en ledande opinionsbildare för svensk fotografi och hans idéer har i ett halvt sekel influerat dokumentär fotografi i Sverige. Nu visas hans bilder i utställningen Fotografier, en retrospektiv översikt av Hassners verk som fotograf och filmare.

Rune Hassner (1928-2003), även mannen bakom det banbrytande verket om bildpressens och bildjournalistikens historia Bilder för miljoner, publicerad 1977, är känd för sina betydande insatser som fotograf, filmare, författare, bildjournalist och fotohistoriker.

Med Paris som bas arbetade Rune Hassner mellan 1949-1957 för svenska tidskrifter och förlag i Europa, USA och Afrika. Hassner fotograferade mode, gjorde bildreportage och reste på uppdrag till Västindien, Centralamerika och Kina. Han gav ut ett flertal böcker tillsammans med välkända författare, bland annat Sköna Frankrike (1951) med Sven Stolpe och Jambo! (1954) med Olle Strandberg. I Det nya Kina (1957) svarade han själv för både text och fotografi. Redan 1948 deltog han i sin första internationella utställning, och i Sverige fick han sitt genombrott 1949 i samband med den uppmärksammade utställningen Unga fotografer på Rotohallen i Stockholm.

I början av 1960-talet började han alltmer att ägna sig åt film. För Sveriges Radio Television gjorde han på frilansbasis ett fem-tiotal dokumentär-filmer och två långfilmer, Myglaren och Hjälparen, tillsammans med Jan Myrdal.

Ett hundratal svart-vita bilder, huvudsakligen från Rune Hassners mest aktiva period som stillbildsfotograf 1949-1970 ingår i utställningen. Dessutom visas teveserierna Bilder för miljoner, föregångaren till boken, och Bilden som vapen, som båda behandlar fotografins historia med tyngdpunkten lagd på den massproducerade bilden.

För sitt fotohistoriska arbete utnämndes han som den förste i Sverige, till filosofie hedersdoktor vid institutionen för konstveten-skap vid Göteborgs universitet 1997. Svensk Fotohistorisk Förening tilldelade honom 1999 utmärkelsen Århundradets fotogrävare.

Rune Hassners sista stora projekt blev en omarbetning av Bilder för miljoner. Strax före sin död i juli 2003 satte han punkt för manus till den nya versionen, som han gav titeln Bild + press 1900-2000. Boken är planerad att utkomma under år 2004.

Arrangemang kommer att genomföras i samarbete med institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet som i höst startar en högskoleutbildning i dokumentärfotografi.