"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Nils Nilsson Skum / Teckningar, målningar

2003-03-02 till 2003-03-30

En omfattande presentation av den samiske konstnären Nils Nilsson Skum (1872–1951) med teckningar och målningar från ca 1910 till 1950.

Få konstnärer har som Skum skildrat det lappländska landskapet och samers liv och livsvillkor. Med stor detaljskärpa återger han livet på fjället och arbetet med renarna under flyttningsrajderna. Varje ren har fått sin egen karaktär, sin egen kroppsställning, ofta med fjällandskapet som bakgrund. Han hade en stor känsla för bildkomposition och renhjordarna har i många fall har fått en nästan monumental form.

Nils Nilsson Skum arbetade främst i blyerts och krita i litet format, men gjorde också en del oljemålningar. Han fick sitt stora genombrott som konstnär ed boken Same sita – lappbyn som kom ut 1938. Där skildras nomadlivets åtta årstider i teckningar och text.

Bildmuseet visar ett 60-tal verk av Nils Nilsson Skum, inlånade från fem olika samlingar, bland annat Kiruna kommuns och LKAB:s samlingar.

Utställningen inleder det tvååriga projektet Samisk konst i dåtid och nutid, som har initierats av Bildmuseet, Umeå universitet. Projektet startar under Samiska veckan – Ubmejen Biejvieh i mars 2003 och fortsätter under 2004 med en utställning av nutida samisk konst. Projektet stöds av Statens Kulturråd och Jordbruksdepartementet.

Programverksamhet i anslutning till utställningen

Söndag 2 mars kl 14.30-17.30: Seminarium
Seminarium om samisk konst i dåtid och nutid - ett samtal mellan konstnärer och forskare. Samarr: Centrum för samiska studier, Umeå universitet
Eli Høydalsnes - Om konstnären John A Savio
Maj Lis Skaltje - Det heliga och det förbjudna
Britta Marakatt-Labba - Berättandet i konsten
Geir Tore Holm - Samtidskonst från samiska perspektiv
Sammanfattande diskussion
Samtalsledare Jan-Erik Lundström, Bildmuseet

Söndag 2 mars kl 18.00: Vernissage
Nils Nilsson Skum / Teckningar, målningar. Utställningen öppnas.

Söndag 2 mars kl 18.30: Nuoraid Lávdi - Ung scen
Jojkkonsert med unga jojkare.
Entré: 60 kr. Medl. i Sáminuorra, Såhkie och Kulturföreningen Humlan 40 kr.
Samarr: Sáminuorra, Kulturföreningen Humlan

Tisdag 4 mars kl 18.30:  Film
Eallima Govat - Den store nomaden
En film om konstnären Nils Nilsson Skum av Lisbeth Blind och John E Utsi.
Introduktion av John E Utsi. Samarr: Film i Västerbotten

3-9 mars kl 14.00: VISNING av utställningen Nils Nilsson Skum
3-7 mars kl 13.00-16.00: ÖPPEN BILDVERKSTAD