"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Moderna Museet c/o Bildmuseet / Dada och surrealism

2003-05-18 till 2003-08-31

Under sommaren visar Bildmuseet en stor utställningen med verk ur Moderna Museets samlingar, Moderna Museet c/o BildMuseet / Dada och surrealism. Den omfattar ett femtiotal svenska och internationella verk, daterade mellan 1921 och 1999.

Med anledning av reparationen av byggnaden på Skeppsholmen har ett fåtal museer utanför Stockholm erbjudits att visa "highlights" ur Moderna Museets samling. Bildmuseet är den enda institution i Norrland som genomför ett samarbetsprojekt av denna art med Moderna Museet.

Utställningen har sin utgångspunkt i dada och surrealism, två betydelsefulla idérörelser som formulerades under 1900-talets första decennier. Motiv och teman är fullt igenkännbara också i dagens konst. Dada ifrågasatte det traditionella konstbegreppet och den rådande samhällsordningen och intresserade sig för slumpens och det absurdas betydelse i tillvaron. Surrealismen synliggjorde det undermedvetnas landskap där drifter, drömmar och myter skapar nya, gåtfulla världar.

Bland tidiga verk i utställningen, från 1900-talets första hälft, kan nämnas Marcel Duchamps Cykelhjulet, Meret Oppenheims Min guvernant, Toyens Myten om ljuset, Öyvind Fahlströms Ade-Ledic-Nander samt litografier av René Magritte. Samtida konstnärer som finns representerade är bland andra Marie-Louise Ekman, Carsten Höller, Yayoi Kusama, Eva Löfdahl, Maria Miesenberger, Julie Roberts och Dan Wolgers.

Till utställningen produceras ett texthäfte som fungerar som vägledning till konstverken. Utställningsproduktion och pedagogisk verksamhet genomförs som ett samarbete mellan Moderna Museet och Bildmuseet tillsammans med institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet.

HQ Fonder stöder Moderna Museets presentation av samlingen 2002-2005