"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet imorgon: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Nils Nilsson Skum / Teckningar, målningar

2003-03-02 till 2003-03-30

En omfattande presentation av den samiske konstnären Nils Nilsson Skum  (1872-1951) med teckningar och målningar från ca 1910 till 1950. Få konstnärer har som Skum gett oss bilden av det lappländska landskapet och samers liv och livsvillkor. Med stor detaljskärpa skildrade han livet på fjället och arbetet med renarna under flyttningsrajderna. Varje ren fick sin egen karaktär, sin egen kroppsställning, ofta med fjällandskapet som bakgrund. Samtidigt hade han stor känsla för bildkomposition och i många fall har renhjordarna fått en nästan monumental form. Nils Nilsson Skum arbetade främst i blyerts och krita, i litet format men gjorde också en del oljemålningar.

Med boken Same sita - lappbyn som utkom 1938 fick Skum sitt stora genombrott som konstnär. Där skildras i teckningar och text nomadlivets åtta årstider.

Bildmuseet visar ett 60-tal verk inlånade från fem olika samlingar, bl a tillhörande Kiruna kommun och LKAB.

Utställningen inleder det tvååriga projektet Samisk konst i dåtid och nutid, initierat av Bildmuseet, Umeå universitet. Projektet startar under Samisk vecka - UBMEJEN BIEJVIEH mars 2003 och fortsätter under 2004 med bl a en utställning med nutida samisk konst. Projektet stöds av Jordbruksdepartementet och Statens Kulturråd.

Programverksamhet i anslutning till utställningen

Söndag 2 mars kl 14.30-17.30: Seminarium
Seminarium om samisk konst i dåtid och nutid - ett samtal mellan konstnärer och forskare. Samarr: Centrum för samiska studier, Umeå universitet
Eli Høydalsnes - Om konstnären John A Savio
Maj Lis Skaltje - Det heliga och det förbjudna
Britta Marakatt-Labba - Berättandet i konsten
Geir Tore Holm - Samtidskonst från samiska perspektiv
Sammanfattande diskussion
Samtalsledare Jan-Erik Lundström, Bildmuseet

Söndag 2 mars kl 18.00: Vernissage
Nils Nilsson Skum / Teckningar, målningar. Utställningen öppnas.

Söndag 2 mars kl 18.30: Nuoraid Lávdi - Ung scen
Jojkkonsert med unga jojkare.
Entré: 60 kr. Medl. i Sáminuorra, Såhkie och Kulturföreningen Humlan 40 kr.
Samarr: Sáminuorra, Kulturföreningen Humlan

Tisdag 4 mars kl 18.30:  Film
Eallima Govat - Den store nomaden
En film om konstnären Nils Nilsson Skum av Lisbeth Blind och John E Utsi.
Introduktion av John E Utsi. Samarr: Film i Västerbotten

3-9 mars kl 14.00: VISNING av utställningen Nils Nilsson Skum
3-7 mars kl 13.00-16.00: ÖPPEN BILDVERKSTAD