"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Arne Isacsson / Akvarellist och pedagog

2004-10-31 till 2005-01-23

Arne Isacsson har bidragit till ett förnyat intresse för akvarellmålning i Norden. Inom konstnärlig utbildning har han gjort betydande insatser som pedagog, och är fortfarande vid 87 års ålder verksam som lärare. I samband med att Umeå universitet utnämner Arne Isacsson till hedersdoktor och uppmärksammar hans pedagogiska gärning, visar Bildmuseet en utställning med ett tjugotal akvarellmålningar i urval av konstnären själv.

Isacssons motiv är naturnära, hämtade från klippor och hav i Bohuslän. Några av verken är akvarellmonotypier, den speciella teknik Isacsson själv utvecklat där vattenlöslig färg pressas mellan två genomlysliga pappersark och lamineras mellan tunna glasskivor. Tekniken skapar en känsla av genomskinlighet och verken kan ses från två håll.

Genom att ge akvarelltekniken ett språk har Arne Isacsson stimulerat akvarellmålare att använda varje enskild färgs särskilda karaktär. Isacsson har kommit fram till att varje färgpigment beter sig olikartat och att de egenskaper som finns inbyggda i pigmenten kan lösgöras och lockas att uppträda i rika vattenflöden. Torkningsprocessens händelserika förlopp har intresserat honom särskilt.

Arne Isaksson (f. 1917) en av Sveriges mest kända akvarellister och konstpedagoger. Som grundare av Gerlesborgsskolan har han skapat en betydelsefull institution för konstutbildning. Isacsson har också gett ut läroböcker om akvarelltekniker.